Navigointivalikko

Aluehallituksen tiivis kokoustahti jatkuu – talousasiat hallitsevat loppuvuoden kokouksia

UUTINEN / 14.11.2023

Ensi vuoden talousarviota valmistellaan haastavassa tilanteessa.

Aluehallituksen tiivis kokoustahti jatkuu – talousasiat hallitsevat loppuvuoden kokouksia

UUTINEN / 14.11.2023

Ensi vuoden talousarviota valmistellaan haastavassa tilanteessa.

UUTINEN / 14.11.2023

Aluehallituksen tiivis kokoustahti jatkuu – talousasiat hallitsevat loppuvuoden kokouksia

Aluehallitus kokoustaa loppuvuoden aikana kerran viikossa. Ensi vuoden talousarvio sekä hyvinvointialueen palveluverkkomuutosten valmistelu vaativat tiivistä kokoustahtia. Maanantain kokouksessa aluehallitus sai laajan tilannekatsauksen hyvinvointialueen talouteen, kun se merkitsi tiedoksi talouden toteuman tammi-syyskuulta sekä talouden tasapainottamisohjelman tilanteen.
 
Hyvinvointialueen kuluvan tilikauden tulosennuste on 55 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talouden toteumatietoihin ja ennusteeseen sisältyy edelleen poikkeuksellista epävarmuutta. Alijäämäennuste on merkittävästi talousarviota suurempi, eikä sitä pystytä sopeuttamaan kuluvan vuoden aikana. Siksi talousarvion muutosesityksen valmistelu on aloitettu ja se tuodaan aluehallituksen käsittelyyn siten, että se käsitellään joulukuun aluevaltuustossa.
 
Talouden tasapainottamisohjelma on käynnistynyt toiminnallisesti pääsääntöisesti hyvin. Kaikkia tavoiteltuja säästöjä ei kuitenkaan pystytä saavuttamaan täysimääräisesti tämän vuoden aikana kustannusten nousun vuoksi. Myös valtion rahoituksen muutos elokuussa on heikentänyt säästötavoitteiden saavuttamista.

Toteumaennusteen mukaan vuoden loppuun mennessä saadaan säästötoimenpiteillä aikaiseksi noin 0,9 miljoonan euron kustannusvaikutus, mikä on noin 31 prosenttia tälle vuodelle asetetusta tavoitteesta. Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi talouden tasapainottamisohjelman tilanteen ja edellyttää, että korjaavien toimenpiteiden osalta tehdään esitykset keväällä 2024.
 
Hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviota valmistellaan haastavassa tilanteessa. Syksyn aikana muuttuneen rahoituspohjan vuoksi aluehallitus antoi 23. lokakuuta uuden talousarvioraamin, jonka pohjalta lautakuntien, konsernipalveluiden toimialan sekä strategia- ja integraatio toimialan on tullut valmistella talousarvioesitykset aluehallitukselle. Lisäksi vaikuttamistoimielimet ovat antaneet omat evästyksensä talousarviovalmisteluun. 
 
Aluehallitus kävi maanantain kokouksessaan lähetekeskustelun ja merkitsi tiedoksi vaikuttamistoimielimien kannanotot sekä lautakuntien ja toimialojen esitykset vuoden 2024 talousarvioksi. Aluehallitus käsittelee talousarviota seuraavan kerran kokouksessaan 27. marraskuuta, jolloin esitellään hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys.
 
Muut asiat päätettiin kokouksessa esityslistan mukaisesti. Aluehallituksen seuraava kokous on 20. marraskuuta.

Aluehallituksen 13.11.2023 kokouksen esityslista