Navigointivalikko

Keskustelualusta palveluverkkoselvityksestä aukeaa asukkaille keskiviikkona

UUTINEN / 17.10.2023

Asukkaat voivat vaikuttaa palveluverkkoselvitykseen Polis-alustan kautta.

Keskustelualusta palveluverkkoselvityksestä aukeaa asukkaille keskiviikkona

UUTINEN / 17.10.2023

Asukkaat voivat vaikuttaa palveluverkkoselvitykseen Polis-alustan kautta.

UUTINEN / 17.10.2023

Keskustelualusta palveluverkkoselvityksestä aukeaa asukkaille keskiviikkona

Asukkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen palveluverkkoselvitykseen sähköisen Polis-alustan kautta. 

Oma Häme avaa keskiviikkona asukkaille sähköisen keskustelualustan hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksestä. Polis-keskustelualustan kautta asukkaat voivat tuoda esiin näkökulmiaan Oma Hämeen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista ja palveluiden järjestämistavoista tulevaisuudessa. Polis-alustalla vastaajat voivat olla samaa tai eri mieltä valmiiden näkemysten kanssa ja esittää omia näkökulmiaan. Keskustelua voi käydä 1. marraskuuta saakka. Osallistu keskusteluun

Polis -keskustelualustan kautta asukkaat voivat kertoa esimerkiksi, mitkä asiat palveluverkossa ovat heille tärkeitä ja mitä tunteita tuleviin muutoksiin liittyy. Lisäksi asukkaat voivat kertoa kokemuksistaan jo käytössä olevista uusista palveluista, kuten esimerkiksi chat-palveluista, sähköisestä ajanvarauksesta tai etävastaanotoista. 

Polis on Sitran ja DigiFinlandin  kehittämä uudenlainen, demokratiaa edistävä tapa keskustella rakentavasti verkossa. Oma Häme käy marraskuussa järjestöjen, elinkeinoelämän, oppilaitosten ja seurakuntien edustajien kanssa keskusteluja palveluverkosta. Asiaa käsitellään lisäksi hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimissä ja muissa virallisissa työryhmissä. Keskustelujen tuloksista kerrotaan Oma Hämeen osallistu ja vaikuta -nettisivulla. 

Lisäksi asukkailla, yhteisöillä ja vaikuttajaryhmillä on aloitemahdollisuus tai he voivat jättää lausunnon 1.12. mennessä osoitteeseen kirjaamo@omahame.fi tai Sibeliuksenkatu 2, 5. kerros, 13100 Hämeenlinna. Pohdinnassa on vielä muiden vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen asukkaille ja asiakkaille. 

Katso tästä hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarisen perustelut sille, miksi asukkaiden kuuleminen on tärkeää

Katso tästä osallisuuspäällikkö Jaana Hymmin haastattelu siitä, millainen Polis-keskustelualusta oikein on 

Tietoa palveluverkkoselvityksestä ja sen etenemisestä verkossa

Oma Hämeen verkkosivuille on avattu palveluverkkoselvitykseen ja sen päätöksentekoon liittyvä verkkosivu, mistä löytyy tietoa sekä ohjeet osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Uusi sivu löytyy osoitteesta omahame.fi/palveluverkkoselvitys

Asukkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palveluverkkoon liittyvään suunnitteluun ja päätöksentekoon kaikissa päätöksenteon vaiheessa: selvitys-, suunnittelu- ja päätösvaiheessa. Asukkaiden ja asiakkaiden esiin nostamat näkökulmat ja annetut lausunnot huomioidaan, kun viranhaltijat tekevät joulukuussa aluehallitukselle ja aluevaltuustolle päätösesityksen palveluverkon tulevaisuuskuvasta ja palveluverkon suunnittelua ohjaavista periaatteista.

Päätöksenteko jatkuu helmi-maaliskuussa 2024, jolloin aluevaltuusto päättää palveluverkon muutoksista. Ennen sitä mahdollistetaan monipuolinen osallistuminen ja vaikuttaminen asukkaille, asiakkaille, sidosryhmille ja henkilöstölle. Oma Häme järjestää asukas- ja asiakastilaisuuksia niissä palveluissa ja yksiköissä, joihin esitetään muutoksia. Tavoitteena on saada näkemykset mahdollisimman laajasti tietoon päätöksenteon tueksi. Esitettyjen muutosten osalta toteutetaan laaja kuulemiskierros ja arvioidaan muutosten vaikutuksia.

Hyvinvointialueella on lakisääteinen velvollisuus tarjota yhdenvertaisia sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluja maakunnan asukkaille.