Henkilöstölle

Kysymykset ja kommentit

Tästä voit lähettää henkilöstöasioihin liittyviä kysymyksiä, kommentteja ja palautetta.

Viestit saapuvat Oma Hämeeseen nimettömänä ja ne ohjataan asiantuntijoiden vastattaviksi. Kysymyksiä ja kommentteja julkaistaan Oma Hämeen nettisivuilla nimettömänä.

Huomioithan, että uudistuksen edetessä tiedot ovat voineet päivittyä. Jokaisen vastauksen yhteydessä on päivämäärä, josta näet, milloin vastaus on annettu.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Näitä on jo kysytty ja kommentoitu

Pitääkö säästövapaat pitää pois ennen sotea?

27.4.2018

Pitääkö säästövapaat pitää pois ennen sotea?

VASTAUS

Suositeltavaa on, että työnantaja ja maakuntaan siirtyvä työntekijä sopivat säästövapaiden pitämisestä ennen maakuntaan siirtymistä 1.1.2020. Mikäli säästövapaiden pitäminen ei ole mahdollista, siirtyvät ne työntekijän mukana maakuntaan. Uusien säästövapaiden kerryttämistä tulee välttää.

Matti Korkala, projektipäällikkö (henkilöstö)

Säilyykö työntekijän oikeus palkansaajan aikuiskoulutustukeen organisaation vaihtuessa?

Säilyykö työntekijän oikeus palkansaajan aikuiskoulutustukeen organisaation vaihtuessa, erityisesti kohta 2:

Voit saada täysimääräistä aikuiskoulutustukea, jos olet omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, olet työ- tai virkasuhteessa ja

1. olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja

2. olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua.

VASTAUS

Uuteen organisaatioon siirrytään liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen, eli niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Palvelussuhde ei siis katkea siirron takia vaan jatkuu yhdenjaksoisena, jolloin palvelusajaksi luetaan myös aika ennen siirtymistä uuteen organisaatioon.

19.5.2017

Petri Alaluusua, Oma Hämeen HR-ryhmän vetäjä

Mitkä tehtävät kuuluvat maakunnalle valtion ympäristöterveydenhuollon osastosihteereiden osalta?

Mitkä tehtävät kuuluvat maakunnalle valtion ympäristöterveydenhuollon osastosihteereiden osalta?

VASTAUS

Valtion tehtävillä tarkoitettaneen tässä yhteydessä aluehallintovirastossa tehtäviä osastosihteerien tehtäviä.

Näistä siirtyvät maakuntiin ne tukitehtävät, jotka liittyvät maakuntiin siirtyviin tehtäviin, eli käytännössä lähes kaikki.

Tehtävistä tärkeimpiä ovat:
– asiakirjahallinto tarkastusten, lupien, määräysten jne. osalta
– Eviran rekistereihin laitettavat tiedot eläinsuojelutarkastuksista, ilmoituksista jne.
– eläintautilain mukaiset toimijalle maksullisten suoritteiden laskutusasiat
– muiden maksullisten suoritteiden laskutusasiat, esimerkiksi eläinsuojelulain mukaiset luvat.

Lisäksi siirtyvät kaikki muut tukitehtävät, esimerkiksi kokousjärjestelyt ja koulutusjärjestelyt.

11.5.2017

Eila Kaliste, ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Miten varmistutaan, että valtiolta siirtyvät virkamiehet huomioidaan yhtä hyvin kuin sotelaiset?

Näyttää siltä, että tätä muutosta tehdään sote edellä. Miten varmistutaan, että myös valtiolta siirtyvät virkamiehet huomioidaan yhtä hyvin kuin sotelaiset? Muutenkin näin ruohojuuritason työntekijänä ihmettelen tätä kiirettä. Kuten varmasti tiedätte, ei kiireessä synny mitään hyvää. Kannattaisiko hiukan vetää henkeä ja ottaa lisäaikaa kaikkeen tähän muutokseen ja antaa tukea myös henkilöstölle, eikä vain esimiehille?

VASTAUS

On totta, ettei maakuntauudistusta varmaankaan olisi tehty tässä laajuudessa, ellei sote-uudistuksessa olisi päädytty itsehallinnollisten maakuntien malliin. Soten osuus maakuntaan siirtyvästä henkilöstöstä on yli 90 prosenttia. Meidät muut on minusta huomioitu osuuttamme vahvemmin. Yhteisten työryhmien lisäksi maku-tehtävillä on ollut muun muassa oma valmisteluryhmä, henkilöstöfoorumi ja viestintäverkosto.

