Navigointivalikko

Navigointivalikko

Parolan terveysasema ulkoa kuvattuna.

Parolan terveysaseman kilpailutus on käynnistynyt – uusi toimija aloittaa syksyllä Hattulassa

UUTINEN / 02.02.2024

Tammikuun lopussa järjestetyssä asukasinfossa kuultiin hattulalaisten ajatuksia terveyspalveluista.

Parolan terveysasema ulkoa kuvattuna.

Parolan terveysaseman kilpailutus on käynnistynyt – uusi toimija aloittaa syksyllä Hattulassa

UUTINEN / 02.02.2024

Tammikuun lopussa järjestetyssä asukasinfossa kuultiin hattulalaisten ajatuksia terveyspalveluista.

Parolan terveysasema ulkoa kuvattuna.

UUTINEN / 02.02.2024

Parolan terveysaseman kilpailutus on käynnistynyt – uusi toimija aloittaa syksyllä Hattulassa

Parolan terveysaseman toiminta Hattulassa on tällä hetkellä ulkoistettuna Suomen Terveystalo Oy:lle. Hattulan kunnan kilpailuttama sopimus on päättymässä ja Oma Häme on aloittanut kilpailutuksen terveysaseman toiminnasta. Neuvottelumenettelynä käytävä kilpailutus kestää huhti-toukokuulle. Tavoitteena on, että valittu palveluntarjoaja aloittaa toimintansa Parolan terveysasemalla syyskuun alussa. 

– Kilpailutuksen tavoitteena on taata lakisääteiset terveyspalvelut hattulalaisille. Samalla voimme testata, miten yksityinen palveluntuottaja toimii, miten se vertautuu omaan toimintaamme ja omiin kustannuksiimme. Samalla voimme tietysti myös oppia jotain uutta, selittää terveydenhuollon palveluiden toimialajohtaja Jarmo Lappalainen.

Kilpailutuksen jälkeen aluehallitus valitsee palveluntuottajan, jonka kanssa solmitaan kahden vuoden sopimus, kahden vuoden jatko-optiolla. Kilpailutus koskee vain Parolan terveysaseman palveluita. Suun terveydenhuolto, neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä osa kuntoutuspalveluista siirtyivät vuodenvaihteessa Terveystalolta Oma Hämeen tuottamiksi palveluiksi.

Oma Häme järjesti 25. tammikuuta Hattulassa asukastilaisuuden, jossa esiteltiin kilpailutuksen sisältöä ja aikataulua. Juteinitalolla pidettyyn tilaisuuteen osallistui vajaat 30 henkilöä. Asukkaat olivat kiinnostuneita siitä, millä perusteilla palveluntuottaja valitaan. Lopulliset valintakriteerit määrittyvät tarkemmin neuvotteluiden edetessä. Valinnassa vertaillaan hintoja sekä palveluntuottajan kykyä tuottaa palveluita erilaisin laadullisin kriteerein. 

Asukastilaisuuteen osallistuneilla oli sekä hyviä että huonoja kokemuksia hoitoon pääsystä Parolan terveysasemalle. Valitulla palveluntuottajalla on vastuu järjestää palvelut niin, että asukkaat pääsevät niiden piiriin vaaditussa ajassa. Hyvinvointialueen digipalvelut, kuten sairaanhoitaja-chat ja Oma Häme -sovellus ovat myös hattulalaisten käytössä.

Osa asukastilaisuuteen osallistuneista oli huolissaan siitä, miten nyt lausuntokierroksella oleva palveluverkkosuunnitelman luonnos vaikuttaa Parolan terveysaseman palveluihin. Asiasta ei ole vielä päätöstä – Parolan terveysaseman tulevaisuutta arvioidaan, kun ulkoistetun palvelun sopimuskausi päättyy. Asiasta ei ole vielä päätöstä. Parolan terveysaseman tulevaisuutta arvioidaan, kun ulkoistetun palvelun sopimuskausi päättyy.

Oma Hämeen kilpailutukseen osallistuakseen yrityksellä tulee olla kokemusta vastaavan tyyppisen palvelun tarjoamisesta. Hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa käydään neuvotteluita esimerkiksi palveluiden toteutusmallin yksityiskohdista terveysasemalla sekä palveluiden seurantaan, kehittämiseen ja raportointiin liittyvistä asioista.

Eräällä asukastilaisuuden osallistujalla oli Oma Hämeen virkajohdolle selkeä viesti:

– Hoitakaa tämä asia niin hyvin, että Hattulasta tulee esimerkki, jota seurataan muualla Suomessa ja josta otetaan mallia.