Navigointivalikko

Navigointivalikko

Yleisöä Elomessuilla Hämeenlinnassa elokuussa 2023.

Palveluverkkoselvityksestä kerätään asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien mielipiteitä

UUTINEN / 08.11.2023

Mielipiteet huomioidaan tulevia päätösesityksiä tehtäessä.

Yleisöä Elomessuilla Hämeenlinnassa elokuussa 2023.

Palveluverkkoselvityksestä kerätään asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien mielipiteitä

UUTINEN / 08.11.2023

Mielipiteet huomioidaan tulevia päätösesityksiä tehtäessä.

Yleisöä Elomessuilla Hämeenlinnassa elokuussa 2023.

UUTINEN / 08.11.2023

Palveluverkkoselvityksestä kerätään asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien mielipiteitä

Palveluverkkoselvitystä koskeva päätöksenteko alkaa Oma Hämeessä joulukuussa, kun aluevaltuusto käsittelee palveluverkon määritysperiaatteita. Sitä ennen kerätään mielipiteitä maakunnan asukkailta ja hyvinvointialueen sidosryhmiltä tehdyn selvityksen osalta.

Lokakuussa valmistuneella palveluverkkoselvityksellä on kartoitettu hyvinvointialueen palveluverkon nykytilannetta, henkilöstön saatavuutta, toimitilojen kuntoa sekä väestön tulevia palvelutarpeita päätöksenteon pohjaksi. Tulevissa päätösesityksissä tullaan huomioimaan selvityksestä annetut lausunnot, asukaskyselyiden tulokset sekä muu palaute.

Asukkaiden mielipiteitä palveluverkkoselvityksestä on jo kartoitettu loka-marraskuun aikana sähköisellä kyselyllä. Polis-keskustelualustan kautta asukkailla oli mahdollisuus tuoda esiin näkökulmiaan Oma Hämeen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista ja palveluiden järjestämistavoista tulevaisuudessa. Sähköiseen kyselyyn vastasi ensimmäisessä vaiheessa tuhat ihmistä ja toisessa vaiheessa 300 henkilöä.

Kyselyn tuloksia täydennetään haastattelemalla asukkaita ja asiakkaita 13.- 22. marraskuuta Forssassa, Hämeenlinnassa, Lammilla, Riihimäellä, Tammelassa ja Turengissa. Haastattelut tehdään Oma Hämeen toimipisteissä sekä kauppakeskittymissä. Lisäksi Oma Häneen henkilöstölle tehdään oma kysely. 

Sidosryhmiä kuullaan myös. Järjestöjen, elinkeinoelämän, Kelan, oppilaitosten ja seurakunnan edustajille järjestetään oma keskustelutilaisuus virallisen lausunnon antamisen lisäksi. Myös muiden palautekanavien kautta tulleita palautteita huomioidaan. Lisäksi asukkailla, yhteisöillä ja vaikuttajaryhmillä on aloitemahdollisuus tai he voivat jättää lausunnon 1.12. mennessä osoitteeseen kirjaamo(at)omahame.fi tai Sibeliuksenkatu 2, 5. kerros, 13100 Hämeenlinna.

Mielipiteitä halutaan kerätä mahdollisimman laajasti ja siksi käytössä on monenlaisia menetelmiä.

– Haluamme kysyä asukkailta, asiakkailta ja henkilöstöltä heidän mielipiteitään, tunteitaan, tärkeinä pitämiään asioita, näkökulmia ja ideoita liittyen palvelujen järjestämiseen tulevaisuudessa, sanoo osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Jaana Hymmi.

Kaikkien kyselyjen ja keskustelujen tulokset kootaan päätöksenteon tueksi ja niitä käsitellään osana valmistelua. Kaikki palautteet liitetään osaksi päätöksentekoaineistoa. Seuraava osallistumisen ja vaikuttamisen kuulemiskierros toteutetaan tammi-helmikuussa ennen aluevaltuuston lopullista päätöstä palveluverkosta. Maaliskuussa 2024 aluevaltuusto päättää palveluverkon ja toimipisteiden muutoksista.  

Lue lisää: 

Palveluverkkoselvitys julkaistu 27.10.2023  

Asukkaiden keskustelu palveluverkkoselvityksestä Polis-alustalla on päättynyt

Taustatietoa palveluverkkoselvityksestä