Navigointivalikko

Iso pino kokouspapereita pöydällä.

Aluehallitus päätti palveluverkkoon liittyvistä jatkoselvityksistä

UUTINEN / 07.11.2023

Pappilanniemen vuodeosaston sulkeminen oli myös aluehallituksen käsittelyssä maanantaina.

Iso pino kokouspapereita pöydällä.

Aluehallitus päätti palveluverkkoon liittyvistä jatkoselvityksistä

UUTINEN / 07.11.2023

Pappilanniemen vuodeosaston sulkeminen oli myös aluehallituksen käsittelyssä maanantaina.

UUTINEN / 07.11.2023

Aluehallitus päätti palveluverkkoon liittyvistä jatkoselvityksistä

Pappilanniemen vuodeosasto Hattulassa suljetaan suunniteltua aiemmin. Aluevaltuusto päätti toukokuussa sulkemisesta, jonka piti tapahtua vuoden lopussa. Nyt potilaat siirretään hyvinvointialueen omille osastoille suunniteltua aiemmin, koska Pappilanniemen toiminnasta vastaavalla Terveystalolla on henkilöstöpula. Pappilanniemen osasto on kuulunut Terveystalolle osana Hattulan terveyspalveluiden kokonaisulkoistusta. 

Oma Häme on seurannut tilannetta Pappilanniemessä, jossa on syksyn aikana ollut käytössä keskimäärin vain kuusi 14 potilaspaikasta. Lokakuussa Terveystalo ilmoitti, ettei henkilöstöä riitä enää turvalliseen hoitoon. Hyvinvointialueen on mahdollista hoitaa potilaat muissa yksiköissä suunnitellusti ja hallitusti. Aluehallitus merkitsi maanantain kokouksessaan tiedoksi sopimusluonnoksen, jolla sovitaan taloudellisen vastuun jakamisesta Terveystalon ja Oma Hämeen välillä.

Aluehallitus käsitteli maanantain kokouksessaan jälleen palveluverkkoselvitystä. Aluevaltuusto käsittelee palveluverkon määritysperiaatteita joulukuussa. Palveluverkon ja toimipisteiden muutoksia aluevaltuusto käsittelee maaliskuussa 2024. Maaliskuun päätöksenteon tueksi aluehallitus päätti käynnistää joukon jatkoselvityksiä.

Tarkoituksena on selvittää virkamiesvalmistelussa muun muassa yksityisen sektorin palveluja Kanta-Hämeen alueella, terveys- ja sosiaalipalvelujen asiakasmääriä sekä hoitojonotilannetta. Lisäksi selvitetään Kela-kuljetusten, kuljetuspalvelujen ja julkisen liikenteen tilannetta suhteessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin. Päätöksentekoa varten tarvitaan myös vaikutusten arviointia palveluverkon muutoksista. 

Palvelustrategian täsmennetty luonnos lausuntokierrokselle

Aluehallitus käsitteli maanantaina myös palvelustrategiaa, joka on palveluverkkoselvitystä laajempi kokonaisuus. Palvelustrategiassa määritellään keskeiset tavoitteet ja periaatteet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiselle kantahämäläisten palvelutarpeet huomioiden. Palvelustrategiassa on todettu, ettei hyvinvointialueen rahoitus tai henkilöstö riitä nykyisten palveluiden ylläpitämiseen. Siksi palveluverkkoa on tarkasteltava.

Aluehallitus kävi lähetekeskustelun palvelustrategiaan tehdyistä päivityksistä ja täsmennyksistä. Palvelustrategian luonnos lähtee nyt täsmennettyjen lukujen osalta käsiteltäväksi ja lausuttavaksi Oma Hämeen vaikuttamistoimielimille (vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto), integraatiovaliokunnalle ja lautakunnille. Myös henkilöstöllä on mahdollisuus kommentoida palvelustrategiaa.

Strategia ja integraatio -toimialalle tulosalueet

Lisäksi aluehallitus perusti kokouksessaan Oma Hämeen uuden toimialan tulosalueet. Kesällä perustettu strategia- ja integraatiotoimiala vastaa hyvinvointialueen strategian toimeenpanosuunnitelman läpiviemisestä ja palveluiden integroimisesta. Perustetut tulosalueet ovat asiakkuuksien johtaminen, kehittämis- ja tietotoiminnot sekä sidosryhmäyhteistyö ja järjestämisen tukitoiminnot. Toimialajohtajaksi on valittu syyskuussa Satu Ala-Kokko.

Strategia ja integraatio -toimialalle siirtyy hyvinvointialueen työntekijöitä muilta toimialoilta. Käytännön toiminta alkaa ensi vuoden alussa. Syksyn aikana valmistelussa on kuultu eri toimijoiden näkemyksiä uuden toimialan toiminnoista ja rakenteesta. Ensimmäinen tulosalue keskittyy asiakkuuksien johtamiseen, mikä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi monialaisen yhteistyön vahvistamista ja asiakaskokemukseen liittyvien prosessien kehittämistä. Kehittämis- ja tietotoiminnoilla edistetään tavoitteellista, tietoon perustuvaa ja vaikuttavaa palvelutuotantoa sekä tiedolla johtamista. Tämä tarkoittaa muun muassa digitalisaatiota ja tietojärjestelmäuudistuksia. Kolmannelle tulosalueelle kootaan yhdyspintatyö ja kumppanuudet kuntien, kolmannen sektorin, seurakuntien ja yritysten kanssa. Myös hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä osallisuus kuuluvat sidosryhmäyhteistyö ja järjestämisen tukitoiminnot -tulosalueeseen.

Aluehallitus nimesi maanantain kokouksessa Hannele Saaren (kd.) aluehallituksen varaedustajaksi elinkaarilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Saari valittiin Anne Lindgrenin (vihr.) tilalle. Lisäksi aluehallitus vahvisti ensi vuoden kokouspäivämääränsä, jotka päivitetään aluehallituksen sivulle. 

Palvelusetelin käyttöönottoa koskeva vastaus valtuustoaloitteeseen palautettiin valmisteluun äänestyksen jälkeen. Muut asiat päätettiin kokouksessa esityslistan mukaisesti. Aluehallituksen seuraava kokous on 13. marraskuuta.

Lue lisää: Aluehallituksen kokouspäivämäärät