Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

UUTINEN
18.06.2024

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja kiinteistökaupan Hämeenlinnan kaupungin kanssa

Aluehallitus ja elämänkaarilautakunta erotettiin ja valittiin uudelleen.

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja kiinteistökaupan Hämeenlinnan kaupungin kanssa

UUTINEN / 18.06.2024

Aluehallitus ja elämänkaarilautakunta erotettiin ja valittiin uudelleen.

UUTINEN / 18.06.2024

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja kiinteistökaupan Hämeenlinnan kaupungin kanssa

Aluevaltuusto kokoontui tiistaina kevätkauden viimeiseen kokoukseensa Riihimäelle Uramon koululle.

Aluevaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 ja myönsi hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden. Hyvinvointialueen tulos vuodelta 2023 on 59,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. 
 
– Ensimmäisen tilikautemme tulos ei ole hyvä, mutta suureen alijäämään oli aika mahdoton vaikuttaa, koska otimme vastaan 15 lähtöorganisaation laatimat budjetit, henkilöstön ja palvelurakenteen. Toisaalta vuoden 2023 aikana tulivat ensi kertaa näkyviksi alueemme todelliset sote- ja pelastuskustannukset. Ensimmäisenä toimintavuotena saatiin kuitenkin aikaan merkittävä määrä erilaisia prosesseja, uusia rakenteita, toimintoja, hyviä käytäntöjä ja asiakkaille tarkoitettuja sovelluksia, liikkuvia palveluita sekä toimintojen ja etuisuuksien harmonisaatiota, muistutti aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola puheessaan. 

Lähes kaikki valtuustoryhmät käyttivät tilinpäätöksestä ryhmäpuheenvuoron ja useat valtuutetut omia puheenvuorojaan. Erityistä kiitosta sai Oma Hämeen henkilökunta sitoutuneisuudesta työhön muutoksen keskellä. 

Kiinteistökauppa Hämeenlinnan kaupungin kanssa hyväksyttiin 

Aluevaltuusto hyväksyi Oma Hämeen ja Hämeenlinnan kaupungin kiinteistökaupan. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupan kokouksessaan 10.6. Kauppa vaatii vielä ministeriön hyväksynnän. 

Kiinteistöjärjestelyistä on olemassa jo aiesopimus, jonka mukaan osapuolet luovuttavat toisilleen omistuksessaan olevia kiinteistöjä. Sopimuksen mukaan Ahveniston sairaala-alue ja rakennukset siirtyisivät Hämeenlinnan kaupungille, ja hyvinvointialue jatkaisi niissä vuokralaisena määräaikaisesti. Vastaavasti Oma Häme saisi omistukseensa Viipurintien terveysaseman, paloaseman Kutalantieltä, Voutilakeskuksen ja Uppsala-talon. 

Kaupalla halutaan turvata sosiaali- ja terveyspalvelut Hämeenlinnan kantakaupungin väestölle sekä vähentää Hämeenlinnan kaupungin ja Oma Hämeen toimitilakuluja. Lue lisää kiinteistökaupasta 

Sisä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus hyväksyttiin 

Aluevaltuusto hyväksyi Sisä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen vuosille 2024–2025. Jokainen hyvinvointialue kuuluu yhteen yhteistyöalueeseen. Yhteistyöalueita on viisi, ja jokaisella on yksi yliopistollinen sairaala. Kanta-Häme muodostaa Sisä-Suomen yhteistyöalueen Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan kanssa. 
 
Yhteistyöalueet edistävät sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista ja kehittämistä. Yhteistyöalueen hyvinvointialueet laativat keskinäisen yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan muun muassa hyvinvointialueiden välisestä työnjaosta. Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa ovat jo hyväksyneet sopimuksen aluevaltuustossa.

Asiakasmaksuihin muutoksia 

Valtuusto hyväksyi joitakin asiakasmaksujen muutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen maksut 1.1.2024 alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialueella -ohjekirjan kohtaan 1.3. täsmennetään: Asiakkaan siirtyessä välittömästi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen järjestämästä laitoshoidosta toiseen laitoshoitoon, lähettävä yksikkö ei laskuta lähtöpäivää. 

Valtuusto päätti, että mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteisöllisessä asumisessa peritään sosiaalista kanssakäymistä edistävästä toiminnasta tasasuuruinen asiakasmaksu 35 euroa kuukaudessa. 

Valtuusto vahvisti ikäihmisten yhteisöllisen asumisen lyhytaikaisen palvelun asiakasmaksuksi 30 euroa vuorokaudelta. Oma Hämeessä alkaa elokuussa Kotia kohti -niminen puolivuotinen pilotti, jossa uutta palvelumuotoa kokeillaan. Pilotti toteutetaan Forssassa KuntoTyyki-yksikössä. Lue lisää pilotista

Valtuustolle esitettiin myös, että sosiaalihuoltolain tilapäisestä asumisesta alettaisiin periä 20 euron vuorokausimaksua. Keskustelun aikana Erja Hirviniemi (vas.) teki muutosesityksen maksun poistamisesta. Muutosesitystä kannattivat Mia Heinonen ja koko sd-valtuustoryhmä, Heini Ristavaara (kesk.) ja Kylli Kylliäinen (kd.). Muutosesitys voitti äänestyksessä äänin 27–32. 
 
Aluehallitus ja elämänkaarilautakunta erotettiin – ja uudet toimielimet valittiin 
 
Aluevaltuusto erotti tilapäisen valiokunnan ehdotuksen mukaan aluehallituksen ja elämänkaarilautakunnan luottamuksen menettämisen vuoksi. Erottamispäätös koskee jäseniä ja varajäseniä. 
 
Asian taustalla on Petri Hakamäen ero Keskustasta ja puolueen aluevaltuustoryhmästä. Tämä on muuttanut poliittisia voimasuhteita. Yksittäistä jäsentä ei voi erottaa aluehallituksesta tai lautakunnasta, minkä vuoksi toimielimet on erotettava kokonaan. 

Hakamäki teki Heli Lehtilä-Salmen (liik.) kannattamana muutosesityksen, jonka mukaan aluehallitus ja elämänkaarilautakunta jatkaisivat nykyisillä kokoonpanoillaan valtuustokauden loppuun saakka. Muutosesitys hävisi äänestyksessä äänin 52–2, 5 tyhjää. 

Aluevaltuusto valitsi uudet aluehallituksen ja elämänkaarilautakunnan. Varajäsenenä erotetussa aluehallituksessa olleen Hakamäen tilalle valittiin Eero Pura (kesk.). Varsinaisena jäsenenä erotetussa elämänkaarilautakunnassa olleen Hakamäen tilalle valittiin Osmo Tokeensuu (kesk.). Muuten toimielimien kokoonpanot ovat samat kuin aiemmin. 
 
Miia Antinille (kok.) myönnettiin ero terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnasta. Hänen tilalleen lautakunnan jäseneksi valittiin Sari Kortepohja (kok.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Mia Heinoselle (sd.) myönnettiin ero yksilöasioiden jaoston varajäsenyydestä ja tilalle valittiin Sari Myllykangas (sd.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 
Tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimea hoitanut Sävel Rafael Hellsten on kuollut. Hänen paikalleen lautakuntaan valittiin Petri Hakamäki (Petri Hakamäki valtuustoryhmä) jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 
Varavaltuutetun luottamustehtävää hoitanut Pentti Nyholm (sd.) on kuollut. Valtuuston puheenjohtaja pyytää aluevaalilautakuntaa nimeämään SDP:lle uuden varavaltuutetun.

Muut asiat valtuusto päätti esityslistan mukaan.