Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Kokouspapereita pinossa pöydällä.
UUTINEN
07.05.2024

Aluehallitus hyväksyi Riihimäen sote-keskuksen ja pysäköintilaitoksen aiesopimuksen

Lisäksi aluehallitus hyväksyi Forssan sairaalan silmätautien poliklinikan investoinnit.

Kokouspapereita pinossa pöydällä.

Aluehallitus hyväksyi Riihimäen sote-keskuksen ja pysäköintilaitoksen aiesopimuksen

UUTINEN / 07.05.2024

Lisäksi aluehallitus hyväksyi Forssan sairaalan silmätautien poliklinikan investoinnit.

Kokouspapereita pinossa pöydällä.

UUTINEN / 07.05.2024

Aluehallitus hyväksyi Riihimäen sote-keskuksen ja pysäköintilaitoksen aiesopimuksen

Maanantaina koolla ollut aluehallitus hyväksyi aiesopimuksen Riihimäen sote-keskuksen ja pysäköintilaitoksen toteutuksesta Riihimäen kaupungin kanssa. Aiesopimuksella on tarkoitus sopia niistä periaatteista, joiden mukaisesti osapuolet voivat valmistella sote-keskuksen ja pysäköintilaitoksen toteutussuunnittelua.

Oma Häme on suunnitellut, että vuosina 2024–2029 Riihimäen seudun sote-palvelut kootaan esisijaisesti Riihimäen sairaalaan ja toissijaisesti Riihimäen pääterveysasemalle. Suunnitelmien mukaisesti Riihimäen sairaalan toiminta muutetaan sote-palvelukeskukseksi. Aiesopimuksella Oma Häme ja Riihimäen kaupunki sopivat periaatteista, joiden mukaisesti osapuolet voivat valmistella sotekeskuksen ja sen edellyttämän pysäköintilaitoksen suunnittelua.

Aluehallituksen jäsen Johanna Häggman (kesk.) esitti kokouksessa aiesopimuksen hylkäämistä. Äänestyksessä Häggmanin muutosesitys hävisi hyvinvointialuejohtajan pohjaesitykselle äänin 2-7. 

Oma Häme on aiemmin käynnistänyt hankkeen tarveselvityksen yhteistyössä Riihimäen kaupungin kanssa. Hankkeen laajuus, toteutettavuus ja kustannukset täsmentyvät tarveselvitysvaiheessa. Sote-keskuksen toteuttaminen edellyttää asemakaavamuutosta ja velvoitepysäköintipaikkojen järjestämistä.

Hankesuunnittelun käynnistäminen edellyttää tarveselvityksen valmistumista ja investointilupaa valtiovarainministeriöltä, joka päättää asiasta todennäköisesti syksyllä. Aiesopimuksen voimassaolo päättyy viimeistään vuoden 2026 lopussa. Jos ministeriö ei myönnä investointilupaa ja rahoitusvaltuutusta, raukeaa sopimus automaattisesti.

Riihimäen kaupungin on tarkoitus vastata asemakaavamuutoksen toteuttamisesta ja pysäköintilaitoksen rakentamisesta. Pysäköintilaitoksen toteuttaminen edellyttää muun muassa erillistä esisopimusta, jossa kaupunki sitoutuu pysäköintilaitoksen toteuttamiseen ja hyvinvointialue sote-keskuksen toteuttamiseen.

Tukipalveluyhtiön perustaminen siirtyi

Aluehallitus päätti maanantain kokouksessaan myös siirtää toimialajohtajille päätösvallan käynnistää tuotannollis-taloudelliset yhteistoimintaneuvottelut silloin, kun ne koskevat aluevaltuuston päättämien talouden tasapainottamisohjelmien tai palveluverkon täytäntöönpanoa. Tällaisten neuvottelujen tavoitteena ei ole työvoiman vähentäminen. Toimivalta on määräaikainen 1.5.2025 saakka. 

Hallintosäännön mukaan aluehallitus vastaa henkilöstöpolitiikasta. Tähän saakka tuotannollis-taloudellisten yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen on kuulunut aluehallituksen toimivaltaan. Päätösvallan siirto mahdollistaa neuvottelujen suunnittelun ja toteuttamisen toimialan muutostarpeiden mukaisesti. Aluehallitus edellyttää säännöllistä raportointia toimivaltuuksien käyttämisestä, se myös seuraa toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi Forssan sairaalan silmätautien poliklinikan investoinnit. Forssan sairaalassa silmätautien hoitoon liittyviä palveluita on ostettu Silmäasema Julkiset palvelut Oy:ltä. Ostopalvelusopimus päättyy elokuussa, minkä jälkeen Oma Häme aikoo tuottaa palvelut itse säästösyistä. Hyvinvointialue on aiemmin talouden tasapainotusohjelmassaan päättänyt vähentää erikoissairaanhoidon ostopalveluita. 

Nyt hyväksytyillä investoinneilla hankitaan laitteita silmätautien poliklinikalle sekä kaihileikkaustoimintaan. Omalla palvelutuotannolla tavoitellaan lisäksi toiminnan tehostamista, koska silmätautien hoidon saatavuus ei ole ollut Kanta-Hämeessä lainmukaisella tasolla. Omaa toimintaa kokeillaan kahden vuoden pilottina, jonka perusteella jatko arvioidaan ennen ASSI-sairaalaan siirtymistä. Silmätautien investointihankinnat voidaan tarvittaessa hyödyntää ASSI-sairaalassa.

Tukipalveluyhtiön perustamisasian aluehallitus päätti palauttaa uudelleen valmisteluun, jotta muun muassa yhtiön hallituksen kokoonpano ehditään neuvotella. Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 13. toukokuuta.

Aluehallituksen 6.5.2024 kokouksen esityslista