Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Aluehallitus koolla seminaarissaan.
UUTINEN
31.01.2024

Aluehallitus käsitteli palveluverkkosuunnitelmaa seminaarissaan

Suunnitelmaluonnos päätettiin lähettää lausunto- ja arviointikierrokselle.

Aluehallitus koolla seminaarissaan.

Aluehallitus käsitteli palveluverkkosuunnitelmaa seminaarissaan

UUTINEN / 31.01.2024

Suunnitelmaluonnos päätettiin lähettää lausunto- ja arviointikierrokselle.

Aluehallitus koolla seminaarissaan.

UUTINEN / 31.01.2024

Aluehallitus käsitteli palveluverkkosuunnitelmaa seminaarissaan

Aluehallitus kokoontui alkuviikosta seminaariinsa Hämeenlinnaan. Kaksipäiväisessä seminaarissa päähuomio oli hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmassa, jonka luonnos julkaistiin viime viikolla. 


Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenteita esitetään muutettavaksi Kanta-Hämeessä lähivuosina. Viime viikolla julkaistu suunnitelmaluonnos perustuu aluevaltuuston joulukuussa hyväksymiin määritysperiaatteisiin. Luonnos perustuu palvelukeskusten ja palvelupisteiden muodostamaan palveluverkostoon. Palvelupisteen palvelut voidaan tuottaa eri tavoin: liikkuvina, siirrettävinä, digitaalisina tai kivijalkapalveluina. Lue lisää palveluverkkosuunnitelmasta

Hyvinvointialueen palvelurakenteen uudistamisen tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa hoitoon pääsyä uusien palvelukanavien kautta. Kaikkea suunnittelua ohjaavat neljä reunaehtoa: palveluiden tarve, henkilöstön saatavuus, kiinteistöjen kunto ja hyvinvointialueen rahoitus. Muutokset etenevät päätöksentekoon maaliskuun alussa, jolloin hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen tekee esityksensä aluehallitukselle. Aluevaltuusto päättää palveluverkon muutoksista 26. maaliskuuta.

Nyt helmikuussa palveluverkkosuunnitelman luonnoksesta käydään keskustelua asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Aluevaltuusto käsittelee sitä omassa seminaarissaan 14. helmikuuta. Tässä aiemmassa tiedotteessa kerrotaan asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksista. 

Osa aluehallituksen jäsenistä jääväsi itsensä

Aluehallitus käsitteli seminaarissa laajasti palveluverkkosuunnitelmaa ja kuuli toimialajohtajien esittelyjä ja perusteluja muutosehdotuksista. Aluehallitus piti maanantaina seminaarin yhteydessä kokouksensa, jossa se päätti lähettää palveluverkkosuunnitelman lausuntokierrokselle ja ennakkovaikutusten arviointiin hyvinvointialueen lautakuntiin. Ennakkovaikutusten arviointi on määritelty hyvinvointialueen hallintosäännössä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan, elämänkaarilautakunnan ja turvallisuuslautakunnan erityiseksi tehtäväksi. Lisäksi suunnitelmaluonnos lähetetään lausuntokierrokselle edellä mainittuihin lautakuntiin sekä Oma Hämeen integraatiovaliokuntaan ja maakuntaliittoon. Lausuntoaikaa on 23. helmikuuta saakka. 

Aluehallitus päätti palveluverkkosuunnitelmaan kuuluvista asioista poikkeuksellisella kokoonpanolla. Useampi aluehallituksen jäsen jääväsi itsensä palveluverkkoon liittyvistä päätöksistä kaksoisroolin vuoksi. Aluehallituksen jäsenet Kaisa Lepola (sd.), Eija Aittola (kok.), Johanna Häggman (kesk.), Lauri Jormanainen (sd.), Mika Penttilä (kok.), Aapo Reima (vas.) ja Hannele Saari (kd.) jääväsivät itsensä palveluverkkoasioista, koska he istuvat kotikuntiensa kaupungin- ja kunnanhallituksessa tai -valtuustoissa. Palveluverkon muutoksilla voi olla vaikutuksia muun muassa kuntien elinvoimaan ja vuokratuloihin. Tällöin Hyvil Oy:n lausunnon mukaan voi muodostua kaksoisrooli ja päättäjistä tulee hallintolain mukaan esteellisiä. Sen sijaan aluevaltuustossa esteellisyyttä osallistua päätöksentekoon ei tällä perusteella synny.

Aluehallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeudella oleva aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Pirjo Alijärvi (sd.) jääväsi itsensä palvelussuhdejäävinä. Jäävänneiden tilalla olivat varajäsenet Mia Heinonen (sd.), Sari Jokinen (vihr.), Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja Merja Taponen (kesk.) Palveluverkkoasioiden ajan aluehallituksen tilapäisenä puheenjohtajana toimi Tapani Hellstén (sd.). 

Lisäksi tammikuun seminaarissa aluehallitukselle esiteltiin hyvinvointialueen uuden, strategia ja integraatio -toimialan toimintaa ja tulosalueita sekä työllisyyden hoitoa hyvinvointialueen näkökulmasta. 

Aluehallitus päätti muista asioista esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 5. helmikuuta. Aluevaltuusto puolestaan kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseensa Forssaan 13. helmikuuta.