Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

UUTINEN
05.04.2024

Oma Häme edistää yhteistyöllä kantahämäläisten ravitsemusterveyttä

Ammattilaisten ravitsemusosaamista tuetaan koulutuksilla.

Oma Häme edistää yhteistyöllä kantahämäläisten ravitsemusterveyttä

UUTINEN / 05.04.2024

Ammattilaisten ravitsemusosaamista tuetaan koulutuksilla.

UUTINEN / 05.04.2024

Oma Häme edistää yhteistyöllä kantahämäläisten ravitsemusterveyttä

Oma Häme järjesti ravitsemuskoulutuspäivän keväällä 2023 julkaistusta uudistetusta ravitsemushoitosuosituksesta. Koulutus järjestettiin yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kanssa ja koulutukseen osallistui yhteensä noin 150 alueen ammattilaista. Koulutus tavoitti Oma Hämeen henkilöstön lisäksi osaajia kunnista ja yksityisiltä palveluntuottajilta sekä opiskelijoita alueen oppilaitoksista. 

Ravitsemushoitosuosituksen tavoitteena on tehostaa ravitsemushoitoa ja -ohjausta osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa sekä edistää kansalaisten ravitsemusterveyttä. Koulutuspäivässä kuultiin STM:n ja VRN:n ammattilaisten lisäksi kattavasti Oma Hämeen henkilöstöä. 

Koulutuspäivän keskeisenä antina nousi esiin ravitsemushoidon vaatima moniammatillisuus. Ravitsemushoito kuuluu osaltaan meille kaikille. Uusi ravitsemushoitosuositus kokoaakin hyvin eri ammattilaisten roolit ravitsemushoidossa. Toisena keskeisenä aiheena puhutti vajaaravitsemus. Vajaaravitsemus on yksi keskeisistä terveydenhuollon kustannuksia lisäävistä tekijöistä.

Koulutuspäivässä paneuduttiinkin vajaaravitsemuksen seulonnan, ehkäisyn ja hoidon keinoihin ja käytännön kokemuksiin. Vajaaravitsemuksen seulonta on tutkitusti kustannusvaikuttavaa ja voi vähentää henkilökunnan työtaakkaa. Vajaaravitsemushaasteeseen on Oma Hämeessä pyritty vastaamaan muun muassa luomalla hoitohenkilökunnalle työhön yhtenäisiä käytäntöjä ja materiaalia ja kehittämällä hyvinvointialueen ateriapalvelua vastaamaan yhä paremmin asiakasryhmien tarpeisiin. 

Päivän aikana kuultiin Oma Hämeen asukkaille suunnatuista elintapoja tukevista palveluista, kuten elintapaohjauksen etäryhmästä ja liikuntaneuvonnan palveluista, jotka toimivat oleellisena osana väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opimme myös ravitsemusterveyden edistämisestä hyvinvointialueilla ja Oma Hämeessä. Väestön ravitsemusterveyden edistämisestä kattavasti lisätietoa löytyy Ruokaviraston Ravitsemuksella hyvinvointia -sivuilta.

Ammattilaisten ravitsemus- ja elintapaosaamista pyritään tukemaan jatkossakin koulutuksin. Toukokuussa 2024 alkava elintapaohjauksen koulutuskokonaisuus tarjoaa alueen ammattilaisille mahdollisuuden oppia keskeisistä elintavoista ja elintapojen puheeksi otosta sekä muutoksen edistämisestä. Syksyllä järjestetään lisäksi koulutusta alueen ravitsemusyhdyshenkilöille ajankohtaisiin aiheisiin liittyen.

Yhdessä ja innolla tekemällä edistämme jatkossakin kantahämäläisten ravitsemusterveyttä! 

Elintapaohjauksen etäryhmään ja muihin etäryhmiin pääset tutustumaan Oma Hämeen www-sivuilta.  Uudistettuun ravitsemushoitosuositukseen pääset tutustumaan tästä linkistä.