Valmistelussa joudumme seuraamaan lainsäädännön määrittelemää aikataulua. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2019 ja silloin meidän on oltava valmiina. Aikataulu on kireä, muttei mahdoton.

9.5.2017

Matti Lipsanen, muutosjohtaja, Oma Häme

Miten turvataan se, että uudistusta käsitellään kaikilla työpaikoilla säännöllisesti?

Miten turvataan se, että sote-ja maakuntauudistusta käsitellään Kanta-Hämeen kaikilla työpaikoilla säännöllisesti kuten muutosjohtaja Matti Lipsanen toivoo?

VASTAUS

Kiitos kysymästä! Loppupeleissä on kaikkien johtajien, esimiesten ja valmistelijoiden vastuulla pitää väki ajan tasalla uudistuksen etenemisestä. Omasta puolestani koetan muistuttaa tästä tapaamisissamme. Henkilöstö on se sarana, jonka ympäri maakunta kääntyy uuteen asentoon ja uudistus toteutuu. Sisäiseen ja ulkoiseen viestintään panostetaan entisestään ja sitä tehdään yhdessä, jotta ajantasaisuus, avoimuus ja tasapuolisuus tiedottamisessa säilyy ja kaikki osapuolet tavoitetaan.

28.4.2017

Matti Lipsanen, muutosjohtaja, Oma Häme

Milloin YT-neuvottelut ovat tulossa?

Milloin YT-neuvottelut ovat tulossa?

VASTAUS

Henkilöstön siirtymistä koskevan ohjeaikataulun mukaan yt-neuvottelut käytäisiin luovuttavissa organisaatioissa tammi-syyskuussa 2018. Aikataulu vaikuttaa hieman hitaalta; oma arvaukseni on, että yt-neuvotteluja käynnistettäisiin jo kuluvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

5.4.2017

Matti Lipsanen, muutosjohtaja, Oma Häme

Siirtyvätkö sosiaalitoimien toimistosihteerit muuttokuormassa Oma Hämeeseen, vai tuleeko heistä TE-keskusten asiakkaita?

Siirtyvätkö sosiaalitoimien toimistosihteerit muuttokuormassa Oma Hämeeseen, vai tuleeko heistä TE-keskusten asiakkaita?

VASTAUS

Kuntien sote-palveluiden tukipalveluhenkilöstö siirtyy maakuntaan, jos vähintään puolet työpanoksesta kohdistuu soteen. Muutoin työntekijä jää kunnan palvelukseen. Maakunnalla ja kunnalla on myös mahdollisuus sopia tästä.

5.4.2017

Matti Lipsanen, muutosjohtaja, Oma Häme

Mitä tapahtuu Te- ja sosiaalitoimistojen tehtäville maakuntauudistuksessa?

Siirtyvätkö Te-toimistojen tehtävät maakuntauudistuksessa sosiaalialan ammattilaisten tehtäviksi? Käykö sosiaalitoimistoille siinä tapauksessa samalla tavalla kuin Kelalle kelasiirrossa, eli ei osattu varautua riittävällä henkilöstöllä ja asiakkaat kärsivät?

VASTAUS

Aluekehitys- ja kasvupalvelulakiesityksen mukaan te-toimistojen palvelut kootaan tulevaan maakuntaan osaksi kasvupalveluita. Maakunta toimii palvelujen järjestäjänä ja vastaa mm.  palvelun tarpeen, määrän ja laadun arvioinnista, palveluiden hankkimisesta, palveluiden saatavuudesta sekä asiakkaiden neuvonnasta, ohjauksesta ja oikeusturvasta. Palvelut tuotetaan suurelta osin yrityksissä. Kilpailulliseen malliin siirrytään kokonaisuudessaan vuoteen 2023 mennessä.

Te-toimistojen työntekijät siirtyvät maakuntaan vuoden 2019 alussa. Osa hoitaa maakunnan viranomaistehtäviä, osa siirtyy aikanaan mahdollisesti palveluita tuottaviin yrityksiin.

Erityisesti vaikeasti työllistyvien palveluiden järjestämisessä yhteistyö maakunnan eri toimintojen sekä kuntien ja järjestöjen kesken tulee olemaan tärkeää.

5.4.2017

Matti Lipsanen, muutosjohtaja, Oma Häme

Siirtyykö nykyinen terveydenhuollon ICT-henkilöstö valtakunnalliseen yhtiöön?

Nyt perustettu valtakunnallinen yhtiö, jonka omistukseen siirtyy kiinteistöt, ilmeisesti. Kohta perustetaan valtakunnallinen yhtiö ICT:n hoitamiseen. Siirtyykö koko nykyinen terveydenhuollon ICT-henkilöstö uuteen yhtiöön?

