Navigointivalikko

Riihimäen uuden sote-keskuksen rakentamistarpeen selvitys jatkuu

UUTINEN / 04.10.2023

Aluehallitukselle esitetään, että se käynnistää uuden selvitysvaiheen.

Riihimäen uuden sote-keskuksen rakentamistarpeen selvitys jatkuu

UUTINEN / 04.10.2023

Aluehallitukselle esitetään, että se käynnistää uuden selvitysvaiheen.

UUTINEN / 04.10.2023

Riihimäen uuden sote-keskuksen rakentamistarpeen selvitys jatkuu

Maanantaina kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että se käynnistää uuden selvitysvaiheen.

Uudelle sote-keskukselle suunniteltu tontti sijaitsee radan varressa Peltosaaren kaupunginosassa. Kuva: Riihimäen kaupunki

Oma Häme ja Riihimäen kaupunki käynnistivät tammikuussa esiselvityksen uuden sote-keskuksen rakentamisesta Riihimäen asemanseudulle. Uuteen sote-keskukseen olisi tarkoitus sijoittaa Riihimäen nykyinen sairaala, Penttilänkadun terveyskeskus sekä muutamien pienten yksiköiden toiminta. Esiselvitys on valmistunut ja sen pohjalta ollaan nyt käynnistämässä tarveselvitystä.

Uusi sote-keskus on pohdinnassa, koska se parantaisi sote-palveluiden saavutettavuutta ja laatua Riihimäellä. Uudisrakentaminen mahdollistaisi myös tilojen tehokkaamman käytön ja käyttökustannusten alentamisen. Hankkeen jatkovalmistelu on tarkoitus kytkeä osaksi hyvinvointialueen palveluverkkoselvitystä. 

Maanantaina kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että se hyväksyy Riihimäen sote-keskushankkeen tarveselvitysvaiheen käynnistämisen. Tarveselvitysvaiheen kustannusarvio on 345 000 euroa, joka sisältää kilpailutettavan suunnittelu- ja asiantuntijatyön, kustannuslaskennan sekä käyttäjä- ja asiakastyöpajojen toteuttamisen. 

Kustannustehokas uudisrakennus 

Riihimäen sote-keskushankkeen esiselvitys on tehty maalis-elokuussa 2023. Esiselvityksessä on arvioitu nykyisten toimitilojen käytön jatkamista ja uuden sote-keskuksen rakentamis- ja elinkaarikustannuksia. 

Riihimäen nykyinen sairaalarakennus on valmistunut 1960-luvulla ja se vaatisi lähiaikoina mittavaa peruskorjaamista. Esiselvityksen perusteella uudisrakennuksen vuotuiset toimintakustannukset olisivat peruskorjausvaihtoehtoja matalammat. Peruskorjaamisen kustannuksia nostavat muiden muassa tarvittavat väistötilat sekä korkeammat ylläpitokulut. Uudisrakentamisella olisi myös mahdollisuus tehostaa tilojen käyttöä.  

Sote-keskuksen tarveselvitysvaiheessa huomioidaan Oma Hämeen talouden tasapainottamisohjelma, hyvinvointialueen strategia sekä parhaillaan tekeillä oleva palveluverkkoselvitys. Sote-keskukseen sijoittuvan toiminnan laajuutta arvioidaan yhdessä käyttäjien ja asiakkaiden kanssa. Nyt laskelmia on tehty sen pohjalta, että kiinteistössä työskentelisi noin 600 henkeä. Alustavassa kartoituksessa uuteen kiinteistöön tulisi terveydenhuollon, ikäihmisten sekä perhe-, vammais-, ja sosiaalihuollon palveluja.

Uuden sote-keskuksen kustannusarvion laskennassa on käytetty lähtötietona vuoden 2022 käyntitilastoja, joiden perusteella on arvioitu vastaanottotilojen tarvetta. Sairaansijojen määrää on arvioitu talouden tasapainottamisohjelman ja Riihimäen seudun väestöennusteen pohjalta. Uudisrakennus on alustavissa suunnitelmissa seitsenkerroksinen ja kooltaan noin 27 000 neliömetriä.

Uudelle sote-keskukselle suunniteltu tontti sijaitsee radan varressa Peltosaaren kaupunginosassa. Tontti on Riihimäen kaupungin omistuksessa. Päätöksentekoon sote-keskuksen rakentaminen tulee syksyllä 2024.