Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Mikroskooppi lähikuvassa.
UUTINEN
01.02.2024

Oma Häme kannustaa työntekijöitään tieteelliseen tutkimukseen – edelläkävijyys tukee myös hyvinvointialueen strategiaa

Helmikuun alussa tulee käyttöön palkallinen koulutusvapaa tutkimustyöhön.

Mikroskooppi lähikuvassa.

Oma Häme kannustaa työntekijöitään tieteelliseen tutkimukseen – edelläkävijyys tukee myös hyvinvointialueen strategiaa

UUTINEN / 01.02.2024

Helmikuun alussa tulee käyttöön palkallinen koulutusvapaa tutkimustyöhön.

Mikroskooppi lähikuvassa.

UUTINEN / 01.02.2024

Oma Häme kannustaa työntekijöitään tieteelliseen tutkimukseen – edelläkävijyys tukee myös hyvinvointialueen strategiaa

Oma Häme tukee työntekijöidensä tieteellistä tutkimusta sekä tutkimuksen tekemisen yhdistämistä omaan työhön. Helmikuusta lähtien hyvinvointialueen työntekijöillä on mahdollisuus saada palkallista koulutusvapaata väitöskirjan tai muun tieteellisen tutkimuksen, tieteellisen artikkelin sekä pro gradu - tai yamk-lopputyön tekemistä varten. Etuus koskee kaikkia henkilöstöryhmiä. Sosiaalityöntekijöiden palkallinen pro gradu -vapaa on ollut käytössä hyvinvointialueella jo aiemmin.

– Oma Häme on tässä edelläkävijä. Haluamme profiloitua työnantajana, joka tukee nuoria tutkijoita. Mahdollisuus tehdä tieteellistä tutkimusta palkallisilla vapailla on merkittävä houkutustekijä, kertoo johtajaylilääkäri Arja Tomminen.

Työntekijän saaman palkallisen vapaan määrä ja kesto riippuu tekeillä olevan tutkimustyön laajuudesta. Koulutusvapaata on mahdollisuus saada 1–2 päivää kuukaudessa ja koulutusvapaita voi saada lyhimmillään kolmelle kuukaudelle ja pisimmillään kahdelle vuodelle. Sosiaalityön pro gradun tekemistä varten voi saada jopa kuukauden palkallisen koulutusvapaan.   

Tutkimuksesta tai lopputyöstä tulee olla hyötyä työntekijän ammatissa tai suoraan Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Päätöksen vapaasta tekee lähijohtaja, jonka kanssa myös sovitaan koulutusvapaan ajankohdasta. Palkallisen vapaan edellytyksinä ovat puolen vuoden työskentely ennen vapaata sekä työsopimus, joka on voimassa vähintään puoli vuotta vapaan jälkeen. 

–  Aloite tieteellisen tutkimustyön ja kliinisen työn yhteensovittamisen tarpeesta tuli henkilöstöltä. On hienoa, että työntekijät tuovat rohkeasti ideoita ja näkemyksiään esiin. Tarkoituksena on, että nimenomaan yhdessä löydämme ratkaisuja, joiden avulla voidaan panostaa toiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuteen, sanoo henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen.

Tutkijakoulun toiminta käynnistetty 

Työntekijöiden tieteellistä toimintaa tuetaan muutoinkin Oma Hämeessä. Tutkijoiden apuna ovat esimerkiksi lupahakuprosesseissa tutkimuskoordinaattori sekä kirjasto- ja tietopalveluissa informaatikko.

Lisäksi Oma Hämeellä on oma Tutkijakoulu, jonka toiminta käynnistyi viime syksynä. Tutkijakoulu toimii sparraus- ja tukiryhmänä työntekijöille, jotka tekevät tutkimusta tai ovat siitä kiinnostuneita. Tutkijakoulu toimii yli tieteenala- ja ammattiryhmärajojen, koska tarkoituksena on edistää moniammatillista asiantuntijuutta myös hyvinvointialueen sisällä.

Hyvinvointialueella on myös oma tutkimustoimikunta, joka tukee johtamisen ja strategian kautta tieteellistä toimintaa hyvinvointialueella. Kanta-Hämeessä tehdään merkittävää tutkimustyötä, myös kansainvälisellä tasolla, esimerkiksi akuuttilääketieteessä, lastentaudeilla, neurologiassa, ortopedialla ja reumataudeilla. 

Tieteellisen toiminnan tukemisella Oma Häme haluaa parantaa työntekijäkokemusta ja lisätä vetovoimaansa työnantajana. Tutkimustyön tukeminen vahvistaa myös hyvinvointialueen strategisten painopisteiden edistämistä.