VASTAUS

ICT-palvelukeskusten valmistelu on parhaillaan meneillään. Yksi, ehkä todennäköisin valmistelun lopputulos voisi olla se, että ICT-palvelut järjestetään hajautetun mallin mukaisesti. Eli ei tulisi yhtä isoa organisaatiota, johon kaikki maakunnan ICT-toiminnot keskitettäisiin ja jonne ICT-työntekijät fyysisesti siirrettäisiin, vaan ICT-palvelut tuotettaisiin lähellä asiakasta alueellisesti. Silloin toimittaisiin ehkä samoissa tiloissakin kuin asiakas. Näin siis toiminnot voitaisiin rakentaa, mutta vielä ei ole tietoa mikä tai minkälainen organisaatio maakunnassa tulee olemaan ICT-henkilöstön työnantaja ja ketkä luetaan maakuntaan siirtyväksi ICT-henkilöstöksi (yli 50 prosenttia tehtävistä liityttävä soteen).

14.2.2017

Petri Alaluusua, Oma Hämeen HR-ryhmän vetäjä

Voiko autoton hoitaja joutua töihin pidemmälle?

Voiko esimerkiksi Janakkalassa asuva ja siellä työskentelevä autoton hoitaja joutua töihin pidemmälle?

VASTAUS

Lähtökohtaisesti työ tehdään siellä missä työn teettämiselle on tarvetta. Tulevan maakunnan palvelualueita ja palveluja tarjoavia organisaatioita ei ole vielä olemassa, eikä siten myöskään ole tiedossa miten henkilöstö niihin sijoitetaan. Nämä asiat tarkentuvat valmistelun edetessä, jolloin myös henkilöstö saa tiedon tulevasta työntekopaikastaan. Tässä vaiheessa ei voi varmuudella sanoa, miten yksittäisten työntekijöiden tilanne nykyisestään muuttuu. Henkilöstön sijoittelun suhteen haetaan varmasti kohtuullisia ja järkeviä ratkaisuja.

31.1.2017
Petri Alaluusua, Oma Hämeen HR-ryhmän vetäjä

Siirtyvätkö laitoshuoltajat ja ruokapalvelun työntekijät Forssan seudulla maakuntaorganisaatioon?

Kunnalla on palvelusopimus FSHKY:n kanssa tukipalveluiden tuottamisesta esim. palvelukeskuksen ruoka- ja laitoshuoltopalveluista. Siirtyvätkö laitoshuoltajat ja ruokapalvelun työntekijät maakuntaorganisaatioon ja mihin siellä? Kuka organisoi maakunnan tukipalveluja? Jos siirtyvät, siirtyvätkö liikkeenluovutuksella eli vanhoina työntekijöinä samoilla eduilla?

VASTAUS

Esitettyihin kysymyksiin ei ole vielä selkeää vastausta. On parempi odotella lisätietoja esimerkiksi FSHKY:tä koskevista päätöksistä ja jatkosuunnitelmista. Maakunnan tukipalveluja koskeva selvitystyö tuonee myös lisää tietoa asiaan liittyen.

12.12.2016
Petri Alaluusua, Oma Hämeen HR-ryhmän vetäjä

Voiko ajella "kaksilla rattailla"?

Kun valinnanvapaus toteutuu esim. Lammilla, voiko sama henkilö olla esim. päivällä terpparissa lääkärinä, hoitajana ja illalla ja viikonloppuna yksityisellä terveysasemalla, joka on mukana tässä kokeilussa. Voiko ajella ”kaksilla rattailla”?

VASTAUS

Suomalaisessa valinnanvapausmallissa tai sääntelyssä ei ole lainsäädännön tasolla rajoitettu ammattilaisten oikeutta työskennellä yksityisellä sektorilla ja julkisella sektorilla samanaikaisesti toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Eli näin ollen ei ole olemassa mitään laillista estettä sille, että sama henkilö työskentelee rinnakkain julkisessa terveydenhuollossa ja yksityisellä puolella. Toki virkamies tai toimenhaltija on velvollinen tekemään sivutoimi-ilmoituksen julkiselle työnantajalleen. Työnantajalla on harkintavalta siitä haittaako toiminta työnantajaa tai vaarantaako sivutoimi luottamusta. Sivutoimista on hyvä artikkeli Kuntatyönantaja –lehdessä.

