Navigointivalikko

Navigointivalikko

Kolme nuorta valokuvaamassa auringonlaskua.

Nuoret keskustelivat päihteistä Polis-verkkoalustalla: Päihteitä saa liian helposti ja niillä hoidetaan jopa mielialaoireita

UUTINEN / 29.12.2023

 Nuoret toivovat aikuisilta enemmän tekoja päihteidenkäytön ehkäisemiseksi.

Kolme nuorta valokuvaamassa auringonlaskua.

Nuoret keskustelivat päihteistä Polis-verkkoalustalla: Päihteitä saa liian helposti ja niillä hoidetaan jopa mielialaoireita

UUTINEN / 29.12.2023

 Nuoret toivovat aikuisilta enemmän tekoja päihteidenkäytön ehkäisemiseksi.

Kolme nuorta valokuvaamassa auringonlaskua.

UUTINEN / 29.12.2023

Nuoret keskustelivat päihteistä Polis-verkkoalustalla: Päihteitä saa liian helposti ja niillä hoidetaan jopa mielialaoireita

Oma Häme ja hyvinvointialueen nuorisovaltuusto toteuttivat marraskuussa nuorille suunnatun Polis-verkkokyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää nuorten asenteita ja ajatuksia päihteitä kohtaan. Polis-keskustelualusta on avoin ja anonyymi verkkoalusta, jossa käydään keskustelua valitun aiheen ympärillä. Nuorten päihteiden käyttöön liittyvään keskusteluun osallistui lähes 750 henkilöä, joista noin puolet olivat peruskoulua käyviä ja puolet toisen asteen opiskelijoita. Kyselyn tulosten pohjalta suunnitellaan keväällä toteutettava nuorille suunnattu päihdekampanja. Lisäksi kampanjan suunnittelussa käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn tuloksia. 

Polis-keskustelun mukaan nuoret saavat liian helposti päihteitä. Kouluterveyskyselystä käy ilmi, että suurin osa päihteistä päätyy nuorille jonkun välittämänä. Polis-keskusteluun osallistuneista hieman alle puolet eivät käytä päihteitä aktiivisesti, kun taas hieman yli puolet osallistuneista kertoo käyttävänsä päihteitä. Asenteet päihteitä kohtaan ovat kuitenkin melko samanlaisia riippumatta siitä, käyttääkö keskusteluun osallistunut nuori itse päihteitä.  

Kaverin tarjoamasta päihteestä osataan myös kieltäytyä

Suuri osa Polis-keskusteluun osallistuneista oli sitä mieltä, että aikuiset puhuvat päihteiden vaaroista, mutta eivät tee tarpeeksi nuorten päihteettömyyden edistämiseksi. Nuorten mielestä aikuiset eivät myöskään ymmärrä nuorten syitä päihteiden käyttöön. Aikuiset luulevat usein nuorten käyttävän päihteitä ryhmän painostuksesta, vaikka esimerkiksi alkoholinkäyttö johtuu nuorten mukaan useammin kokeilunhalusta. Suuri osa nuorista kokee myös voivansa kieltäytyä kaverin tarjoamista päihteistä niin halutessaan.  

Nuorten masennusoireet ja ahdistuneisuus ovat kouluterveyskyselyn mukaan lisääntyneet viime vuosina. Suuri osa Polis-keskusteluun osallistuneista koki, että nuoret yrittävät lievittää mielialaoireita päihteillä. Kuitenkin vain pieni osa keskusteluun osallistuneista koki, että päihteet auttavat mielialaoireisiin. 

Nuoret olivat keskustelussa melko yksimielisiä siitä, että nuorten päihteidenkäyttö tulee tulevaisuudessa vain lisääntymään. Oma Häme toteuttaa keväällä nuorten itse suunnitteleman ehkäisevän päihdetyön kampanjan. Tavoitteena on kohdistaa kampanja erityisesti niihin teemoihin, jotka nuoret kokevat tärkeiksi.  

Kiitos kaikille Polis-keskusteluun osallistuneille nuorille aktiivisesta keskustelusta!