Navigointivalikko

Navigointivalikko

Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen talousarviosta ja palveluverkon määritysperiaatteista

UUTINEN / 19.12.2023

Talousarvio ja asiakasmaksut herättivät eniten keskustelua tiistain valtuustokokouksessa.

Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen talousarviosta ja palveluverkon määritysperiaatteista

UUTINEN / 19.12.2023

Talousarvio ja asiakasmaksut herättivät eniten keskustelua tiistain valtuustokokouksessa.

UUTINEN / 19.12.2023

Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen talousarviosta ja palveluverkon määritysperiaatteista


Kanta-Hämeen aluevaltuusto oli tiistaina koolla Ahveniston luentosalissa Hämeenlinnassa. Esityslistalla oli paljon isoja ja lähivuosien toiminnan kannalta merkittäviä asioita, kuten ensi vuoden talousarvio, talouden tasapainottamisohjelma ja palveluverkon määritysperiaatteet. 

Seitsemän tuntia kestänyttä valtuustokokousta hallitsivat talousasiat. Valtuustokokouksen aluksi hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen ja talousjohtaja Sampo Salo puhuivat Oma Hämeen taloustilanteesta. Hyvinvointialuejohtaja kertoi ministeriöiden odotuksista hyvinvointialueita kohtaan - sosiaali- ja terveysministeriö odottaa hyvinvointialueiden vauhdittavan päätöksentekoa ja uudistusten toimeenpanoa. Naukkarisen mukaan suosituksen toteuttaminen on haasteellista, koska valmistelutyölle, tiedonkeräämiselle ja vaikutusten arvioinnille on taattava riittävästi aikaa. Naukkarinen muistutti valtuutettuja siitä, ettei hyvinvointialueella voida tehdä pitävää talousarviota vuodeksi kerrallaan, vaan tilannetta on tarkasteltava tarpeen mukaan, jopa kolmen kuukauden välein. 

Talousjohtaja Salo avasi vaikean taloustilanteen taustoja: voimakkaan inflaation vaikutuksia, ostopalveluiden kulujen kasvua, palkankorotusten kasvattamia henkilöstökuluja sekä valtion rahoituksen jatkuvaa epävarmuutta ja useasti vaihtunutta rahoituslain tulkintaa. Salo muistutti valtuutettuja siitä, että hyvinvointialueella on velvoite tehdä talouden tasapainottamistoimenpiteitä valtion edellyttämässä aikataulussa. 
 

Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen avasi talousarvion taustoja omassa puheenvuorossaan.


Talousarviokäsittelyn yhteydessä pidetyissä ryhmäpuheenvuoroissaan valtuustoryhmien puheenjohtajat korostivat nyt tehtävien päätösten tärkeyttä ja vastuullisuutta. Kaikki painottivat sitä, kuinka haastava taloustilanne pakottaa vaikeisiin valintoihin, joita on tehtävä asukkaiden parasta ja yhdenvertaisten palvelujen turvaamista ajatellen. Puheenvuoroissa nostettiin esiin myös lisärahoituksen hakeminen valtiolta ja toisaalta valtiovarainministeriön arviointimenettely –toisaalta huolen aiheena kuin mahdollisuutenakin. Valtuustoryhmät nostivat esiin myös henkilöstöpolitiikan ja henkilöstön kuulemisen tärkeyden. Puheenvuoroissa toistui palveluiden ja palvelurakenteen uudistaminen, kuten myös integraation lisääminen.

Aluevaltuusto hyväksyi tämän vuoden muutostalousarvion esityslistan mukaisesti ja merkitsi tiedoksi talouden toteuman tammi-lokakuulta. 

Ilveskoti nousi esiin talousarviokäsittelyssä

Aluevaltuusto käsitteli perusteellisesti ensi vuoden talousarviota ja hyvinvointialueen taloussuunnitelmaa vuosille 2024– 2026. Talousarviovuoteen 2024 suoraan vaikuttava, keskeinen riski on valtion myöntämän rahoituksen riittämättömyys. Ensi vuoden talousarvio sisältää huomattavaa menojen karsintaa, joiden kohteet täsmennetään alkuvuoden aikana ja tuodaan päätettäväksi kevään muutostalousarvion yhteydessä. Talousarvio pitää sisällään 125,6 miljoonaa uusia tasapainottamistoimia suunnitelmakaudelle.

