Navigointivalikko

Hoitaja taluttaa ikäihmistä käytävällä.

Oma Häme yhtenäistää ikäihmisten asumispalvelujen ostopalvelut

UUTINEN / 24.10.2023

Aluehallitus hyväksyi ostopalveluihin uuden, yhtenäisen sopimusjärjestelmän.

Hoitaja taluttaa ikäihmistä käytävällä.

Oma Häme yhtenäistää ikäihmisten asumispalvelujen ostopalvelut

UUTINEN / 24.10.2023

Aluehallitus hyväksyi ostopalveluihin uuden, yhtenäisen sopimusjärjestelmän.

UUTINEN / 24.10.2023

Oma Häme yhtenäistää ikäihmisten asumispalvelujen ostopalvelut

Aluehallitus hyväksyi ikäihmisten asumisen ostopalveluihin uuden, yhtenäisen sopimusjärjestelmän. Muutos ei vaikuta nykyisten asiakkaiden asumiseen.

Oma Häme yhtenäistää ikäihmisten asumispalveluiden ostopalvelut. Aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan puitesopimuksen, jolla asumispalveluja ostetaan jatkossa kilpailutetuilta palveluntuottajilta. Juuri päättynyt kilpailutus koski pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista, lyhytaikaista palveluasumista ja yhteisöllistä asumista.

– Päätös on merkittävä, koska uusi hankintasopimus korvaa kaikki lähtöorganisaatioista siirtyneet eri sisältöiset ja kestoiset asumispalveluiden sopimukset. Sopimushallinta ja yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa selkeytyy nyt yhteen sopimussisältöön, toteaa asumispalveluiden tulosaluejohtaja Raila Lahtinen ikäihmisten palveluiden toimialalta. 

Oma Häme on syksyn aikana kilpailuttanut ikäihmisten asumispalveluja. Syinä kilpailutukseen ovat muiden muassa henkilöstömitoituksen nosto, kiihtynyt inflaatio sekä päättyvät sopimukset. Oma Hämeen hankinnan kokonaisarvoksi tulee esimerkiksi neljän vuoden sopimuksella 300–400 miljoonaa euroa.

Uudet sopimukset eivät vaikuta nykyisten asiakkaiden arkeen. Uudelle asiakkaalle asumisyksikköä valittaessa noudatetaan uuden puitesopimuksen mukaista ensisijaisuusjärjestystä, ellei asiakkaan tilanne muuta vaadi. 

Maanantaina koolla ollut aluehalitus hyväksyi ikäihmisten asumisplaveluiden hankinnan esityslistan mukaisesti. Myös muut kokouksen asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.

Yhteisöllinen asuminen mukana sopimuksessa

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella ikäihmisten asumispalveluja järjestetään sekä omana tuotantona että ostopalveluna ja palvelusetelillä. Ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä on hieman vajaa 2 000 asiakasta, joista noin puolelle palvelut hankitaan ostopalveluna tai palvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta. Omia yksiköitä on noin 39 ja ostopalveluyksiköitä 35. Yksityisiä palveluntuottajia on tällä hetkellä käytössä 11.

Uusi sopimus ei lisää tai vähennä Oma Hämeen ostopalveluja, koska kyseessä on puitesopimus, jossa ei sitouduta ostamaan palvelua tiettyä määrää tietyltä palveluntuottajalta. Hankinta ei siis myöskään linjaa palvelujen järjestämistä pidemmällä aikavälillä.

Uuteen sopimukseen sisältyy myös vuoden 2023 alusta sosiaalihuoltolakiin kirjattu uusi 
palvelumuoto, yhteisöllinen asuminen. Samalla ympärivuorokautinen palveluasuminen korvaa aiemman tehostetun palveluasumisen. 

Dynaaminen kilpailutus on joustava

Oma Häme käytti ikäihmisten asumispalvelujen kilpailutuksessa dynaamista kilpailutusta, jossa hankintamenettely on kaksivaiheinen. Ensin palveluntuottajien tuli hakeutua ja tulla hyväksytyiksi hankintamenettelyn piiriin. Sen jälkeen hyväksytyt palveluntuottajat tekivät tarjouksensa palveluiden hinnoista.

Dynaamisessa järjestelmässä tarjouspyyntöjä voidaan pyytää myös sopimuskauden aikana. Hankintajärjestelmä on joustava: uusia osallistumishakemuksia hyväksytään palveluntuottajarekisteriin jatkuvalla haulla, ja järjestelmässä mukana olevien palveluntuottajien kesken voidaan tehdä sisäisiä kilpailutuksia sopimuskauden aikana. Ikäihmisten asumispalvelujen hankintajärjestelmä on voimassa marraskuuhun 2030 saakka. 

Kilpailutuksessa oli mukana kolme eri palvelumuotoa: 1) Pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen, jota tarjotaan henkilölle, joka tarvitsee päivittäin vuorokaudenajasta riippumatta jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa. 2) Lyhytaikainen palveluasuminen, joka voi olla tilapäistä tai säännöllisesti toistuvaa. 3) Yhteisöllinen asuminen, jolla tarkoitetaan asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa henkilöllä on oma asunto, ja yksikössä on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. Yhteisöllinen asuminen on tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut sekä hoidon ja huolenpidon tarve kohonnut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavaan syyn vuoksi.

Oma Häme sai 35 tarjousta eri toimijoilta. Aluehallituksen päätöksellä puitesopimuksen piirin hyväksyttiin ympärivuorokautisen palveluasumiseen 32 palveluyksikköä, lyhytaikaiseen palveluasumiseen 30 yksikköä ja yhteisölliseen asumiseen 9 yksikköä. Yksittäisellä yrityksellä voi olla puitesopimuksessa useampia yksikköjä. Yksiköt on lueteltu aluehallituksen esityslistassa
Hankintapäätös ei vielä muodosta sopimussuhdetta, vaan sopimukset laaditaan erikseen.