Uutiset

Hyvinvointialueen valmistelutoimiston johtoryhmän viikkotiedote 29.10.2021

Valmistelutoimisto julkaisee joka perjantai viikkotiedotteen, jossa kerrotaan hyvinvointialueen valmistelutyön uusimmat kuulumiset.

Tästä tiedotteesta löydät tietoa muun muassa uusien valmistelijoiden palkkaamisesta, sopimusten siirrosta, ICT-rahoituksesta sekä strategiatyöstä. 

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutyö etenee aikataulussaan. Valmistelijoita tarvitaan kuitenkin yhä lisää, jotta työ etenee aikataulussa. Esimerkiksi sopimuksen siirtoihin liittyvään tekniseen työhön palkataan parhaillaan useita avustajia. Myös hyvinvointialueen viestintään ollaan kiinnittämässä lisää resursseja. 

– Saamme lähes päivittäin yhteydenottoja ja yhteistyöpyyntöjä eri tahoilta. Olemme lisäämässä viestintäämme, johon kohdistuu suuria odotuksia, toteaa muutosjohtaja Jukka Lindberg.

Valmistelutoimisto julkaisee ensi viikolla videosarjan, jossa toimiston projektijohtajat ja henkilöstön sekä pelastustoimen valmistelijat esittäytyvät organisaatioille. Videoiden on tarkoitus myös tarjota perusteellista tietoa siitä, mitä hyvinvointialueen valmistelussa on tällä hetkellä meneillään ja miten henkilöstön osallisuus on varmistettu.

Konsernihallinto ja siirrot

Sopimusten siirtojen tallentaminen sopimushallintajärjestelmään käynnistyy ensi viikon aikana. Väliaikainen toimeenpanoelin muistutti 15.10. pitämässään kokouksessa kuntia ja kuntayhtymiä siitä, että sopimussiirtojen ennakkovalmistelu vaatii paljon työtä, ja se tulee aloittaa kunnissa nopeasti.

Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön tietojen kerääminen toteutetaan loppuvuoden kuluessa. Tietojen luovuttaminen käsitellään nykyisissä organisaatioissa yhteistoimintamenettelyllä henkilöstön edustajien kanssa ennen tietojen luovuttamista.

Hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 siirtyvään henkilöstöön kuuluvat kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö, jotka siirtyvät uudistuksen yhteydessä tehtäviensä mukana hyvinvointialueen palvelukseen, opiskeluhuollon kuraattorit ja koulupsykologit sekä kuntien palveluksessa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen, jos heidän työtehtävistään vähintään puolet on kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tukitehtäviä.

Aluehallintovirasto on nimennyt aluevaalilautakunnan, joka järjestäytyy marraskuun puolivälissä.

Tietohallinto ja ICT

Kanta-Hämeen hyvinvointialue haki lokakuussa sosiaali- ja terveysministeriölle lähetetyssä ICT-hakemuksessa yhteensä 24,6 miljoonaa euroa alueelle. Summaan sisältyy miljoonan euron siemenraha, joka on jyvitetty sellaisiin hallinnollisiin asioihin, joiden käynnistäminen ei voi odottaa. Tällaisia asioita ovat muun muassa talous- ja henkilöstöhallinto.

ICT-valmistelutiimi jalkautuu marras-joulukuun aikana esittäytymään ja tutustumaan alueen organisaatioiden ICT-yksiköihin.

Palvelut ja järjestäminen

Strategian ja organisaatio- sekä päätöksentekomallin työstäminen alkaa marraskuussa yhteistyössä poliittisen työvaliokunnan kanssa. Ennakkotyö yritetään saada valmiiksi tammikuun loppuun mennessä. Helmikuussa VATE luovuttaa ennakkotyönsä vaaleissa valituille poliittisille edustajille, jotka tekevät päätökset.

– Haluamme osallistaa politiikka jo nyt tähän ennakkovalmistautumiseen, jotta se ei ole vain virkamiesten tekemää. On hyvä, että poliittiset päättäjät voivat ennakolta tietää ne kysymyksenasettelut ja asiat, jotka tulevat osaksi päätöksentekoa, kommentoi muutosjohtaja Jukka Lindberg.   

Yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskushankkeen kanssa kartoitetaan lähipalveluiden tilannetta ja kootaan organisaatioiden palvelupolkujen nykytilaa. Tehdään palveluverkon nykytila ja palvelupolkujen nykytilan kuvaukset.  

Varautumisen valmistelualueella jatketaan työntekoa valmiussuunnittelun parissa. Varautumisen valmistelualueelle kuuluvat sunnitelmien ja rakenteiden luominen esimerkiksi koronapandemian kaltaisia tilanteita varten. 

Konsernirakenne ja talous

Konsernirakenteen ja talouden puolelle jatketaan kartoitusta hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten, irtaimen, tukipalveluiden ja tilojen osalta. Marraskuussa valmistuu myös hyvinvointialueen koelaskelma. Koelaskelma on tärkeä pohja sille, paljonko hyvinvointialue tulee saamaan tulevaisuudessa rahaa, toteaa Lindberg.