Uutiset

Hyvinvointialueen valmistelutoimiston projektijohtajat esittäytyvät

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutoimiston projektijohtajat aloittivat työssään 1.9.2021. Projektijohtajien viroissa aloittivat Niina Haake (palvelut ja järjestäminen), Petrus Kukkonen (konsernitalous ja rakenne), Jussi Savola (konsernihallinto ja siirrot) sekä Johanna Tulander-Välkki (tietohallinto ja ICT).

Tulander-Välkki on 53-vuotias tietojenkäsittelyn tradenomi, YAMK, jolla on kokemusta sote-alan ICT-ratkaisuista aina 1990-luvulta saakka. Ennen hyvinvointialueen palvelukseen siirtymistään hän on työskennellyt muun muassa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä tietohallintopäällikkönä sekä Tiedolla. Tulander-Välkki oli mukana ICT-vastuuvalmistelijana myös Juha Sipilän hallituskauden sote-uudistusta tehtäessä.

”ICT-valmistelussa tehtävä työ on eri organisaatioiden järjestelmien yhtenäistämistä. Jatkossa pystymme lisäämään palvelujen saatavuutta digitalisaation avulla – lähipalveluja kuitenkaan unohtamatta”, Tulander-Välkki toteaa.

Kanta-Hämeellä on kaikki edellytykset pärjätä uudistuksessa

Riihmäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymäjohtajana työskentelevän 49-vuotiaan Jussi Savolan vastuualueeseen kuuluviin konsernihallintoon sekä siirtoihin sisältyvät henkilöstön siirtyminen uuden hyvinvointialueen alaisuuteen, tulevat aluevaalit sekä hyvinvointialueen hallinnon järjestäminen.

”Uuden organisaation luomisessa tärkeää on kerätä alueen kunnista ja kuntayhtymistä hyvin toteutetut ja toimivat palvelumallit ja laajentaa niiden käyttö koko hyvinvointialueelle. Kanta-Häme on sopivan kokoinen alue, jolla on kaikki edellytykset pärjätä hyvin tässä uudistuksessa”, kommentoi Savola.

Koulutustaustaltaan Savola on oikeustieteen lisensiaatti, valtiotieteiden maisteri ja varatuomari. Aiemmin hän on työskennellyt Riihimäen kaupungin kaupunginlakimiehenä sekä hallintojohtajana. Valmistelutoimiston aluevaaleista vastaavana projektijohtajana hän esittää myös toiveen kantahämäläisille.

”Toivon, että tammikuun aluevaalit saavat äänestäjät liikkeelle, jotta hyvinvointialueen päättäjillä on vahva mandaatti vaikuttaa sote-palveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen Kanta-Hämeessä.”

Ihmistä varten

Konsernitalouden ja rakenteen osa-alueesta vastaava projektijohtajan virassa aloitti Petrus Kukkonen. Hän on työskennellyt 15 vuoden ajan yksityisellä sektorilla, niistä viimeiset kymmenen vuotta johtamis- ja kehittämistehtävissä Suomessa ja useissa Euroopan maissa. Julkisella sektorilla Kukkonen on työskenellyt kuuden vuoden ajan muun muassa palvelutuotantojohtajana, projektijohtajana ja projektipäällikkönä. Myös Kukkonen oli mukana sote-valmistelussa Sipilän hallituskaudella.  

”Siirryin yksityiseltä puolelta julkiselle halusta tuoda omaa panostani julkisen sektorin kehittämiseen. Teemme Suomen suurinta uudistusta, joka on erittäin haastava kokonaisuus. Oma kantava ajatukseni on se, että olemme olemassa ihmisiä varten. Huomasin myös heti ensimmäisissä keskusteluissa, että jaamme tämän ajatuksen vahvasti hyvinvointialueen johtoryhmässä.”

Järjestämistä tehdään vahvassa verkostojen yhteistyössä

Palveluista ja järjestämisestä vastaava Niina Haake siirtyy projektijohtajan virkaan Kanta-Hämeen rakenneuudistushankkeen hankepäällikön tehtävistä. 41-vuotiaan Haaken tausta on kansantaloustieteen ja sosiaalityön saralla, ja hän on tehnyt sote-alan erilaisia kehittämistöitä useiden vuosien ajan. Sipilän kaudella Haake vastasi järjestämisen kokonaisuudesta. ”Tätä pestiä tehdään vahvasti verkostojen kanssa yhteistyössä. Kanta-Hämeen alueella on tehty pitkään yhteistä kehittämistä, ja se on ehdottomasti alueen yksi voimavaroja. Myös alueen sopiva koko, yhteinen historia, tuttuus ja yhteinen tilannekuva helpottavat valmistelutyötä,” kommentoi Haake omasta vastuualueestaan.