Pitkän keskustelun jälkeen aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion sekä vuosien 2024–2026 taloussuunnitelman esityslistan mukaisesti. Talousarvioon lisättiin Marko Ahtiaisen (kok.) ehdotuksesta, että sotaveteraanien, sotainvalidien sekä heidän leskiensä ja lottien tilanne ja sote-palvelujen tarve kartoitetaan. Sen sijaan Antti Ahosen (kok.) muutosehdotus Ilveskotiin liittyen kaatui äänestyksessä äänin 47–8, yksi tyhjä. Ahonen ehdotti, että Ilveskodissa ja Ilvesmajassa asuvien asumisoikeus turvattaisiin heidän loppuelämänsä ajan. Yhtenä säästökohteena ensi vuodelle ehdotettiin valtuustoryhmien ryhmärahasta luopumista. Hannele Saaren (kd.) tekemä ehdotus kaatui äänestyksessä äänin 33–24, yksi tyhjä.

Voit katsoa kokouksen tallenteet Youtubesta, teknisen vian vuoksi kokous on kahdessa osassa. Kokouksen alkuosa

Kokouksen loppuosa 

Palveluverkon määritysperiaatteet hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Aluevaltuusto hyväksyi palveluverkon määritysperiaatteet aluehallituksen esityksen mukaisesti. Nyt hyväksyttyjen määritysperiaatteiden pohjalta tehdään maaliskuussa päätöksiä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelumuodoista, saatavuudesta ja toimipisteistä. Aluevaltuusto hyväksyi palveluverkon yleiset määritysperiaatteet sekä toimialakohtaiset määritysperiaatteet, jota on avattu tarkemmin tässä tiedotteessa. 

Valtuusto keskusteli pitkään ja äänesti asiakasmaksuista

Valtuusto äänesti hyvinvointialueiden asiakasmaksuista kahteen kertaan. Ensin asiakasmaksujen perimättä jättämistä koskevasta muutoksesta. Valtuustolle esitettiin, ettei terveydenhuollon nk. tasasuuruisista, maksukattoon sisältyvien palveluiden asiakasmaksuista voisi enää ensi vuonna hakea perimättä jättämistä. Valtuutettu Erja Hirviniemi (vas.) esitti muutoksen hylkäämistä sillä perusteella, että se vaikeuttaisi pienituloisten tilannetta ja voisi myös estää palveluiden piiriin hakeutumista. Hirviniemen ehdotus hävisi äänestyksessä aluehallituksen pohjaesitykselle äänin 42–15, kaksi tyhjää. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut nousevat ensi vuonna. Sote-palveluista perittävät asiakasmaksut nousevat noin 10 prosenttia. Muita kuin indeksiin sidottuja maksuja korotetaan 5,61 prosenttia, näitä palveluita ovat muun muassa asumisen tukipalvelut kuten ateria- ja siivouspalvelut. Vammaispalvelujen pitkäaikaisen perhehoidon asiakkailta perittävää vuokraa, ateriamaksuja sekä ylläpitomaksua korotetaan ministeriön vahvistamien perhehoitajien kulu- ja käynnistämiskorvauksien indeksikorotuksien mukaisesti 4,84 prosenttia. 

Valtuutettu Heini Ristavaara (kesk.) esitti huojennuksia vammaispalvelujen ateriamaksuihin, mutta ehdotus kaatui äänestyksessä äänin 44 –15. Näin ollen aluevaltuusto hyväksyi uudet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä pelastustoimen maksut esityslistan liitteen mukaisesti. Lisäksi aluevaltuusto päätti, että maksukattojen kertymisen seuraamista pyritään helpottamaan asiakkaille.

Kaksi uutta aluevaltuutettua

Tiistain kokouksessa tehtiin myös henkilövalintoja. Aluevaltuustoon tulee ensi vuonna kaksi uutta jäsentä. Aluevaltuustosta eronneen Timo Heinosen (kok.) tilalle valittiin Lotta Saarenmaa. Heinosen tilalle aluehallitukseen valittiin Aino Närkki. Aluevaltuustosta eronneen Jari Heikkisen (ps.) tilalle valittiin Pasi Niemi. Ja Heikkisen tilalle aluehallituksen varajäseneksi valittiin Petri Laine ja elämänkaarilautakunnan varajäseneksi Pasi Niemi.

Lisäksi Juha Hiltusen (vas.) tilalle turvallisuuslautakunnan jäseneksi valittiin Timo Koskinen ja hänen tilalleen turvallisuuslautakunnan varajäseneksi Juhani Lehto. Lisäksi valtuutettu Petri Hakamäki ilmoitti eroavansa Keskustan valtuustoryhmästä ja perustavansa oman valtuustoryhmän. 

Muut asiat päätettiin esityslistan mukaisesti. Aluevaltuuston on seuraavan kerran koolla 13. helmikuuta.