Uutiset

Hyvinvointialueen organisaatiomallissa on vielä työstettävää – myös toimielinmalli vaatii keskustelua

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen käynnistysvaiheen strategian sekä organisaatiomallin valmistelu etenee. Strategiatyön ja johtamismallin luonnokset saivat laajalla arviointikierroksella tukea. Luonnoksia on täsmennetty saatujen palautteiden perusteella ja pian ne siirtyvät aluevaltuuston käsiteltäviksi. Toimielinmallista ei ole syntynyt vielä yhtenäistä käsitystä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmisteluelin (VATE) kävi vilkkaan keskustelun käynnistysvaiheen strategian sekä organisaatiomallin työstämisen prosessista perjantaisessa kokouksessaan.  

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon valmistelusta, kunnes aluevaltuusto aloittaa toimintansa maaliskuussa.

Vaihtoehtoja hyvinvointialueen poliittisesta toimielinmallista ja organisaatiomallista työstettiin viime vuoden lopulla sidosryhmien työpajoissa. Työpajojen perusteella tehtiin luonnokset, joita ovat alkuvuoden aikana arvioineet maakunnan poliittiset piirijärjestöt, sote- ja pelastusjohto, henkilöstöfoorumi sekä järjestöjen ja sote-yritysten edustajat.

Arvioiden perusteella hyvinvointialueen käynnistymisvaiheen arvot, strategia ja henkilöstöä koskevat lupaukset siirtyvät aluevaltuutettujen käsiteltäviksi. Hyvinvointialueen konsernirakennetta ja organisaatiomallia jatkotyöstetään vielä nykyisen sote- ja pelastustoimen johdon kanssa eteenpäin.  

Toimielinrakenteeseen liittyy paljon erilaisia näkemyksiä, eikä sille ole löytynyt vielä yhteistä linjaa. Vain lain edellyttämä minimimalli on hylätty, mutta muut vaihtoehdot ovat auki ja toimielinrakenne jää aluevaltuuston mietittäväksi helmikuun työpajoissa ja maaliskuun alun iltakoulussa ennen lopullisia päätöksiä.

Siirtyykö lautakuntien perustaminen syksyyn? 

Sunnuntaina valittavat 59 aluevaltuutettua päättävät hyvinvointialueen toimielinmallista. Lain mukaan hyvinvointialueella on oltava aluevaltuuston lisäksi aluehallitus ja tarkastuslautakunta. Tämä minimivaatimus toimielimistä ei saanut arviointikierroksella kannatusta. 

Eniten kannusta sai lautakuntamalli, mutta lautakuntien määrästä ei ole saatu yksiselitteistä suuntaa valmistelulle. Esimerkiksi puolueiden toiveissa on useita lautakuntia, mutta runsas määrä lautakuntia johtaa raskaaseen hallintoon.

Yksi mahdollisuus on vaiheistaa toimielinrakenteen poliittista käsittelyä niin, että pakolliset toimielimet käynnistyvät heti maaliskuussa ja niiden toimivalta kirjoitetaan hallintosääntöön. Silloin lautakuntien tai muiden toimielimien valmistelua voisi tehdä rauhassa keväällä ja ne aloittaisivat toimintansa myöhemmin, esimerkiksi syksyllä. Lautakuntia on helppo lisätä hyvinvointialueelle, mutta vaikea poistaa.

– Valmistelutoimiston vahva suositus on vaiheistus, jossa toimielinrakennetta työstetään rauhassa maalis-kesäkuun välisenä aikana, toteaa hyvinvointialueen valmistelutoimiston muutosjohtaja Jukka Lindberg

Lindbergin mukaan valmistelua on syytä peilata siihen, miten eri mallit toimivat. Jos lautakuntia on paljon, niille ei riitä päätettävää ja niistä tulee lopulta valiokunnan kaltaisia. Toisaalta järjestämisvastuun edellytyksenä on talouden ja toiminnan pysyminen yksissä käsissä kokonaisuuksien kannalta, mikä ei myöskään puolla lautakuntien suurta määrää.

Kuinka suurta harppausta tavoitellaan? 

Organisaatiomallin osalta keskeisiä, nyt pohdittavia, asioita ovat mm. se, aloittavatko terveyspalvelut yhdellä toimialalla ja kahdella tulosalueella vai kahdella toimialalla. Sekä se, aloittavatko päihde- ja mielenterveyspalvelut omana toimialanaan vai tulosalueena. Lisäksi avoinna on se, mikä on hyvinvointialueen aloittamisvaiheen organisaatiomalli ja siirtymäaika.  

– Kysymys on siitä, tavoitellaanko suurta harppausta vai vaiheistetaanko valmistelu? Päihde- ja mielenterveyspalvelujen osalta on esitetty useita vaihtoehtoja, joita täytyy jatkotyöstää, kommentoi Lindberg. 

Strategiatyötä sekä toimielin- ja johtamisrakenteen työstämistä jatketaan helmikuussa aluevaltuutettujen työpajoissa ja iltakouluissa. Tarkoituksena on, että aluevaltuusto hyväksyisi hyvinvointialueen hallintosäännön ensimmäisen version jo ensimmäisessä kokouksessaan 8. maaliskuuta.

Hallintosäännössä määritellään hyvinvointialueen käynnistämisvaiheen johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä. Hallintosääntöä on mahdollisuus tarkistaa ja täydentää pitkin vuotta, kun asiat tarkentuvat. 

Hyvinvointialueen valmistelun tavoitteena on turvata häiriötön siirtymä ja muutosprosessin valmistelu ripeässä aikataulussa. Konsernirakenteen malli on päätettävä pian, koska se tulee ohjaamaan hyvinvointialueen toimintaa ja palveluja. Kevään 2022 aikana on saatava valittua hyvinvointialueen johtaja ja sen jälkeen toimialojen johtajat, jotta he pääsevät tämän vuoden puolella rakentamaan omaa organisaatiotaan. 

Lisätietoja: muutosjohtaja Jukka Lindberg p. 040 595 0631