Navigointivalikko

Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Aluehallitus ohjeisti Ilveskodin toiminnasta vastaavaa säätiötä

UUTINEN / 31.10.2023

Aluehallitus korostaa, että veteraanikuntoutuksesta tulee kaikissa tilanteissa huolehtia.

Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Aluehallitus ohjeisti Ilveskodin toiminnasta vastaavaa säätiötä

UUTINEN / 31.10.2023

Aluehallitus korostaa, että veteraanikuntoutuksesta tulee kaikissa tilanteissa huolehtia.

UUTINEN / 31.10.2023

Aluehallitus ohjeisti Ilveskodin toiminnasta vastaavaa säätiötä

Aluehallitus korostaa, että veteraanikuntoutuksesta tulee kaikissa tilanteissa huolehtia joko säätiön toimesta tai säätiön ja hyvinvointialueen yhteistyönä.

Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli Ilveskodin toimintaa. Hämeenlinnassa toimiva Ilveskoti tarjoaa hoito- ja kuntoutuspalveluja veteraaneille ja muille tarvitseville. Ilveskodin toiminnasta vastaa Kanta-Hämeen sairaskotisäätiö, joka kuuluu hyvinvointialueen konserniin.

Ilveskodin toiminta on muutoksessa, sillä hyvinvointialue on vähentänyt ostopalvelujaan. Kanta-Hämeen sairaskotisäätiö on itse kertonut Ilveskodin toiminnan kannattavuuden olevan vaakalaudalla hyvinvointialueen vähennettyä kuntoutuspalvelujen ostamista. 

Oma Häme on neuvotellut muutoksista säätiön ja Valtiokonttorin edustajien kanssa lokakuun aikana. Valtiokonttori vastaa veteraanien kuntoutuksesta, jonka palvelutuottaja Ilveskoti on. Tähän asti Oma Hämeen terveydenhuollon toimiala on ollut suurin säätiön palveluiden käyttäjä.

Vuoden 2023 aikana osastopaikkojen tarve ja tilanne on kuitenkin muuttunut huomattavasti, joten Oma Hämeellä ei ole enää samanlaista tarvetta ostopaikoille kuin aikaisemmin. Hyvinvointialueella on nyt ollut käytettävissä omaa osastokapasiteettia, ja omilla osastoilla on ollut jopa tyhjiä paikkoja. Hyvinvointialueen edustajat ovat neuvotteluissa myös korostaneet Oma Hämeen kireää taloustilannetta ja säästötarpeita. 

Sopimus Kanta-Hämeen sairaskotisäätiön kanssa on siirtynyt Oma Hämeelle Hämeenlinnan kaupungilta. Siirtynyt sopimus ei sisällä säätiöltä määräostovelvoitetta. Sopimuksessa mainittu summa on arvio ja paikkoja ostetaan vain tarpeen mukaan, jos omia paikkoja ei ole riittävästi tarjolla. Hyvinvointialueen terveydenhuollon toimiala on tässä vaiheessa vuotta käyttänyt jo talousarviossa Ilveskotiin varatun määrärahan.

Aluehallitus päätti maanantaina lähettää Ilveskodin toiminnasta vastaavalle säätiölle omistajaohjauskirjeen. Kokouksessa Pia Yli-Pirilä (kok.) teki Hannele Saaren (kd.)  ja Kalle Virtasen (kok.) kannattamana lisäysesityksen kirjeen sisältöön. Sen mukaan aluehallitus ohjeistaa omistajaohjauskirjeessään, että säätiön hallituksen on arvioitava hyvinvointialueen ostojen vähenemisen vaikutus säätiön toimintaedellytyksiin. Tämä vaatii sopeutusaikaa, jonka aikana on selvitettävä kustannuserät, kartoitettava mahdolliset säästötoimet ja pyrittävä sopeuttamaan säätiön taloutta muuttuneeseen tilanteeseen. Samaan aikaan hyvinvointialue jatkaa neuvotteluja säätiön kanssa. 

Aluehallitus pitää erittäin tärkeänä, että mahdolliset muutokset säätiön toiminnassa viestitään selvästi ja toteutetaan hallitusti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä säätiön asiakkaisiin ja henkilökuntaan. Lisäksi aluehallitus haluaa erityisesti korostaa, että veteraanikuntoutuksesta tulee kaikissa tilanteissa huolehtia joko säätiön toimesta tai säätiön ja hyvinvointialueen yhteistyönä. Mahdollinen sopeuttamissuunnitelma on tehtävä säätiön ja hyvinvointialueen yhteistyönä. Suunnitelma pitää myös saattaa aluehallituksen hyväksyttäväksi.

Asiakasmaksumuutokset käsittelyssä

Maanantain kokouksessaan aluehallitus sai tiedoksi juuri valmistuneen hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksen. Selvityksen käsittelyä jatketaan vielä seuraavassa aluehallituksen kokouksessa, jonne tuodaan esitys siitä, mitä selvitykseen tarvitsisi vielä lisätä. 

Lisäksi aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen asiakasmaksuja. Hallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että asiakasmaksujen alentamiseen ja perimättä jättämiseen tehtäisiin muutos vuoden alussa. Muutoksen myötä terveydenhuollon niin kutsutuista tasasuuruisista, maksukattoon sisältyvien palveluiden asiakasmaksuista ei voisi enää hakea perimättä jättämistä. 

Lisäksi aluehallitus päätti sosiaali- ja terveysministeriölle jätettävästä lausunnosta, joka koskee asiakasmaksuasetuksen muutosta. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt hyvinvointialueilta lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ehdotetuista muutoksista.

Hallitusohjelman mukaan on tarkoitus yhtenäistää terveydenhuollon asiakasmaksut kansallisesti sekä korottaa asiakasmaksuja indeksitarkistuksen mukaisesti, minkä lisäksi osaa maksuista ehdotetaan korotettavaksi 10 prosentilla. Aino-Kaisa Pekonen (vas.) teki aluehallituksen lausuntoon muutosehdotuksen, joka voitti äänestyksessä äänin 6–5 aluehallituksen pohjaesityksen. Hyväksytyn muutosesityksen mukaan Oma Häme ei kannata ehdotettujen asiakasmaksujen korottamista 10 prosentilla. Ylimääräiset maksukorotukset aiheuttaisivat riskin hoitovelan ja eriarvoisuuden kasvusta. Hyvinvointialueen tulot eivät myöskään kasvaisi korotusten ansiosta. 

Aluehallituksen kokouspäivistä ensi vuodelle ei tehty vielä päätöstä, muut asiat päätettiin kokouksessa esityslistan mukaisesti. Aluehallituksen seuraava kokous on 6. marraskuuta.