Navigointivalikko

Potilas on hoitajan kanssa vastaanottohuoneessa.

Kanta-Hämeessä kokemukset terveyspalveluiden riittävyydestä valtakunnallista keskiarvoa paremmat

UUTINEN / 01.11.2023

THL on arvioinut sote-palveluiden järjestämistä Kanta-Hämeessä.

Potilas on hoitajan kanssa vastaanottohuoneessa.

Kanta-Hämeessä kokemukset terveyspalveluiden riittävyydestä valtakunnallista keskiarvoa paremmat

UUTINEN / 01.11.2023

THL on arvioinut sote-palveluiden järjestämistä Kanta-Hämeessä.

UUTINEN / 01.11.2023

Kanta-Hämeessä kokemukset terveyspalveluiden riittävyydestä valtakunnallista keskiarvoa paremmat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lakisääteisiin tehtäviin kuuluu vuosittain laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva asiantuntija-arvio valtakunnallisesti, yhteistyöalueittain ja hyvinvointialueittain. THL julkaisi hyvinvointialueiden arviot viime viikolla. 

Oma Hämettä koskevassa arviossa todetaan, että Kanta-Hämeessä väestö on poikkeuksellisen tyytyväinen lääkäripalvelujen riittävyyteen. Väestön kokemukset lääkäri- ja hoitajapalvelujen riittävyydestä olivat Terve Suomi 2022 -tutkimuksen mukaan selvästi maan keskiarvoa paremmat.

Lääkäripalvelujen riittävyyteen tyytymättömien määrä oli alle viidenneksen, joka oli maan pienin osuus. Monisairailla hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluissa oli hieman keskimääräistä parempi. Maaliskuussa 2023 hieman yli puolet asiakkaista pääsi terveysasemien kiireettömälle avosairaanhoidon lääkärikäynnille viikon kuluessa.
Suun terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saatavuus toteutui keskimääräistä paremmin.  Myös väestön kokemukset hammaslääkäripalvelujen riittävyydestä olivat hieman keskimääräistä paremmat. 

– Kanta-Hämeen hyvinvointialueella tehdään jatkuvasti asiakaslähtöisesti työtä sekä palveluiden vaikuttavuuden että saatavuuden parantamisemiseksi. On mukava nähdä, että Kanta-Häme on pärjännyt monissa asioissa selkeästi valtakunnan keskiarvoa paremmin, sanoo hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen

THL:n raportti nostaa esiin myös palveluiden ja henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet. Näihin pyritään osaltaan vastaamaan palveluverkkoselvityksellä, jonka ensimmäinen vaihe on valmistunut ja julkaistu 27. lokakuuta. Ensimmäisen vaiheen selvitys toimii tausta-aineistona jatkovalmistelulle ja lopulta Kanta-Hämeen palveluverkkoon liittyvälle päätöksenteolle. Palveluiden saatavuutta pyritään Kanta-Hämeessä kehittämään myös digitaalisilla, kotiin tuotavilla, etä- ja liikkuvilla palveluilla. 

Digiloikka parantaa asiakkaiden palveluita ja niiden saatavuutta

Kesän ja syksyn 2023 aikana laadituissa THL:n arvioissa seurataan erityisesti sitä, miten hyvinvointialueiden toiminnot yhdistyvät valtakunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteisiin, rahoituksen riittävyyteen ja alueiden omiin strategisiin tavoitteisiin. 

THL:n arvioinnissa todetaan, että Oma Häme on strategisesti sitoutunut järjestämään asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluita. Myös ennaltaehkäisevään toimintaan ja väestön kokonaishyvinvointiin panostaminen saa kiitosta – samoin kuin hyvinvointialueen tekemä digiloikka suhteellisen lyhyessä ajassa. 

Digitaaliset palvelut ja tiedolla johtaminen ovat vahvistuneet Kanta-Hämeessä jo hyvinvointialueen ensimmäisenä toimintavuonna. Sairaanhoitaja-chat otettiin käyttöön alkukesästä ja neuvola-chatit syksyn alussa. 30. Lokakuun lopussa käyttöön otettu Oma Häme -mobiilisovellus helpottaa ja nopeuttaa asiakkaiden asiointia. Digitaalisia palveluja kehitetään alueella systemaattisesti vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

– Kanta-Hämeen hyvinvointialueella panostetaan digipalveluiden kehitykseen vahvasti. Asiakastarpeisiin vastaavien palveluiden kehittäminen on erittäin tärkeää niin palveluiden vaikuttavuuden, saatavuuden kuin kustannustehokkuudenkin näkökulmasta. Erilaisten digitaalisten palveluiden avulla mahdollistamme myös aikaan ja paikkaan sitoutumattomat palvelut asiakkaillemme, kertoo hyvinvointialuejohtaja Naukkarinen.