Uutiset

Hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin – ICT-rahojen viivästyminen huolettaa

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2021. Kanta-Hämeen hyvinvointialue on saanut vuodelle 2021 valtionavustuksina 607 000 euroa. Hyvinvointialueella ei ole muita tuottoja. Talousarviossa kustannuksia vuodelle 2021 kertyy 544 825 euroa ja näin ollen toimintakate on 62 175 euroa positiivinen.

Hyvinvointialueen talousarvion muotoutuminen toimintakatteeltaan positiiviseksi johtuu siitä, että valmistelun käynnistyminen ja erityisesti henkilöstön rekrytointi tapahtuu vaiheittain. Valmisteluun tarkoitettuja ICT-rahoja ei ole saatu sosiaali- ja terveysministeriön puolelta hakuun. Tämän johdosta välttämättömien ICTR-muutosten toimeenpanon aloitus uhkaa viivästyä.

– Vastuuvalmistelijoiden verkosto on laatinut kirjelmän, jossa vedotaan ministeriöihin rahoituksen päätöksenteon nopeuttamiseksi, toteaa muutosjohtaja Jukka Lindberg.

Valmistelutoimiston rekrytoinnit jatkuvat

VATE kuuli kokouksessa myös valmistelutoimiston projektijohtajien suunnitelmat valmisteluille. Toimeenpano on käynnistynyt vauhdikkaasti ja seuraavaa rekrytointikierrosta toteutetaan parhaillaan. Rekrytoinnit liittyvät pääosin hyvinvointialueen resursseihin ja resurssinsiirtoihin henkilöstön, omaisuuden ja sopimusten osalta. Lisäksi henkilöstöä palkataan muun muassa ICT-järjestelmien selvittämiseen, hallinnon ja toiminnan järjestämiseen, talousarvion valmisteluun, aluevaalien järjestämiseen sekä muihin toiminnan käynnistymiseen liittyviin välttämättömiin tehtäviin.

Hyvinvointialue perustaa yhteistoimintaelimen

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin perustaa väliaikaisen yhteistoimintaelimen ajalle 1.7.2021–31.12.2022. Toimikaudella korostuvat hyvinvointialueen aloittamiseen liittyvät, valmisteluhenkilöstön yhteistoimintakäsittelyä vaativat asiat. Toinen merkittävä asia on henkilöstötiedonkeruuseen valmistautuminen ja sitä koskevat menettelyohjeet luovuttavissa ja vastaanottavassa organisaatioissa. Yhteistoimintaelimen tehtävänä on käsitellä hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön tiedonkeruuseen ja siirtoon valmistautumiseen liittyvät asiat.