Navigointivalikko

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella selvitetään tietoturvaloukkausta

UUTINEN / 03.10.2023

Tietoturvaloukkaus koskee Forssan seudun kotihoitoa.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella selvitetään tietoturvaloukkausta

UUTINEN / 03.10.2023

Tietoturvaloukkaus koskee Forssan seudun kotihoitoa.

UUTINEN / 03.10.2023

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella selvitetään tietoturvaloukkausta

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sisäisessä selvityksessä on käynyt ilmi tietoturvaloukkaus, jossa työntekijä on tarkastellut potilastietoja perusteetta ajalla 2.6.–28.7.2023. Loukkaus koskee Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kotihoidon asiakkaita. 

Työntekijä on tarkastellut 586 asiakkaan henkilötietoja (nimi, syntymäaika, henkilötunnus) ja terveydentilaa koskevia tietoja, kuten lääkelistoja, diagnooseja ja kotihoidon käyntejä. Työntekijä on katsellut tietoja, vaikka hänen työtehtävänsä ei olisi sitä kyseisenä ajankohtana edellyttänyt. 586 asiakkaan joukossa on myös sellaisia henkilöitä, joiden asiakkuus on jo päättynyt tai jotka ovat kuolleet. Tiedossamme ei ole, että tietoja olisi luovutettu eteenpäin. 

– Olemme erittäin pahoillamme tapahtuneesta. Olemme ryhtyneet heti toimiin, kun ikävä tapaus selvisi meille. Tietoturvaloukkauksen tehnyt työntekijä on irtisanottu välittömästi tapauksen tultua ilmi, ja hänen pääsynsä potilastietojärjestelmiin on estetty, kertoo kotihoidon tulosaluejohtaja Anne Hintsala

Oma Häme on tehnyt loukkauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle ja tutkintapyynnön poliisille. Myös asiakkailla on halutessaan mahdollisuus tehdä tutkintapyyntö poliisille. 

Kaikkiin asiakkaisiin ollaan asiasta yhteydessä kirjeellä. Tarvittaessa asiakkaat voivat olla yhteydessä Oma Hämeen tietosuojavastaavaan (tietosuojavastaava(at)omahame.fi), jos asia koskee itse tietoturvaloukkausta. Muissa asioissa asiakkaiden kysymyksiin vastaavat kotihoidon lähijohtaja Merja Koivula (arkisin klo 8–12) p. 040 669 8404 ja kotihoidon päällikkö Anu Kinnunen p. 046 923 0509. 

Oma Hämeessä suhtaudutaan vakavasti tietosuoja- ja tietoturvarikkeisiin.

– Jos työntekijän epäillään katselleen asiakas- ja potilastietoja ilman perustetta tai mahdollisesti luovuttaneen tietoja eteenpäin, ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin viipymättä.  Työntekijä voi saada rikkeestä huomautuksen tai varoituksen tai hänen työsuhteensa voidaan päättää. Rikoksen tunnusmerkistön täyttävät tapaukset annetaan poliisin tutkittavaksi, taustoittaa Oma Hämeen turvallisuuspäällikkö Petri Vikstedt.

– Tässä kyseisessä tapauksessa sisäinen valvonta toimi, kun väärinkäytös havaittiin nopeasti ja sen jatkuminen saatiin estettyä.