Vapaaseen valintaan liittyy myös listautumismenettely, jossa julkinen rahoittava taho (vapaan valinnan kokeilussa Hämeenlinnan kaupunki ja tulevaisuudessa maakunta) listaa hyväksymänsä palvelun tuottajat vapaan valinnan toimijoiksi. Millaisia ehtoja listautumiseen voidaan asettaa, on ainakin minulle vielä kokeiluvaiheessa epäselvää, mutta pääsääntöisesti julkinen työnantaja säätelee työntekijöiden haittaavaa tai kilpailevaa toimintaa sivutoimien hallinnan kautta.

Lisätietoa valinnanvapauskokeilusta Hämeenlinnan kaupungin nettisivuilla.

17.11.2016
Jukka Lindberg, muutosjohtaja

Mitä jos maakuntaan liittyessä onkin äitiyslomalla?

Tulevaisuutta ajatellen, mitä jos maakuntaan liittyessä onkin äitiyslomalla, miten YT-prosessi menee tai pääseekö osallistumaan jollakin tavalla prosessiin vaikka onkin äitiyslomalla? Tai tiedon mihin tulee siirtymään?

VASTAUS

Liikkeenluovutushetkellä, jolloin työnantaja vaihtuu, varmasti useita vakituisia työntekijöitä/viranhaltijoita on virkavapaalla/perhevapaalla/opintovapaalla jne. Näiden poissaolevien henkilöiden asema tulee kuitenkin huomioiduksi.

Näin isossa henkilöstösiirrossa yhteistoimintamenettely tapahtuu monella eri tasolla, esimerkiksi henkilöstösiirtoa valmistelevassa ryhmässä, henkilöstöä luovuttavien kuntien ja kuntayhtymien yhteistoimintaelimissä ja tarvittaessa myös yksittäisten henkilöiden tai heidän edustajiensa kanssa mikäli ao. henkilöiden tehtävät merkittävästi muuttuvat.

Mikäli tehtävät eivät muutu liikkeenluovutuksen yhteydessä (tämä on peruslähtökohta), niin yt-neuvottelut käydään henkilöstön edustajien kanssa. He edustavat yksittäisiä työntekijöitä ja työntekijäryhmiä.

Yhteistoimintamenettelyyn liittyviä asioita ei ole vielä ehditty kovin tarkasti pohtimaan Oma Häme-valmistelussa. Yhtenäinen ohjeistus mukana oleville toimijoille tullaan varmasti laatimaan. Tavoitteena on myös, että jokainen yksittäinen työntekijä saisi tiedon sijoittumispaikastaan niin pian kuin mahdollista.

28.10.2016
Petri Alaluusua, Oma Hämeen HR-ryhmän vetäjä 

Miten uudistus vaikuttaa eläkkeisiin?

Keskussairaalan henkilöstön tiedotustilaisuudessa sivuttiin eläkeasiaa uudessa organisaatiossa. Tulevat eläkkeet pienenevät pitkään työskennelleillä pääluottamusmies Päivi Kaislan mukaan, mutta eivät kovin paljon. Mistä tämä johtuu ja mitä tarkoittaa käytännössä?

VASTAUS

Kuntien ja kuntayhtymien eläketurvasta vastaa tällä hetkellä Keva (aikaisemmin nimi oli Kuntien eläkevakuutus). Eläkeasioihin liittyy paljon matematiikkaa ja siirtymäsäännöksiä. Lyhyesti peruskuvio on se, että liikkeenluovutuksessa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän henkilöstö siirtyy maakunnan palvelukseen ja todennäköisesti tulee olemaan osa maakuntaan muodostettavaa palvelulaitosta. Maakunnat ja maakuntien palvelulaitokset tulevat Kevan jäsenyhteisöiksi. Mikäli työntekijän eläkevakuuttajana on ollut ennen liikkeenluovutusta Keva ja Keva on vakuuttajana myös eläköitymiseen saakka, eläke-etuudet säilyvät.

10.10.2016
Petri Alaluusua, Oma Hämeen HR-ryhmän vetäjä 

Ovatko edessä yt-neuvottelut kaikille?

VASTAUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖN OSALTA:

Näköpiirissä on liikkeenluovutus, jossa henkilöstöä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakuntaorganisaatioon. Liikkeenluovutus kuuluu yhteistoimintamenettelyn piiriin. Henkilöstöä luovuttavan organisaation eli kunnan tai kuntayhtymän on käytävä yhteistoimintaneuvottelut yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla. Näin siis toimitaan kun kyseessä on liikkeenluovutus.

