Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Palautejärjestelmää kuvaavat naamahymiöt.
UUTINEN
25.06.2024

Oma Hämeen asiakaspalautejärjestelmä uudistuu

Palautekyselyitä lähetetään asiakkaille myös tekstiviestitse.

Palautejärjestelmää kuvaavat naamahymiöt.

Oma Hämeen asiakaspalautejärjestelmä uudistuu

UUTINEN / 25.06.2024

Palautekyselyitä lähetetään asiakkaille myös tekstiviestitse.

Palautejärjestelmää kuvaavat naamahymiöt.

UUTINEN / 25.06.2024

Oma Hämeen asiakaspalautejärjestelmä uudistuu

Oma Häme on uudistamassa asiakaspalautteen muotoja ja asiakaskokemustiedon keruuta. Uudistuksella halutaan mahdollistaa asiakaspalautteen antaminen eri tavoin sekä yhtenäistää palautteiden käsittelyä. Lisäksi hyvinvointialue haluaa saada kattavasti tietoa asiakaskokemuksesta, joka on yksi tärkeä, strateginen mittari palveluiden toimivuudelle. Koostettua asiakaspalautetietoa hyödynnetään jatkossa entistä enemmän toiminnan kehittämisessä. 
 
Osassa hyvinvointialueen palveluista ovat olleet jo käytössä tekstiviestitse lähetettävät asiakaskyselyt. Käytäntöä laajennetaan kesän aikana. Kyselyn sisältöä muutetaan kansallisen suosituksen mukaiseksi, mikä mahdollistaa kansallisen vertailutiedon saamisen.

Uuden käytännön mukaan asiakas saa numerosta 18220 tekstiviestillä pyynnön vastata lyhyeen kyselyyn. Pyyntö tulee kahden vuorokauden päästä siitä, kun asiakas on asioinut jossain hyvinvointialueen toimipisteessä. Neljä kysymystä sisältävään kyselyyn vastaaminen on maksutonta.
 
Tekstiviestikyselyn lähetys pohjautuu asiakkaan aiemmin antamaan lupaan lähettää muistutuksia tulevista ajanvarauksista tekstiviestillä. Suostumus on voitu kysyä esimerkiksi terveysasemalla tai muissa palveluissa yhteystietojen tarkistamisen yhteydessä. Suostumus merkitään potilastietojärjestelmään (Lifecare). Kyselystä voi myös kieltäytyä ilmoittamalla siitä ammattilaiselle. Muistutukset ajanvarauksista tulevat kyselykiellosta huolimatta.

Lue lisää tekstiviestisuostumuksesta
 
Oma Häme kerää asiakaspalautetta myös muilla tavoilla. Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenyksikössä ja sosiaalipalveluissa testataan parhaillaan palautelaitteita. QR-koodin avulla vastaaminen on puolestaan kokeilussa Ankkuri-toiminnassa. Asiakaspalautetta voi antaa myös vapaamuotoisesti esimerkiksi Oma Hämeen verkkosivujen kautta ja suullisesti asioinnin yhteydessä.
 
Tavoitteena on, että syksyllä jokaisella hyvinvointialueen yksiköllä olisi käytössä jokin palautekanava, jota kautta asiakas voi vastata kyselyyn. Myös verkkosivujen kautta pystyy antamaan tuolloin vapaamuotoista asiakaspalautetta, joka ohjataan suoraan kyseisen yksikön vastuuhenkilön käsiteltäväksi. Tavoitteena on, että asiakas saisi vastauksen palautteeseensa viikon kuluessa.

Täältä löydät palautelomakkeemme