Navigointivalikko

Navigointivalikko

Oma Hämeen sydänlogo.

Kanta-Hämeen ensimmäinen lakisääteinen hyte-kuntakokous on pidetty

UUTINEN / 22.12.2023

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteistyötä alueen väestön parhaaksi.

Oma Hämeen sydänlogo.

Kanta-Hämeen ensimmäinen lakisääteinen hyte-kuntakokous on pidetty

UUTINEN / 22.12.2023

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteistyötä alueen väestön parhaaksi.

Oma Hämeen sydänlogo.

UUTINEN / 22.12.2023

Kanta-Hämeen ensimmäinen lakisääteinen hyte-kuntakokous on pidetty

Oma Häme on pitänyt ensimmäisen lakisääteisen hyte-kuntakokouksen Kanta-Hämeen kuntien ja sidosryhmien edustajien kanssa 20. joulukuuta. Kolmisenkymmentä henkeä oli koolla Ahveniston luentosalissa keskiviikkona. Hyte-kuntakokoukseen osallistui Oma Hämeen virkajohto, kuntajohtajia, kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajistoa, Hämeen liiton edustaja sekä seurakunnan, järjestöjen, oppilaitosten ja yrittäjien edustajia. 

– Ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi alueellista tilannekuvaa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä, haasteista sekä hyte-yhdyspintatyön rakenteesta, työryhmien toiminnasta ja tavoitteista. Yhteinen ja samansuuntainen tekeminen on ensiarvoisen tärkeää. Vaikka tilaisuus oli pääosin osallistujille informatiivinen, tilaisuudessa käytiin hyvää ja rakentavaa keskustelua, Oma Hämeen yhteysjohtaja Päivi Niiranen sanoo.

Hyvinvointialueella on lakisääteinen velvollisuus järjestää vuosittain yhteistyöneuvottelut kuntien sekä muiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Kunnilla on puolestaan lakisääteinen velvoite edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä osallistua vuosittaisiin hyte-neuvotteluihin hyvinvointialueen kanssa. Neuvottelussa sovitaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta omalla alueella. 

– Olen erityisen ilahtunut siitä, että kokouksessa hyte-asioista keskusteltiin moninäkökulmaisesti. Minulla on vakaa usko siihen, että Kanta-Hämeen alueella meillä on erinomaiset edellytykset edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä yhteistuumin. Olemme kaikki yhteisen ja tärkeän asian äärellä, painottaa Niiranen. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tavoitteena on lisätä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa terveyseroja. Yhteistyöstä on sovittu Oma Hämeen ja kuntien yhteisellä puitesopimuksella, joka solmittiin keväällä. Yhteistyön keihäänkärkinä Kanta-Hämeessä ovat maakunnan työllisyyden ja elinvoiman parantaminen, ikäystävällisen asumisen tukeminen sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen. 

Yhteiseenä tavoitteena on tukea maakunnan asukkaiden hyvinvointia

Yhteistyön yleisenä tavoitteena on tukea maakunnan asukkaiden hyvinvointia ja tarjota saavutettavia ja yhdenvertaisia palveluja. Yhteistyön tavoitteena on myös varmistaa valmiuden ja varautumisen yhteensopivuus ja -toimivuus Kanta-Hämeessä.

–  Monialainen, onnistunut hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää toimivia yhteistyörakenteita, osaamista, sitoutumista, riittäviä palveluja ja hyvinvoinnin edistämistyön resursointia niin hyvinvointialueella kuin myös kunnissa. Tässä ei sovi myöskään unohtaa järjestöjen, seurakunnan, koulutusorganisaatioiden eikä myöskään yrittäjien mahdollisuuksia olla mukana edistämässä, kehittämässä ja tuottamassa hyte-palveluja, muistuttaa Niiranen.

Kanta-Hämeessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää yhteistyötä tehdään neljällä eri tasolla. Strategisella tasolla, johtamisen foorumeissa sekä käytännön yhteistyötä ja yhteisiä palveluja kehitetään alueellisissa työryhmissä, joita on luotu muun muassa opiskeluhuoltoon, perhekeskustoimintaan ja kotouttamistyöhön. Lisäksi maakunnassa toimii avoimia foorumeja, kuten esimerkiksi Lapsiystävällinen kunta -verkosto. 

Yhteisten palvelujen ja ennaltaehkäisyn työryhmät ovat kokoontuneet syksyn aikana ja työ jatkuu vuodenvaihteen jälkeen. Seuraava merkittävä yhteinen voimanponnistus on vuonna 2025 alkavalle valtuustokaudelle laadittava, alueellinen hyvinvointikertomus- ja suunnitelma. Tämän valmistelu aloitetaan vuodenvaihteen jälkeen.