Navigointivalikko

Navigointivalikko

Ilveskodin rakennus Hämeenlinnassa.

Oma Häme huolehtii sotainvalideista ja muista Ilveskodin asiakkaista

UUTINEN / 15.12.2023

Ilveskodin toiminnasta vastaava säätiö on hakeutumassa selvitystilaan ja toiminta siirtyy hyvinvointialueen...

Ilveskodin rakennus Hämeenlinnassa.

Oma Häme huolehtii sotainvalideista ja muista Ilveskodin asiakkaista

UUTINEN / 15.12.2023

Ilveskodin toiminnasta vastaava säätiö on hakeutumassa selvitystilaan ja toiminta siirtyy hyvinvointialueen...

Ilveskodin rakennus Hämeenlinnassa.

UUTINEN / 15.12.2023

Oma Häme huolehtii sotainvalideista ja muista Ilveskodin asiakkaista

Ilveskodin toiminnasta vastaava säätiö on hakeutumassa selvitystilaan talousvaikeuksien vuoksi. Näin ollen Ilveskodin toiminta siirtyy hyvinvointialueen vastuulle vuodenvaihteessa. Oma Häme selvittää parhaita vaihtoehtoja asiakkaiden palveluiden järjestämiseksi yhdessä omaisten kanssa. Omaisiin on jo oltu yhteydessä. Vastaavasti säätiön henkilökunnan osalta käydään keskusteluja heidän sijoittumisestaan hyvinvointialueen palvelukseen.

Hämeenlinnassa toimiva Ilveskoti tarjoaa hoito- ja kuntoutuspalveluja sotiemme veteraaneille ja muille tarvitseville. Ilveskodin toiminnasta vastaa Kanta-Hämeen sairaskotisäätiö, joka kuuluu hyvinvointialueen konserniin.

Marraskuussa säätiön hallitus ehdotti, että sen toiminta ajetaan alas kannattamattomana ja että säätiö asetetaan selvitystilaan. Suunnitelma on saanut hyväksynnät Oma Hämeen aluehallitukselta, Valtiokonttorilta ja Hämeenlinnan kaupungilta. Säätiön palkkaama asianajaja toimittaa selvitystilahakemuksen Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Pieneen hoivayksikköön liittyy riskejä

Ilveskodin toiminnan rahoitus on tullut aiemmin pääosin sairaalatasoisen palvelun tuottamisesta Hämeenlinnan kaupungille, sittemmin Oma Hämeen terveydenhuollolle. Kun Oma Hämeen tarve on vähentynyt kotisairaalan toiminnan laajennuttua, säätiön asiakaskunta ja sitä kautta tulot ovat pienentyneet merkittävästi. Hyvinvointialueella on myös aluevaltuuston asettama tavoite vähentää ympärivuorokautisen hoivan peittävyyttä ikäihmisten palveluissa. 

Säätiöllä on tällä hetkellä 14 asiakasta, joiden joukossa on viisi sotainvalidia ja yksi leski. Asiakasmäärä vähenee koko ajan, eikä uusia asiakkaita ole Ilveskotiin tulossa Oma Hämeen kotisairaalatoiminnan laajennuttua. Näin pieni hoivayksikkö on haavoittuva ja sen pyörittämiseen liittyy riskejä. Säätiö on aiemmin kertonut huolensa henkilöstön riittävyydestä, kun työntekijöitä on irtisanoutunut. 

Hyvinvointialueella on tässä tilanteessa kolme vaihtoehtoa: joko ylläpidetään hyvin pientä yksikköä, lakkautetaan jokin toinen ikäihmisten palveluiden yksikkö ja siirretään sieltä riittävä määrä asiakkaita Ilveskotiin tai lakkautetaan Ilveskodin toiminta ja otetaan rakennus muuhun käyttöön. Asiasta päätetään alkuvuodesta.

Sotainvalidien palveluiden jatkuvuus on turvattu

Yksikään sotainvalidi tai muu säätiön asiakas, palvelumuodosta riippumatta, ei jää oman onnensa nojaan tai heitteille. Oma Hämeen asiakasohjauksen työntekijät ovat yhteydessä jokaiseen ja selvittävät vaihtoehtoja yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Hyvinvointialueella on mahdollisuus sijoittaa sotainvalidit tarvittaessa ympärivuorokautiseen hoitoon Hämeenlinnassa. Heillä on kuitenkin oikeus valita palvelunsa. 

Oma Häme neuvottelee Valtiokonttorin kanssa sotainvalideja koskevista ratkaisuista. Hyvinvointialueen yksiköt ja ammattilaiset ovat tuottaneet palveluja sotainvalideille ja rintamaveteraaneille vuosien ajan, joten palveluja on saatavissa. Useissa Oma Hämeen yksiköissä on entuudestaan hoidossa sotainvalideja ja veteraaneja. Valtiokonttorin ja säätiön välinen palvelusopimus ei siirry hyvinvointialueelle, mutta Oma Häme voi tuottaa palveluja veteraaneille Valtiokonttorin normaaliohjeistuksen mukaisesti.

Oma Hämeen tehtävänä on turvata Ilveskodin asiakkaiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden jatkuvuus. Oma Häme huolehtii asiakkaiden palveluista ja henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialueen palvelukseen niin hallitusti ja turvatusti kuin se tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on mahdollista. Sotainvalidien ja veteraanien palveluiden turvaaminen on hyvinvointialueelle kunniatehtävä.