Henkilöstösiirrot

Henkilöstösiirtoja ja henkilöstöasioiden valmistelua tehdään yhdessä henkilöstön kanssa. Luovuttavia organisaatioita on kehotettu käymään yhteistoimintaa ns. jatkuvan yhteistoimintamenettelyn mukaisesti – esimerkiksi käsittelemällä hyvinvointialueen valmisteluun liittyviä asioita säännöllisesti henkilöstön edustajien kanssa ja tiedottamalla henkilöstöä.

Varsinaista liikkeen luovutusta ja siirtymistä hyvinvointialueen palvelukseen koskevat yhteistoimintamenettelyt käydään organisaatioissa loppuvuoden 2022 aikana. Hyvinvointialueen oma virallinen yhteistoimintaelin on aloittamassa työnsä. Yhteistoimintaelimessä työnantajan ja henkilöstön edustajat käsittelevät yhdessä mm. kaikki hyvinvointialueen henkilöstöä koskevat asiat kuten henkilöstöpoliittiset linjaukset, palkkausjärjestelmät ja henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat.

Valmistelun tukena toimii myös henkilöstöfoorumi, johon kuulu laajasti luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja luovuttavista organisaatioista sekä hyvinvointialueen valmistelutoimiston väkeä. Henkilöstöfoorumissa ennen kaikkea pidetään yllä tilannekuvaa hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta ja se on yksi areena henkilöstön edustajille päästä vaikuttamaan valmisteluun.