Navigointivalikko

Navigointivalikko

Oma Häme suunnittelee omaa yhtiötä ateria- ja ruokapalveluille sekä laitos- ja kiinteistöhuollolle

UUTINEN / 08.12.2023

Tukipalveluiden yhtiöittäminen yhtenäistäisi toimintoja ja toisi säästöjä muun muassa ostopalvelujen...

Oma Häme suunnittelee omaa yhtiötä ateria- ja ruokapalveluille sekä laitos- ja kiinteistöhuollolle

UUTINEN / 08.12.2023

Tukipalveluiden yhtiöittäminen yhtenäistäisi toimintoja ja toisi säästöjä muun muassa ostopalvelujen...

UUTINEN / 08.12.2023

Oma Häme suunnittelee omaa yhtiötä ateria- ja ruokapalveluille sekä laitos- ja kiinteistöhuollolle

Tukipalveluiden yhtiöittäminen yhtenäistäisi toimintoja ja toisi säästöjä muun muassa ostopalvelujen kilpailutuksesta.

Hyvinvointialueen heikentynyt taloustilanne on luonut entistä enemmän painetta säästökeinojen etsimiseen ja toimeenpanoon. Myös valtiovarainministeriö edellyttää, että hyvinvointialueet tekevät rakenteellisia uudistuksia ja tarkastelevat kriittisesti nykyisiä palveluiden tuotantotapoja. Oma Hämeessä tukipalveluiden yhtiöittäminen on nähty yhtenä keinona tasapainottaa taloutta. 

Aluehallitus käynnisti toukokuussa tukipalveluiden yhtiöittämisselvityksen. Sen tarkoituksena oli selvittää hyvinvointialueen ateria- ja ruokapalveluiden, laitoshuoltopalveluiden ja kiinteistönhoitopalveluiden mahdollinen yhtiöittäminen sekä yhtiöittämisen vaikutukset. Yhtiöittämisselvityksen laatijaksi valittiin kilpailutuksen perusteella KPMG Oy. Selvityksen ulkopuolelle jätettiin joitakin toimintoja muun muassa erikoissairaanhoidosta.

Suunnitelman tavoitteena on tehostaa ja joustavoittaa tukipalveluiden toimintaa. Yhtiöön olisi mahdollista liittää jatkossa myös ostopalvelut ja niitä koskevat sopimukset. Ostopalvelut mukaan lukien yhtiöittämistä koskevien palveluiden kokonaisuus on euromäärisesti noin 25 miljoonaa euroa vuodessa.

-    Yhtiöittämisen suurin säästöpotentiaali liittyy toiminnan yhdenmukaistamiseen, ostopalvelusopimusten kilpailutuksen kautta saataviin säästöihin ja palvelurakenteen muutoksiin liittyviin päätöksiin, sanoo palvelutuotannon tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki.

Konserni- ja tukipalveluiden toimialan säästötavoitteeksi vuoteen 2025 mennessä on asetettu 13,6 miljoonaa euroa, josta yhtiöittämisen kautta on arvioitu saavutettavaksi 2,5 miljoonan euron säästö. 
 

Henkilöstö siirtyisi uuteen yhtiöön

Maanantaina 11. joulukuuta kokoontuvalle aluehallitukselle ja 19. joulukuuta kokoontuvalle aluevaltuustolle esitetään, että hyvinvointialue perustaisi oman yhtiön hoitamaan ateria- ja ruokapalveluita, laitoshuoltopalveluita sekä kiinteistönhoitopalveluita. Oma Hämeen oma palveluntuotanto siirrettäisiin perustettavaan yhtiöön. Aluehallituksen on tarkoitus päättää myöhemmin yhtiöittämisen aikataulusta ja tarvittavista toimenpiteistä.

-    Yhtiöittämisellä pyritään liiketoimintamallin mukaiseen toimintaan, tätä tukevaan tuotteistukseen ja hinnoitteluun, joka lisää myös kustannustietoisuutta, kertoo Pitkämäki.

Yhtiöittäminen olisi tarkoitus toteuttaa mahdollisimman häiriöttömästi, minkä vuoksi ensin yhtiöitettäisiin oma toiminta. Perustettava yhtiö olisi jatkossa hyvinvointialueelle palveluita tuottava sidosyksikkö. 

Yhtiöittämisen piiriin kuuluu noin 160 Oma Hämeen työntekijää. Nykyinen henkilöstö siirtyisi vanhoina työntekijöinä yhtiön palvelukseen erikseen päätettävän aikataulun mukaisesti, mikäli aluevaltuusto päättää yhtiön perustamisesta.