Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

UUTINEN
08.03.2024

Ravitsemushoitoa tehostamalla ja vajaaravitsemuksen riskiä seulomalla haetaan kustannussäästöjä hyvinvointialueille

Kanta-Hämeen alueellinen ravitsemuskoulutuspäivä järjestetään 21.3.2024 Hämeenlinnassa.  

Ravitsemushoitoa tehostamalla ja vajaaravitsemuksen riskiä seulomalla haetaan kustannussäästöjä hyvinvointialueille

UUTINEN / 08.03.2024

Kanta-Hämeen alueellinen ravitsemuskoulutuspäivä järjestetään 21.3.2024 Hämeenlinnassa.  

UUTINEN / 08.03.2024

Ravitsemushoitoa tehostamalla ja vajaaravitsemuksen riskiä seulomalla haetaan kustannussäästöjä hyvinvointialueille

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat julkaisseet uudistetun ravitsemushoitosuosituksen. Suosituksen tavoitteena on tehostaa ravitsemushoitoa ja -ohjausta osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa sekä edistää kansalaisten ravitsemusterveyttä. Kanta-Hämeen alueellinen ravitsemuskoulutuspäivä järjestetään 21.3.2024 Hämeenlinnassa.  
Uudistettu ravitsemushoitosuositus ohjaa ravitsemushoidon suunnittelua ja toteuttamista
Uudistettu ravitsemushoitosuositus on tarkoitettu ohjaamaan sairaaloiden, hoito- ja kuntoutuslaitosten ravitsemushoidon suunnittelua ja toteuttamista sekä ruokapalvelujen järjestämistä, elintarvikehankintoja ja kilpailuttamista. Siinä on esitetty vähimmäisvaatimukset potilaille tarjottavan ruoan ravitsemuslaadusta.
 
–Terveellinen ruoka on hyvinvoinnin tukipilari ja se edistää myös kestävää elämäntapaa. Terveyttä edistävä, kokonaiskestävä ruokaympäristö tukee hyvän ruokavalinnan tekemistä. Hyvinvointialue ja kunnat voivat monella tapaa edistää terveyttä, hyvinvointia, kestävyyttä ja elämänlaatua tukevia valintoja alueellaan, neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio sosiaali- ja terveysministeriöstä toteaa.
Moniammatillisen asiantuntijaryhmän laatima suositus perustuu kansainvälisiin ravitsemushoidon suosituksiin, kliinisen ravitsemustieteen ja lääketieteen tutkimustietoon, hyviin hoitokäytäntöihin sekä kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin.

Tavoitteena vajaaravitsemuksen kehittymisen estäminen

Vajaaravitsemus hidastaa toipumista ja lisää erilaisten komplikaatioiden riskiä. Siten se pidentää hoitoaikoja ja lisää hoitohenkilöstön työmäärää ja terveydenhuollon kustannuksia. Vajaaravitsemusta esiintyy erityisesti pitkäaikaissairailla, syöpäpotilailla, neurologisilla potilailla sekä vakavista infektioista, traumoista ja isoista leikkauksista toipuvilla. Vajaaravitsemusriski lisääntyy myös ikääntymisen myötä. Useiden tutkimusten mukaan vajaaravitsemusriskin seulonta ja vajaaravitsemuksen ehkäisy vähentävät hoidon kustannuksia. Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy on huomattavasti edullisempaa kuin sen hoito. 


–Vajaaravitsemuksen ehkäisyn ja hyvän hoidon takaamiseksi on oleellista, että ravitsemushoidon osaaminen ylettyy kaikille toimialoille, vuodeosastoilta poliklinikoille, kotihoitoon ja asumispalveluihin, kommentoi erikoissairaanhoidon ravitsemusterapeutti Noora Toivonen. Hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi vaaditaan yhtenäisiä käytäntöjä ja vankkaa moniammatillista yhteistyötä toimialarajat ylittäen.


Erikoissairaanhoidon sairaalapalveluiden tulosaluejohtaja Mirja Ottman-Salminen painottaa, kuinka tärkeää on ehkäistä ja tunnistaa myös erikoissairaanhoidossa potilaan vajaaravitsemus. –Ravitsemus on aina osa potilaan kokonaishoitoa ja kuuluu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, niin lääkäreille kuin hoitajille. Vajaaravitsemus heikentää sairastuneen potilaan toimintakykyä ja hidastaa sairaudesta toipumista, jolloin sairaalahoito pitkittyy. Tavoitteenamme on tukea Oma Hämeen asukkaiden ravitsemuskuntoutumista uudistetulla ravitsemushoitosuosituksella.

 

Uusi ravitsemushoitosuositus -koulutuspäivä Kanta-Hämeessä 21.3.2024

Kanta-Hämeen alueellinen ravitsemuskoulutuspäivä järjestetään torstaina 21.3.2024 klo 10–15 Hämeenlinnassa Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Toivotamme myös median tervetulleeksi koulutuspäivään. 


Haastattelumahdollisuus medialle 

Ennen tilaisuuden alkua klo 9.30 alkaen tai tilaisuuden päätyttyä klo 15 on mahdollista tavata STM:n edustaja Sirpa Sarlio ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan edustaja Soile Ruottinen sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ammattilaisia.