ICT-valmistelu

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ICT-järjestelmien yhdistämisessä tehdään hartiavoimin töitä. Oma Hämeelle perustetaan välttämättömät ICT-infraratkaisut, joiden päälle muu ICT-kokonaisuus rakentuu. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa uusien keskitettyjen toimialue-, tietoverkko- ja päätelaiteratkaisujen käyttöönottoa. ICT-infran kunnostaminen ja yhtenäistäminen mahdollistaa sen, että jatkossa kehittämisen paukut laitetaan hyvinvointialueen toimintaa tukeviin kehitysprojekteihin pohjateknologioihin investoimisen sijaan.

Hyvinvointialueelle uusitaan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät, asianhallintajärjestelmä, ulkoiset verkkosivut ja sisäinen intranet. Lisäksi yhdistetään nykyorganisaatioiden sähköpostit ja toimistosovellukset sekä tietojohtamisen järjestelmät.

Asiakastietojärjestelmien tiekartta

Sosiaalihuollossa on tällä hetkellä käytössä yksi YPH Effica ja kuusi Pro Consona -järjestelmää. Pro Consonat yhdistetään yhdeksi järjestelmäksi ja tuotanto aloitetaan yhdellä YPH Efficalla ja ”tyhjällä” Pro Consonalla vuoden 2022 alussa.

Terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmä Lifecaresta on nyt käytössä kaksi erillistä tietokantaa eli Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja muun Kanta-Hämeen yhteinen Lifecare. Lifecaren osalta vuoden 2022 muutoksissa toteutetaan ja vuodenvaihteessa käyttöönotetaan laskutuksen liittymät, taloushallinnon muutokset, tuotteiden ja palveluiden hinnastojen yhtenäistäminen, uusi kustannuspaikkarakenne ja lääkäreiden ja hammaslääkäreiden palkkioiden tarkistaminen. Vuonna 2023 toteutetaan tietokantojen yhdistyminen, jonka yhteydessä tehdään suorituspaikkojen, toimintojen, roolien ja käyttäjäryhmien yhtenäistäminen.

Palkka- ja matkalaskujärjestelmäksi on valikoitunut Populus. Titania jatkaa työvuorosuunnittelun ja lääkärien päivystyksen järjestelmänä. Tavoitteena on tarjota koko henkilöstölle yhtenäiset HR-järjestelmät, joissa hyödynnetään myös mobiiliratkaisuja.