Infopaketti asukkaille

Nämä asiat asukkaan on hyvä tietää Oma Hämeestä

 

Vuoden 2023 alusta sosiaali-, terveys- ja pelastuspal-velut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden hoidetta-viksi. Kanta-Hämeessä hyvinvointialue on nimeltään Oma Häme. Muutos on hallinnollisesti suuri – vajaat 7 000 ammattilaista siirtyy palvelukseemme ja saam-me 808 000 000 veroeuroa ja palvelumaksua käytet-täväksi kantahämäläisten palveluihin. Olemme vuodenvaihteessa keskittyneet siihen, ettei hallintomallin muutos vaarantaisi sinulle tärkeitä pal-veluita, eli aloitamme rauhassa. Tutut ammattilaiset palvelevat tutussa ikäihmisen asumisyksikössä, neu-volassa, perhekeskuksessa, terveysasemalla, ambu-lanssissa, sairaalassa, paloautossa tai muussa yksi-kössämme. Tavoitat heidät edelleen samoista puhe-linnumeroista ja samoista osoitteista. Työntekijämme tekevät parhaansa ja mahdolliset häiriötilanteet eivät johdu heistä. Jos palvelussamme on parannettavaa, annathan siitä palautetta tässä esitteessä kerrottuun osoitteeseen. Johtomme lukee ja vastaa palautteisiin.  Jos onnistumme, niin kerrothan siitäkin. Vaikka aloi-tamme rauhassa, on muutoksia kuitenkin tulossa ensi vuoden aikana.  Ne ovat välttämättömiä, jotta voim-me täyttää uudistukselle asetetut tavoitteet.  Ennen muutosten tekemistä haluamme keskustella asuk-kaiden kanssa. Toivottavasti ehdit ensi keväänä osallistua keskustelutilaisuuksiimme – onpa kiinnostuksesi koh-teena sitten oma tai läheise-si käyttämä palvelu tai vero-eurojesi järkevä käyttö. Kutsumme asukkaita tilai-suuksiimme myöhemmin. Palveluksessasi arvon Kanta-Hämeen asukas Olli Naukkarinen, hyvinvointialuejohtaja


Asiakasmaksuissa ja -laskutuksessa muutoksia. Hyvinvointialueen perimien maksujen on oltava yhtenäiset 1.1.2023 alkaen, jotta Kanta-Hämeen asukkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa on joitakin muutoksia. Oma Häme perii pääsääntöisesti lain sallimat enimmäismääräiset maksut. Sote-maksuja ei voi enää maksaa kuntien palvelupisteissä. Myös palvelusetelien ja omaishoidon tuen maksut ja käytännöt ovat yhtenäistyneet vuodenvaihteessa. Palvelusetelien käyttö jatkuu pitkälti samanlaisena  Kanta-Hämeessä. Omaishoidon tuen palkkiot nousivat korkeimpaan Kanta-Hämeessä käytössä olevaan maksuluokkaan 1.1.2023 alkaen, indeksikorotukset huomioon ottaen. Nykyiset omaishoitoperheiden sopimukset, palkkiot ja palvelupäätökset päivitetään hyvinvointialueen yhteisten sääntöjen mukaisiksi. Muutoksista tiedotetaan  asiakkaille henkilökohtaisesti. Seuraa päätöksentekoa ja osallistu.  Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden tammikuussa 2022 vaaleilla valitsema aluevaltuusto. 59-henkisen valtuuston kokoukset ovat asukkaille avoimia ja niitä voi seurata myös verkkolähetyksinä. Päätöksistä tiedotetaan omahame.fi-verkkosivuilla.  Asukkailla on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto  sekä vanhus- ja vammaisneuvosto aloittavat pian toimintansa. Lisäksi on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi  tekemällä aloitteita ja antamalla palautetta.