6.10.2016
Petri Alaluusua, Oma Hämeen HR-ryhmän vetäjä 

VASTAUS MAAKUNTAUUDISTUKSESSA MUKANA OLEVIEN ORGANISAATIOIDEN HENKILÖSTÖN OSALTA:

Maakuntauudistuksen osalta yt-neuvotteluja käydään tarvittaessa vastaavalla tavalla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessakin. Kyseessä on normaali lakisääteinen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa henkilöstöä siirtyy organisaatiosta toiseen. Mahdollisista yt-menettelyistä tiedotetaan aikanaan oikea-aikaisesti, lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7.10.2016
Anna-Mari Ahonen, Maakuntajohtaja, Maakuntauudistuksen valmisteluryhmän puheenjohtaja

Mitä tapahtuu säästössä oleville vuosilomille tulevassa sotemaakunnassa?

Joko on mietitty, mitä tapahtuu säästössä oleville vuosilomille tulevassa sotemaakunnassa? Osalla on niitä aika merkittävästi odottamassa aikaa, jolloin niitä olisi mahdollisuus pitää. Jos maakuntahallintoon pitää lähteä ”puhtaalta pöydältä”, asiasta olisi hyvä tietää mahdollisimman ajoissa.

VASTAUS:

Kiitos hyvästä ja konkreettisesta kysymyksestä. Vielä ei kuitenkaan olla valmisteluissa edetty tämän tyyppisiin yksityiskohtiin.  Väliaikainen valmistelutoimielin, joka aloittaa toimintansa ensi vuoden heinäkuussa, tulee käsittelemään henkilöstön liikkeenluovutusta sekä tähän liittyviä siirtosopimuksia. Näihin siirtosopimuksiin on mahdollista kirjata periaatteet säästövapaiden osalta. Asia tulee todennäköisesti valmisteluissa käsiteltäväksi jo muutenkin. Ennen väliaikaisen valmistelutoimielimen käsittelyä tulee selvittää esim. se, kuinka paljon näitä säästövapaita kokonaisuudessaan on. Menettelystä säästövapaiden suhteen tullaan tiedottamaan hyvissä ajoin ennen siirtymäajankohtaa.

4.10.2016
Petri Alaluusua, Oma Hämeen HR-ryhmän vetäjä

Johtamista pitäisi jakaa työyhteisöön

Enemmän pitäisi tulevaisuudessa kiinnittää huomiota siihen miten johdetaan ja päätetään, kuin siihen missä ja kuka päättää. Mikään uudistus ei onnistu, jos ”kenttä” eli ne ihmiset jotka itse perustyötä tekevät eivät voi seisoa sen takana. Johtamista pitäisi jakaa työyhteisöön. Auktoritaarisen johtamisen aika on ohi, ja jos todella halutaan tehokkuutta, se syntyy vain hyvinvoivien työntekijöiden kautta. Työntekijöiden ja työyhteisöjen ”epävirallinen” kokemustieto pitää saada käyttöön. Katse on suunnattava siihen missä ollaan onnistuttu, eikä edetä ongelmakeskeisesti. Hyvinvoivat työntekijät (organisaatiot ovat ihmissuhdeverkkoja, eivät koneita!) ovat avain tulevaisuuden menestymiseen, eivät kalliit konsulttifirmat tai hienot ylhäältä tulevat ”kampanjat”.

VASTAUS:

Kiitos kommentista. Oma Hämeen valmistelussa henkilöstö otetaan huomioon monin eri tavoin. Esimerkiksi henkilöstöfoorumi kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön edustajat. Jokaisessa sote-työryhmässä ja Oma Hämeen ohjausryhmässä on henkilöstön edustajat. Sote-työryhmä 7 käsittelee erityisesti uudistuksen henkilöstövaikutuksia. Käytössä ovat myös sosiaalisen median kanavat. Tervetuloa mukaan tekemään Omaa Hämettä!

Jukka Lindberg, projektipäällikkö

Miten henkilöstö on mukana Oma Hämeen valmistelussa?

Sote-uudistus
Oma Hämeen seitsemässä sote-työryhmässä on 2–3 henkilöstön edustajaa. Lisäksi Oma Hämeellä on sosiaali- ja terveysalan henkilöstön henkilöstöfoorumi, joka koostuu pääsopijajärjestöjen ilmoittamista edustajista. Henkilöstöfoorumi on avoin, vuorovaikutteinen ja matalan kynnyksen keskustelufoorumi.

Raija Virtanen, projektiasiantuntija

Maakuntauudistus

Myös maakuntauudistuksen kaikissa valmistelutyöryhmissä on vahva henkilöstön edustus. Henkilöstöfoorumi toimii soten tapaan. Toivon, että uudistusta käsitellään säännöllisesti henkilöstön kanssa kaikilla työpaikoilla, joita uudistus koskee.

Matti Lipsanen, muutosjohtaja