Navigointivalikko

Navigointivalikko

Oma Hämeen palveluverkkosuunnitelma etenee – näin pääset vaikuttamaan

UUTINEN / 22.01.2024

Asukkailla, henkilöstöllä ja sidosryhmillä on mahdollisuus keskustella suunnitelmista ja osallistua...

Oma Hämeen palveluverkkosuunnitelma etenee – näin pääset vaikuttamaan

UUTINEN / 22.01.2024

Asukkailla, henkilöstöllä ja sidosryhmillä on mahdollisuus keskustella suunnitelmista ja osallistua...

UUTINEN / 22.01.2024

Oma Hämeen palveluverkkosuunnitelma etenee – näin pääset vaikuttamaan

Aluevaltuusto päättää Oma Hämeen palveluverkosta maaliskuussa. Virkajohdon valmistelema muutosesitys julkaistaan tällä viikolla. Se perustuu aluevaltuuston joulukuussa hyväksymiin määritysperiaatteisiin. Muutosesitys koskee hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelumuotoja, saatavuutta ja toimipisteitä. Tavoitteena on, että esityksestä käydään avointa keskustelua ennen päätöksentekoa. Vaikutuksia arvioidaan monin eri tavoin ja eri näkökulmista.

Asukkaille, asiakkaille ja henkilöstölle tiedotetaan muutosesityksen sisällöstä sekä käydään keskustelua sen vaikutuksista. Ehdotuksista kerrotaan muun muassa tiedotteissa, podcasteissa, seutukuntakierroksella ja infotilaisuuksissa. Lisäksi on mahdollisuus käydä keskustelua verkkoalustoilla ja livetilaisuuksissa.

Aluehallitus ja aluevaltuusto pohjustavat tulevia päätöksiä omissa seminaareissaan tammi-helmikuussa. Lautakunnat tekevät vaikutusten arviointia muutosesityksistä. Lisäksi vaikuttamistoimielimiltä ja sidosryhmiltä pyydetään lausunnot. 

Aluehallitus käsittelee palveluverkon muutosesitystä maanantaina 29. tammikuuta ja päättää omasta esityksestään 11. maaliskuuta. Lopullisen päätöksen tekee aluevaltuusto 26. maaliskuuta.

Päätöksen jälkeen yhteistä suunnittelua

Maaliskuun päätöksen jälkeen palveluverkon muutokset toteutuvat vaiheittain lähivuosina. Ratkaisuja on kehitetty hyvinvointialueella toiminnan alusta saakka ja sitä ennen pitkään muun muassa erilaisissa sote-kehittämishankkeissa. Palvelujen saatavuutta on helpotettu esimerkiksi viime vuonna avatulla sairaanhoitaja- ja lääkäri-chatilla sekä syksyllä käyttöönotetulla Oma Hämeen mobiilisovelluksella. 

Asukkaat, asiakkaat, sidosryhmät ja henkilöstö ovat mukana palvelujen suunnittelussa, heidän näkemyksensä ja kokemuksensa huomioidaan. Kun palvelujen muutoksia suunnitellaan, tavoitteena on turvata asiakkaiden ja asukkaiden tiedonsaanti sekä henkilöstön hyvinvointi. Asiakkaiden, asukkaiden ja sidosryhmien edustajia on mukana monenlaisissa kehittämis- ja yhdyspintaryhmissä ja keskustelua käydään eri asiakasryhmien kanssa muun muassa heitä edustavien järjestöjen kautta.

Palveluverkkomuutosten vaikutuksia pyydetään arvioimaan suhteessa sote-uudistuksen tavoitteisiin ja hyvinvointialueen strategiaan. Perimmäisenä tarkoituksena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueen asukkaille rahoitusraamin puitteissa. Lisäksi muutoksilla halutaan turvata palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, varmistaa ammattitaitoisen työvoiman riittävyys kaikkiin palveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin.