Navigointivalikko

Navigointivalikko

Ihmisen käsi puristaa toisen ihmisen kättä.

Oma Häme ottaa keväällä käyttöön uuden asiakastietojärjestelmän sosiaalipalveluissa

UUTINEN / 13.12.2023

Muutoksen myötä asiakkaat pääsevät katsomaan tietojaan OmaKannan kautta.

Ihmisen käsi puristaa toisen ihmisen kättä.

Oma Häme ottaa keväällä käyttöön uuden asiakastietojärjestelmän sosiaalipalveluissa

UUTINEN / 13.12.2023

Muutoksen myötä asiakkaat pääsevät katsomaan tietojaan OmaKannan kautta.

Ihmisen käsi puristaa toisen ihmisen kättä.

UUTINEN / 13.12.2023

Oma Häme ottaa keväällä käyttöön uuden asiakastietojärjestelmän sosiaalipalveluissa

 


Uusi Saga Sosiaalihuolto -asiakastietojärjestelmä korvaa nyt käytössä olevat Pro Consonan, Omnian, Effican sekä osan Lifecaren toiminnoista, jolloin hyvinvointialueen sosiaalipalvelut pääsevät yhtenäiseen järjestelmään. 

Järjestelmä tulee käyttöön noin 2 500 sosiaalihuollon ammattilaiselle. Selainpohjaista järjestelmää voi käyttää missä vain ja myös mobiilisti. Yhteinen järjestelmä yhtenäistää ammattilaisten kirjaamista ja toimintaprosesseja sekä mahdollistaa sujuvan tiedonjaon eri yksiköiden ja tiimien välillä. Uuden järjestelmän myötä asiakkaat pääsevät katsomaan itseensä liittyviä kirjauksia OmaKannasta.

Saga Sosiaalihuolto -järjestelmän toimittaa Oma Hämeelle suomalainen, sote-alaan erikoistunut tietojärjestelmätoimittaja Mediconsult Oy. Saga Sosiaalihuolto valikoitui järjestelmäksi kilpailutuksen kautta. Nelivuotisen sopimuksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. 

Asiakastietojärjestelmä kattaa laajasti sosiaalihuoltoa: iäkkäiden palvelut, lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, päihdehuolto, työikäisten palvelut sekä vammaispalvelut. Asiakastietojärjestelmän hankinnan yhteydessä kilpailutettiin optiona myös kotihoidon ja laitoshoidon toiminnanohjausjärjestelmät sekä sosiaalihuollon sähköiset asiointipalvelut hyvinvointialueen asukkaille. Niiden käyttöönotosta päätetään myöhemmin. 

Yhteinen järjestelmä tukee palveluiden yhtenäistämistä ja kehittämistä

Hankintapäätös Saga Sosiaalihuollosta tehtiin lokakuussa. Ensimmäisen toimintavuoden aikana Oma Hämeessä on ollut käytössä useita sosiaalihuollon järjestelmiä. Keväällä pystytään siirtymään yhden asiakastietojärjestelmän malliin.

– Haimme pitkäjänteistä kumppania, joka kantaa tuottamastaan ratkaisusta kokonaisvastuun. Hyvinvointialueen toimialueiden ja tietohallinnon tavoitteena on keskittyä pääsääntöisesti toimintaympäristön ja toimintaprosessien kehittämiseen – kokonaisvaltainen kumppanuus mahdollistaa tämän.  Mediconsultin järjestelmä valittiin SaaS-ratkaisuksi, koska se on kokonaistaloudellisesti edullisin sekä muihin tarjolla oleviin järjestelmiin että nykyiseen usean järjestelmän malliin verrattuna, toteaa Oma Hämeen tietohallintojohtaja Toni Suihko.

Saga Sosiaalihuolto -asiakastietojärjestelmä on kehitetty suomalaisen soten lähtökohdista ja se täyttää kaikki kansalliset vaatimukset. Siksi se on myös nopeasti käyttöönotettavissa.

– Tarkoituksena on ottaa järjestelmä käyttöön Oma Hämeessä jo ennen kesää. Uskomme, että valittu asiakastietojärjestelmä tukee toimintamme yhtenäistämistä ja kehittämistä. Voimme lähteä yhteistyöhön luottavaisin mielin, Suihko jatkaa.

Saga Sosiaalihuollon avulla tuotetaan pian sosiaalihuollon palvelut 1,8 miljoonalle

Aiemmin Saga Sosiaalihuolto -järjestelmä on valittu käyttöön Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueille. Yhteensä nämä viisi hyvinvointialuetta sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialue edustavat lähes 1,8 miljoonan kansalaisen väestöpohjaa ja yli 26 000 asiakastietojärjestelmän käyttäjää.

– Kiitän Oma Hämettä laadukkaasti toteutetusta hankintaprosessista. Tämä SaaS-palvelun hankinta toimii hyvänä ja rohkaisevana mallina niille hyvinvointialueille, joilla nämä hankinnat ovat vielä edessä. Järjestelmä on toteutettu niin, että sen käyttäjiksi voivat hyvinvointialueen niin päättäessä liittyä myös alueen yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntarjoajat. Tämä mahdollistaa asiakkaan palvelukokonaisuuden katkeamattoman palveluketjun myös julkisen ja yksityisen sektorin välillä, Mediconsultin toimitusjohtaja Tommi Salaspuro sanoo.