Navigointivalikko

Navigointivalikko

Asiakkaan sormi painamassa asiointinappia  terveyskeskuksen aulassa.

Sosiaali- ja potilasasiamiesten nimikkeet muuttuvat - lakimuutos ei tuo olennaisia muutoksia Oma Hämeessä

UUTINEN / 22.12.2023

Tehtävänimikkeet muuttuvat sukupuolineutraaleiksi.

Asiakkaan sormi painamassa asiointinappia  terveyskeskuksen aulassa.

Sosiaali- ja potilasasiamiesten nimikkeet muuttuvat - lakimuutos ei tuo olennaisia muutoksia Oma Hämeessä

UUTINEN / 22.12.2023

Tehtävänimikkeet muuttuvat sukupuolineutraaleiksi.

Asiakkaan sormi painamassa asiointinappia  terveyskeskuksen aulassa.

UUTINEN / 22.12.2023

Sosiaali- ja potilasasiamiesten nimikkeet muuttuvat - lakimuutos ei tuo olennaisia muutoksia Oma Hämeessä

Sosiaali- ja potilasasiamiesten nimikkeet muuttuvat vuodenvaihteessa sukupuolineutraaleiksi, kun laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista tulee voimaan. Uudella lailla täsmennetään muun muassa asiavastaavien toimenkuvan rajoja, kelpoisuusvaatimuksia, toiminnan järjestämistä sekä riippumattomuutta ja puolueettomuutta.

Sosiaali- ja potilasasiavastaavien toiminnan järjestämisvastuu kuuluu hyvinvointialueille. Lakiuudistuksen myötä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asukkaat voivat jatkossa olla yhteydessä Oma Hämeen asiavastaaviin myös niissä tilanteissa, jotka koskevat yksityissektorin sosiaali- ja terveyspalveluja. Järjestelyn myötä asiavastaavien toimenkuva laajentuu nykyisestä, joskin valtion mielisairaalat, vankiterveydenhuolto sekä puolustusvoimien terveydenhuolto rajautuvat jatkossakin hyvinvointialueen potilasasiavastaavien työn ulkopuolelle.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavat ovat jatkossakin riippumattomia ja puolueettomia työssään. Asiavastaavien tehtävänä on neuvoa ja avustaa muistutusten tekemisessä sekä neuvoa, miten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat saavat oikeusturvansa toteuttamisen kannalta keskeiset asiat vireille toimivaltaisessa viranomaisessa.

Tehtävänkuvaan kuuluu myös yleinen tiedottaminen asiakkaiden oikeuksista sekä asiakkaan oikeuksien edistäminen. Lisäksi uusi laki velvoittaa kirjaamaan yhteydenotot sekä tilastoimaan yhteydenottoja eli käytännössä raportoimaan asiavastaavien työstä hyvinvointialueelle.

Lakiuudistus ei tuo olennaisia muutoksia Oma Hämeen potilas- ja sosiaaliasiavastaavien työhön. Järjestämisvastuun täsmentymisen myötä pitkään Kanta-Hämeen alueella sosiaaliasiamiehenä työskennellyt Satu Loippo siirtyy Pikassos Oy:n riveistä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sosiaaliasiavastaavaksi. Loipon vastuualueena on jatkossa sosiaalihuollon asiakkaiden oikeusasemaan sekä varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset. Potilasasiavastaavina jatkavat Kirsi Vilpa sekä Tiina Ketola-Mäcklin, vastuualueinaan terveydenhuollon asiakkaiden oikeusturvaan liittyvät kysymykset.

Yhteystiedot: sosiaaliasiavastaava Satu Loippo 2. tammikuuta alkaen p. 03 629 3210, potilasasiavastaavat Tiina Ketola-Mäcklin ja Kirsi Vilpa p. 03 629 3204  – sähköpostipostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@omahame.fi