Navigointivalikko

Navigointivalikko

nainen pyörätuolissa talon pihalla

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut yhtenäistyvät Oma Hämeessä

UUTINEN / 31.01.2024

Uudet käytännöt astuvat voimaan helmikuun 2024 alusta lukien.

nainen pyörätuolissa talon pihalla

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut yhtenäistyvät Oma Hämeessä

UUTINEN / 31.01.2024

Uudet käytännöt astuvat voimaan helmikuun 2024 alusta lukien.

nainen pyörätuolissa talon pihalla

UUTINEN / 31.01.2024

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut yhtenäistyvät Oma Hämeessä

Uudet käytännöt astuvat voimaan helmikuun 2024 alusta lukien. Asiakkaille tulee muun muassa mahdollisuus pidempiin poikkeamiin reitiltä kuin aiemmin. Lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun matkustusalueisiin tulee muutoksia. 

Oma Häme ottaa 1.2. käyttöön yhteisen soveltamisohjeen sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin. Soveltamisohje yhdenmukaistaa palvelua eri kunnissa asuvien asiakkaiden välillä. Lisäksi myöntämisperusteet täsmentyvät siten, että ratkaisut ovat mahdollisimman yhdenvertaisia eri puolilla hyvinvointialuetta. Kuljetuspalvelujen toteutuksen yksityiskohtiin on myös tehty joitakin pieniä muutoksia. 

Asiakas voi erityistarpeen vuoksi tehdä jatkossa enintään 20 minuutin mittaisen pysähdyksen esimerkiksi pankkiautomaatilla. Tähän asti pysähdys on saanut kestää 10 minuuttia. 

Uuden ohjeen mukaan asiakas voi tehdä enintään kilometrin pituisen poikkeaman reitiltä, mikä sujuvoittaa asiakkaan arjen asiointia. Tähän asti on sallittu 200 metrin poikkeama. 

Kaikki alle 7-vuotiaat lapset voivat helmikuun alusta lukien matkustaa huoltajan kanssa maksutta. Lastenlipulla matkustavat 7–19-vuotiaat riippumatta kunnasta. Osassa kunnista yläikäraja on ollut tähän asti 16 vuotta. 

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia liikkumista tukevia palveluja voivat saada henkilöt, jotka tarvitsevat kuljetuspalvelua alentuneen toimintakyvyn vuoksi ja eivät pysty itsenäisesti käyttämään muita julkisia joukkoliikennevälineitä tai omaa autoa. Sosiaalihuoltolain lain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteissa noudatetaan tulo- ja varallisuusharkintaa. 

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.  

Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on kuljetuspalveluun nähden ensisijainen tapa järjestää liikkuminen. 

Lisätietoja ja ohjeita löytyy Oma Hämeen verkkosivuilta. Palvelun käyttäjän ohje päivitetään vastaamaan uutta soveltamisohjetta. Muutokset eivät vaikuta nykyisten asiakkaiden palveluihin muutoin kuin huomioimalla uudet edellä kuvatut käytännöt.