Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

vanhuksen käsi hoitajan kädessä
UUTINEN
10.06.2024

Oma Häme kokeilee lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen mallia syksyllä Forssassa

KuntoTyyki-yksikössä tarjotaan uudenlaista, kuntouttavaa asumista ikäihmisille.

vanhuksen käsi hoitajan kädessä

Oma Häme kokeilee lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen mallia syksyllä Forssassa

UUTINEN / 10.06.2024

KuntoTyyki-yksikössä tarjotaan uudenlaista, kuntouttavaa asumista ikäihmisille.

vanhuksen käsi hoitajan kädessä

UUTINEN / 10.06.2024

Oma Häme kokeilee lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen mallia syksyllä Forssassa

KuntoTyyki-yksikössä tarjotaan uudenlaista, kuntouttavaa asumista ikäihmisille. Kyseessä on ensimmäinen lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen kokeilu Kanta-Hämeessä. 

Oma Häme kokeilee syksyllä ikäihmisten yhteisöllistä asumista lyhytaikaisena palveluna. Kotia kohti -pilotissa kotihoidon palveluja tarjotaan lyhytaikaisesti yhteisöllisen asumisen yksikössä. Palvelua tarjotaan asiakkaille, joilla ei ole tarvetta ympärivuorokautiselle asumispalvelulle tai sairaalahoidolle, mutta joille suoraan omaan kotiin siirtyminen ei ole mahdollista.  

Näitä asiakasryhmiä voivat olla esimerkiksi kuntoutus- ja arviointiasiakkaat, sairaalasta kotiutuvat asiakkaat ja gerontologisen sosiaalityön asiakkaat. Tavoitteena on, että palvelujakson ja kuntouksen jälkeen asiakas voi asua omassa kodissaan tai muussa soveltuvassa palvelussa. 

– Odotamme, että voimme uudenlaisella palvelumallilla vastata palvelutarpeisiin, joihin aiemmin on vastattu raskaammilla palvelumuodoilla kuin ehkä olisi ollut tarpeen, koska muitakaan vaihtoehtoja ei ole ollut. Joillakin ikääntyneillä on sairaalahoidon päättyessä vielä sellaisia avun, hoidon ja kuntoutumisen tarpeita, että suoraan kotiin paluu kotihoidonkaan turvin ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, kertoo asiakasohjauksen tulosaluejohtaja Annukka Kuismin Oma Hämeen ikääntyneiden palveluista. 

Aiemmin nämä asiakkaat ovat olleet ympärivuorokautisessa hoivassa lyhytaikaisasiakkaina. He eivät kuitenkaan ole tarvinneet sellaista määrää hoitoa ja hoivaa, huolenpitoa, mitä tällaisissa yksiköissä annetaan. Pilotissa tutkitaankin myös tapaa estää palvelu- ja hoitoketjujen ruuhkautumista. 

– On asiakkaiden ja palveluiden tuottajien etu, että jokainen saisi sellaista apua ja palveluja kuin tarvitsee oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kotia kohti -mallia on testattu jo toisella hyvinvointialueella, ja uskomme sen sopivan ja tuovan apua myös meille Kanta-Hämeeseen, Kuismin sanoo. 

Pilottiyksikkönä toimii Forssassa entinen ympärivuorokautisen hoivan yksikkö Amerikka, jossa on kymmenen asiakaspaikkaa. Yksikkö on nimetty uudelleen KuntoTyykiksi. Ympärivuorokautisen hoivan palvelut loppuivat Amerikassa toukokuussa, ja nyt tiloja valmistellaan uutta palvelumuotoa varten. 

– KuntoTyyki sijaitsee aivan Forssan keskustassa monipuolisten yhteiskunnan tarjoamien palvelujen äärellä. Lisäksi kotihoito operoi yksikön ympärillä olevaa isompaa palvelutalomaista konseptia. Luotamme siihen, että tämä on sekä asiakkaiden että henkilöstön näkökulmasta houkutteleva ja toimiva ratkaisu, sanoo kotihoidon asiantuntija Maria Mantere

Asiakkaat uuteen yksikköön tulevat ikäihmisten palveluiden asiakasohjauksen kautta. Palveluvuorokausi uudessa yksikössä maksaa 30 euroa. Aluehallitus esittänee aluevaltuustolle asiakasmaksun vahvistamista kokouksessaan maanantaina 10.6. Kotia kohti -pilotti käynnistyy elokuussa ja sitä testataan puoli vuotta, minkä jälkeen arvioidaan sen tuloksia ja toimivuutta.