Navigointivalikko

Oma Häme etsii uutta tapaa järjestää talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut

UUTINEN / 04.10.2023

Aluehallitukselle esitetään liittymistä Provincia Oy:n osakkaaksi.

Oma Häme etsii uutta tapaa järjestää talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut

UUTINEN / 04.10.2023

Aluehallitukselle esitetään liittymistä Provincia Oy:n osakkaaksi.

UUTINEN / 04.10.2023

Oma Häme etsii uutta tapaa järjestää talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut

Maanantaina kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään liittymistä Provincia Oy:n osakkaaksi.


Tällä hetkellä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle tuottaa Sarastia Oy. Palvelujen tuottamisessa on kuluvan vuoden aikana ollut jatkuvia ongelmia. Palveluntuottajan kanssa käydyistä keskusteluista ja neuvotteluista huolimatta Sarastia ei ole kyennyt riittävästi parantamaan palvelutasoaan. 

Puutteet nykyisessä palvelutuotannossa ovat aiheuttaneet talous- ja henkilöstöhallintoon häiriötilanteita sekä kuormittaneet kohtuuttomasti lähijohtajia. Tilanteen korjaamiseksi Oma Häme on viime kuukausien aikana kartoittanut erilaisia vaihtoehtoja palvelujen järjestämiseen.  

– Meillä on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin, jos palvelut eivät toimi. Oli odotettavissa, että luovuttavien organisaatioiden talous- ja henkilöstöhallinnon yhdistämisessä ilmenee puutteita ja häiriöitä hyvinvointialueen käynnistämisvaiheessa. Mutta tässä vaiheessa vuotta ei ole kohtuutonta edellyttää, että palvelut toimivat sujuvasti. Ongelmia palkanmaksussa ja taloushallinnossa esiintyy edelleen, tikettien käsittely on ruuhkautunut ja palvelupyyntöihin vastaaminen on viivästynyt, sanoo konserni- ja tukipalveluiden toimialajohtaja Jussi Savola.

Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård-Madsen kertoo, että eri vaihtoehtoja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämiseksi on tarkasteltu laajasti. 

– Vaihtoehtoina olivat palveluiden siirtäminen omaksi toiminnaksi tai ulkopuolinen palveluntuottaja. Molemmissa vaihtoehdoissa on sekä hyviä että huonoja puolia. Lopulta päädyimme laajan ja monipuolisen harkinnan jälkeen esittämään palveluntuottajaksi Provincia Oy:tä, joka tuottaa julkisyhteisöille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Päijät-Hämeen alueella, toteaa Bjerregård-Madsen.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotanto ja sen toimivuus on hyvinvointialueelle iso asia, minkä vuoksi järjestämistavan valinta on merkittävä päätös. 

– Eri vaihtoehdoissa tarkasteltiin muun muassa kustannuksia, aikataulua ja henkilöstön saatavuutta. Lisäksi arvioitiin muita riskejä. Provincialla on vahvaa näyttöä toiminnasta Päijät-Hämeen hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöpalveluiden palvelutuottajana. Provincian ratkaisu on kustannustehokas, koska Oma Hämeen ei tarvitse investoida mittavasti henkilöstöön ja tietojärjestelmiin, selittää talousjohtaja Sampo Salo.

Niin ikään talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät nivoutuvat kiinteästi hyvinvointialueen muihin järjestelmiin ja muuhun toimintaan, muistuttaa Oma Hämeen tietohallintojohtaja Toni Suihko.

– Hyvinvointialueelle palveluita tuottavalla kumppanilla tulee olla laaja-alainen näkemys tulevaisuuden kehityssuunnista ja kyvykkyys ohjata tietojärjestelmätoimittajia näitä tavoitteita vasten. Tämä tärkeä näkökulma nousi selkeästi esille Provincian kanssa käydyissä keskusteluissa.

Maanantaina kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että se hyväksyisi Provincia Oy:n osakemerkinnän ja osakassopimuksen. Varsinainen sopimus Provincian palveluiden hankinnasta tehdään viranhaltijapäätöksellä hyvinvointialueen hallintosäännön toimivaltuuksien mukaisesti.  

Tavoitteena on, että uusi palveluntuottaja vastaa Oma Hämeen talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestämisestä 1.1.2025 alkaen.