Hyvinvointialue

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa ja voimaanpanoa koskevalla lailla. Laki tuli voimaan 1.7.2021. Hyvinvointialueen valmistelu on heinäkuussa väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) johdolla. VATE johtaa valmistelua maaliskuun 2022 alkuun, jolloin vaaleilla valittava aluevaltuusto aloittaa tehtävässään. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikaishallinnon organisaatioon kuuluvat VATE ja sen puheenjohtajistosta koostuva työvaliokunta, työryhmät sekä VATEn perustamat toimielimet. Lisäksi VATE kutsuu koolle poliittisen seurantaryhmän, jonka tehtävänä on seurata ja tukea väliaikaisen valmistelutoimielimen työtä ja hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanoa. Käytännön valmistelua tehdään valmistelutoimistosta käsin. Valmistelutehtävät on jaettu neljään valmistelukokonaisuuteen: 1. Konsernihallinto ja siirrot, 2. Konsernitalous ja -rakenne, 3. Tietohallinto ja ICT sekä 4. Palvelut ja järjestäminen.

Hyvinvointialueen laskutustiedot (.pdf)

Yhteyshenkilöt