Navigointivalikko

UUTINEN / 27.10.2023

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolan asiakasmaksut muuttuvat 1. marraskuuta alkaen

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käynnistä perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolassa peritään jatkossa 51,50 euron suuruinen asiakasmaksu.

Maksu peritään, jos asiakas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta varatulle ajalle, eikä asiakas tai hänen edustajansa ole ennalta peruuttanut vastaanottoaikaa. Muutos koskee 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita ja tulee voimaan 1. marraskuuta. 

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käynnistä äitiys- tai lastenneuvolassa ei peritä maksua jatkossakaan. 

Oma Hämeen asiakkailta perittävät maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi.