Valtakunnalliset hankkeet

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, LAPE-kärkihanke

Muutosagentti

Jari Pekuri

050 598 4101

 jari.pekuri@hame.fi

Facebook

Tehtävät

  • edistää ja koordinoida maan hallituksen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman tavoitteiden toteutumista tulevassa maakunnassa
  • luoda hyvät edellytykset ja kehitysmyönteinen ilmapiiri lasten, nuorten ja perheiden muutosohjelman toteutumiselle
  • toimia yhteistyössä kuntien, kansalaisjärjestöjen, seurakuntien ja tulevan maakunnan toimijoiden ja alueellisten sote-valmistelijoiden kanssa
  • välittää tietoa ja näkökulmia maakunnasta valtakunnalliseen LAPE-työhön

Muutosagentin tehtävänä on innostaa ja motivoida alueen kaikkia toimijoita mukaan muutostyöhön. Tämä tarkoittaa myös lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan. Muutostyö kattaa myös varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelut.

Oma Häme -projektipäällikkö Satu Raatikainen
puh. 050 352 3178, satu.raatikainen@hame.fi

Ikäihmiset ja omaishoito -kärkihanke

Muutosagentti

Annukka Kuismin

Tehtävät

  • alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden rakentaminen ja juurruttaminen
  • muutoksen johtaminen
  • maakunnan toimijoiden muutokseen innostaminen ja motivointi
  • tietoon perustuvan muutoksen johtaminen hallitsemalla alueellinen tietoperusta ja ymmärtämällä alueen historiallinen kehitys
  • Ikäihmisten ja omaishoidon -kärkihankkeen kokeilujen tuki niillä alueilla, joissa niitä on.

Muutosagentin työn tuloksena on kirjallinen ja alueen toimijoiden hyväksymä toimintasuunnitelma iäkkäiden elämisen ja palvelujen yhdistämisestä maakunnassa sisältäen toimintasuunnitelman toteutumisen seurannan.