Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

UUTINEN
08.03.2024

Oma Häme vastaa: Riihimäen kotihoidossa on ryhdytty toimiin

Julkaisemme Oma Hämeen mediaan lähettämiä vastauksia.

Oma Häme vastaa: Riihimäen kotihoidossa on ryhdytty toimiin

UUTINEN / 08.03.2024

Julkaisemme Oma Hämeen mediaan lähettämiä vastauksia.

UUTINEN / 08.03.2024

Oma Häme vastaa: Riihimäen kotihoidossa on ryhdytty toimiin

Ikäihmisten palveluiden toimialajohtaja Jorma Haapanen ja tulosaluejohtaja Anne Hintsala vastaavat Riihimäen kotihoidon tilannetta käsitelleeseen juttuun.

Tämä vastaus on lähetetty Aamupostiin ja Hämeen Sanomiin 8.3.2024.

Aamuposti ja Hämeen Sanomat kirjoittivat (8.3.) Riihimäen kotihoidon haastavasta tilanteesta ja työntekijöiden kokemasta kaaoksesta. Vaikea henkilöstötilanne on ollut meillä ikäihmisten palveluiden johdon tiedossa ja suhtaudumme vakavasti työntekijöiden huoliin ja potilasturvallisuuden varmistamiseen. 

Olemme jo ryhtyneet toimiin, jotta tilanne saataisiin vakaammaksi. Toimenpiteiden pitäisi helpottaa kotihoidon tilannetta jo lähiviikkoina. Asiakasturvallisuus ei ole vaarantunut Riihimäen alueella. Potilas- ja lääketurvallisuusilmoituksissa ei näy merkittävää muutosta aikaisempaan verrattuna. Oma Hämeen ohjaus- ja valvontayksikköä on pyydetty kuitenkin selvittämään asia tarkemmin.

Kuten henkilöstö artikkelissa kertoi, yksi keskeinen syy Riihimäen kotihoidon haasteelliseen tilanteeseen on vuokratyövoiman vähentäminen. Työvoimaa ostetaan enää Temporelta. Riihimäen alueella vuokratyövoiman käyttö on ollut erityisen suurta, minkä vuoksi muutoksella on ollut huomattava vaikutus. 

Nyt kaikki Temporen kautta saatava vuokratyövoima kohdennetaan kotihoitoon. Lisäksi lisäämme palvelusetelin käyttöä kotihoidossa nopealla aikataululla. Riihimäen alueella on potentiaalisia palveluntuottajia, jotka voivat ottaa uusia asiakkuuksia. Palvelusetelin käyttö on tietysti asiakkaalle vapaaehtoista. Kokemustemme perusteella uskomme, että Riihimäelläkin löytyy kotihoidon asiakkaita, jotka ovat valmiita sitä käyttämään. Palvelusetelin käyttöä lisäämällä vähennetään omaan kotihoitoon kohdistuvaa työpainetta.

Lisäksi aiomme selvittää, missä määrin on mahdollista lisätä etähoitoa. Riihimäen alueella etähoidon ja lääkeannosautomaattien peittävyys on Oma Hämeen keskiarvoa korkeampi. Etähoito ja lääkeautomaatit on todettu toimiviksi ja asiakkaat ovat olleet niihin tyytyväisiä. Ne eivät sovellu kaikille, mutta on merkittävä joukko kotihoidon asiakkaita, joiden kohdalla ne toimivat osana palvelua. 

Olemme myös pyytäneet Oma Hämeen valvonta- ja arviointiyksikköä tekemään ulkopuolisen arvioinnin Riihimäen alueen kotihoidosta ja antamaan kehittämisehdotuksia toiminnan vakauttamiseksi.

Oma Häme tulee kilpailuttamaan kotihoidon ostopalvelut tämän vuoden aikana. Kilpailuttamisesta on hyviä kokemuksia muilta hyvinvointialueilta. Kotihoidon kysynnän edelleen kasvaessa on tärkeää saada oman tuotannon ja palvelusetelin rinnalle myös ostopalvelutuottajia vahvistamaan kotihoidon palveluja.

Uskomme yllä olevien toimenpiteiden vakauttavan Riihimäen alueen kotihoidon tilanteen kevään aikana. Tilanteen kehitystä seurataan viikoittain ja tarvittaessa teemme nopeasti korjaavia lisätoimenpiteitä.

Huolehdimme, että korjaavat toimenpiteet toteutuvat Riihimäen kotihoidossa. Siten saamme kaikille työrauhan ja jokainen saa keskittyä asiakastyöhön.

Jorma Haapanen, ikäihmisten vs. toimialajohtaja

Anne Hintsala, kotihoidon tulosaluejohtaja