Navigointivalikko

Navigointivalikko

Oma Hämeen sydänlogo ja teksti Kiitos osallistumisesta.

Oma Häme kiittää palveluverkkoon liittyvistä lausunnoista ja mielipiteistä

UUTINEN / 15.01.2024

Uusista vaikuttamismahdollisuuksista kerrotaan suunnittelun edetessä.

Oma Hämeen sydänlogo ja teksti Kiitos osallistumisesta.

Oma Häme kiittää palveluverkkoon liittyvistä lausunnoista ja mielipiteistä

UUTINEN / 15.01.2024

Uusista vaikuttamismahdollisuuksista kerrotaan suunnittelun edetessä.

Oma Hämeen sydänlogo ja teksti Kiitos osallistumisesta.

UUTINEN / 15.01.2024

Oma Häme kiittää palveluverkkoon liittyvistä lausunnoista ja mielipiteistä

Hei kunnat, sidosryhmät, asukkaat ja asiakkaat, 

Lämmin kiitos lausunnoista sekä osallistumisesta kyselyihin ja keskusteluihin, jotka liittyvät palveluverkon muutoksiin. Kaikki tulokset on luettu tarkkaan. Kannanotot ja ehdotukset otetaan päätöksenteon ja tulevien muutosten suunnittelun tueksi. Yhteinen suunnittelu jatkuu palveluverkkomuutosten valmistelussa. Tiedotamme uusista vaikuttamismahdollisuuksista alkuvuoden aikana. 

Maaliskuussa aluevaltuusto tekee päätöksiä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelumuodoista, saatavuudesta ja toimipisteistä. Palveluverkon muutoksia on suunniteltu viime syksystä lähtien ja valmistelulle tehtiin erillinen osallistamissuunnitelma, jossa huomioitiin asiakkaiden, asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien osallisuus.

Hyvinvointialueen lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet käsittelivät asiaa, henkilöstölle tehtiin kyselyjä ja sidosryhmien kanssa käytiin omia keskusteluja. Asukkaita haastateltiin ympäri maakuntaa, ja lisäksi asukkailla oli mahdollisuus vaikuttaa sähköisen Polis-keskustelualustan kautta. Lisäksi hyvinvointialue sai palveluverkkoselvityksestä lausuntoja kunnilta ja järjestöiltä sekä kansalaisaloitteita yksityishenkilöiltä. Kaikki lausunnot ja kyselyiden tulokset toimitettiin päättäjille, ja ne olivat aluevaltuuston käytössä, kun se joulukuussa päätti palveluverkon määritysperiaatteista.

Saamiemme lausuntojen ja mielipiteiden perusteella asukkaille on tärkeää, että

1.   Palvelut ovat saavutettavia, vaikka ne siirtyvät kauemmaksi, liikkuviksi tai sähköisiksi palveluiksi
2.   He saavat kattavasti tietoa palveluiden muutoksista
3.   Terveysasemien tilalle tulee palvelupisteitä tai muita kevyempiä asiointipaikkoja
4.   Ennaltaehkäisevät palvelut lisääntyvät
5.   Hoitohenkilökuntaa arvostetaan resursoimalla riittävästi ja palkitsemalla

Kuntien lausuntojen tärkeimmät viestit ovat

1.   Palveluverkkomuutoksen vaikutukset kuntien elinvoimaan
2.   Lähipalveluiden merkitys kuntien asukkaille
3.   Yhteistyö hyvinvointialueen ja kuntien ja sidosryhmien välillä

Järjestöjen edustajille on tärkeää, että palveluverkon muutoksissa

1.      Toteutuvat palveluiden yhdenvertaisuus ja saavutettavuus
2.      ja niiden jälkeen panostetaan ennaltaehkäisevään ja matalan kynnyksen toimintaan
3.      Yhteistyötä tiivistetään sidosryhmien kanssa.

Henkilöstö arvostaa työssään
1.   Palvelussuhteiden ehtoja, työaikamuotoa ja työtehtäviä
2.   Työyhteisöä ja johtamista
3.   Työpaikan sijaintia

Palveluverkon muutoksissa henkilöstö toivoo, että huomioidaan esimerkiksi

1.   Työntekijöiden hyvinvointi sekä asiakastyytyväisyys
2.   Työskentelyolosuhteet
3.   Palveluverkon saavutettavuus
4.   Henkilöstön osallistuminen päätöksentekoon