Navigointivalikko

Asukkaiden keskustelu palveluverkkoselvityksestä käy vilkkaana – ensi viikolla avataan kyselyn jatko-osa

UUTINEN / 27.10.2023

Keskusteluun on osallistunut jo lähes 600 henkilöä.

Asukkaiden keskustelu palveluverkkoselvityksestä käy vilkkaana – ensi viikolla avataan kyselyn jatko-osa

UUTINEN / 27.10.2023

Keskusteluun on osallistunut jo lähes 600 henkilöä.

UUTINEN / 27.10.2023

Asukkaiden keskustelu palveluverkkoselvityksestä käy vilkkaana – ensi viikolla avataan kyselyn jatko-osa

Hyvinvointialue on saanut asukkailta runsaasti arvokkaita näkemyksiä palveluverkkoselvityksen päätöksenteon tueksi. Tähän mennessä keskusteluun on osallistunut lähes 600 ihmistä, ja osallistujat ovat ottaneet kantaa keskimäärin 54 ehdotukseen tai näkemykseen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista ja niiden järjestämistavoista tulevaisuudessa. 

Linkki palveluverkkoselvitystä koskevaan Polis-keskusteluun. 

Polis-keskustelualustalla vastaajat voivat olla samaa tai eri mieltä valmiiden näkemysten kanssa ja esittää omia näkökulmiaan. Keskustelua moderoidaan, jotta se pysyy monipuolisena. Osallistujien näkökulmia ja ehdotuksia julkaistaan muiden kommentoitavaksi. Alustalle on laitettu reilut 200 uutta kommenttia. Kommenteista on karsittu ainoastaan näkökulmat, jotka eivät sovellu Polis-alustan toimintaperiaatteisiin tai joissa on selkeää toistoa jo julkaistuihin kommentteihin. 

Suuri kommenttimäärä yllätti meidät myönteisesti, ja keskustelun hallittavuuden vuoksi kommentointimahdollisuus oli muutaman päivän tauolla. Haluamme varmistaa, että asukkaiden näkemykset ja ehdotukset huomioidaan päätöksenteossa parhaalla mahdollisella tavalla. Sen vuoksi kommentointi on jälleen auki ja jatkuu 30.10. saakka. 

Jokaisella on mahdollisuus seurata keskustelun tuloksia. Ajantasainen raportti löytyy täältä.

Keskustelun tuloksista julkaistaan päivittyvän raportin lisäksi yhteenveto. Tämän jälkeen julkaisemme Polis-alustalla keskustelun jatko-osan, jossa asukkailla on mahdollisuus syventyä yhteenvedossa esiin tulleisiin aiheisiin viikon ajan eli 5.11. asti. Lopullinen yhteenveto ja raportti viedään palveluverkkoselvityksen päätöksenteon tueksi. 

Toivomme edelleen aktiivista kannanottoa ja kommentointia, sillä jokaisen mielipide on tärkeä.