Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Viipurintien terveysaseman henkilökuntaa. (Kuva: Miika Kangasniemi)
UUTINEN
07.03.2024

Viipurintien terveysasema palkittiin viiden tähden koulutuspaikkana 2023 Nuorten lääkäreiden koulutuspaikkakyselyssä

Viiden tähden koulutuspaikkoja oli koko Suomessa ainoastaan 11.

Viipurintien terveysaseman henkilökuntaa. (Kuva: Miika Kangasniemi)

Viipurintien terveysasema palkittiin viiden tähden koulutuspaikkana 2023 Nuorten lääkäreiden koulutuspaikkakyselyssä

UUTINEN / 07.03.2024

Viiden tähden koulutuspaikkoja oli koko Suomessa ainoastaan 11.

Viipurintien terveysaseman henkilökuntaa. (Kuva: Miika Kangasniemi)

UUTINEN / 07.03.2024

Viipurintien terveysasema palkittiin viiden tähden koulutuspaikkana 2023 Nuorten lääkäreiden koulutuspaikkakyselyssä

Viiden tähden koulutuspaikkoja oli koko Suomessa ainoastaan 11.

Nuorten lääkäreiden yhdistyksen Koulutuspaikkakysely on suomalaisten erikoistuvien ja yleislääketieteen erityiskoulutusta saavien lääkäreiden koulutusolosuhteita kartoittava tutkimus. Kyselyllä kartoitetaan koulutettavan saamaa koulutusta ja ohjausta sekä yleisemmin työoloja ja työn kuormittavuutta nykyisessä koulutuspaikassa.

Vuoden 2023 tulokset julkaistiin Lääkäripäivillä Helsingin Messukeskuksessa 25.1. Viipurintien terveysasema Hämeenlinnasta palkittiin viiden tähden terveysasemana saaden täydet 100 pistettä arvioinnissa NPS-luvuksi. NPS on lyhenne englannin kielen sanoista “Net promoter score”. Tiivistettynä termi vastaa kysymykseen: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit paikkaa ystävällesi tai kollegallesi?”

Näin hyvän tuloksen kyselyssä tänä vuonna saavutti koko maassa 11 terveyskeskusta.

Lisäksi Viipurintien terveysasema on saanut tunnustuksen Suomen medisiinariliitolta kandiystävällisenä terveysasemana 2023. Ennen valmistumista lääketieteen kandidaatit tekevät harjoittelujaksoja sekä sairaaloissa että terveyskeskuksissa. Viiden vuoden opintojen jälkeen kandidaatit voivat tehdä lääkärin sijaisuuksia terveyskeskuksissa, mikäli tarvittava kokeneemman kollegan ohjaus ja tuki on heille varmistettu.

– Kandien lisäksi terveysasemilla työskentelevät nuoret lääkärit, jotka ovat suorittamassa yleislääketieteen erityiskoulutusta tai erikoistumassa – ovat siis jo valmiita lääkäreitä, Oma Hämeen perusterveydenhuollon avopalveluiden tulosaluejohtaja Tiina Merivuori täsmentää.

Perustyön lisäksi terveysasemilla tapahtuu merkittävä määrä maan lääkäreiden jatkokouluttamista. Nuoria lääkäreitä ohjaavat kokeneet yleislääketieteen erikoislääkärit, jotka ovat myös kouluttautuneet ohjaamiseen. Näin potilaat saavat tasapuolista kohtelua: kokemattomammalla lääkärillä on aina mahdollisuus kysyä kokeneemmalta kollegalta apua ja potilas saa hyvän hoidon.

Monet kokeneet lääkärit pitävät koulutustyöstä ja nuorempien ohjaaminen auttaa pysymään ajan hermolla ja osaltaan tuo tuoreita tietoja hoitokäytännöistä ja muusta lääketieteen kehityksestä terveysasemillemme. Lisäksi maine hyvänä koulutuspaikkana helpottaa merkittävästi uusien lääkärityöntekijöiden saamista alueemme sekä lisää nuorten lääkäreiden työhyvinvointia ja viihtymistä niin, että he myös haluavat jatkaa töissä Oma Hämeessä.

Oma Hämeen yksiköt pärjäsivät kyselyssä seuraavasti:

Terveyskeskukset:
OmaHäme Perusterveydenhuollon avopalvelut 5/5 tähteä
Hämeenlinnan terveysasemat 5/5 tähteä
Viipurintien terveysasema 5/5 tähteä
Riihimäen terveyskeskus 5/5 tähteä

Keskussairaalat:
Kanta-Hämeen keskussairaala 5/5 tähteä
KHKS Konservatiivinen tulosalue 5/5 tähteä
KHKS Sisätaudit 4/5 tähteä
KHKS Operatiivinen tulosalue 4/5 tähteä
KHKS Päivystys 5/5 tähteä