Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Puheenjohtajan nuija kokouspöydällä.
UUTINEN
19.12.2023

Aluehallitus hyväksyi Provincian ja Tuomi Logistiikan kanssa solmittavat sopimukset

Myös ikäihmisten palvelujen uudet myöntämisperusteet hyväksyttiin.

Puheenjohtajan nuija kokouspöydällä.

Aluehallitus hyväksyi Provincian ja Tuomi Logistiikan kanssa solmittavat sopimukset

UUTINEN / 19.12.2023

Myös ikäihmisten palvelujen uudet myöntämisperusteet hyväksyttiin.

Puheenjohtajan nuija kokouspöydällä.

UUTINEN / 19.12.2023

Aluehallitus hyväksyi Provincian ja Tuomi Logistiikan kanssa solmittavat sopimukset

Maanantaina koolla ollut aluehallitus hyväksyi Provincian kanssa solmittavan sopimuksen, joka koskee talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen hankintaa vuoden 2025 alusta. Aluehallitus hyväksyi lokakuussa Oma Hämeen osakkuuden Provinciasta, joka tuottaa julkisyhteisöille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Päijät-Hämeen alueella.

Nyt talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuottaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle Sarastia Oy, jolla on ollut tänä vuonna jatkuvia ongelmia palvelujen tuottamisessa. Sen vuoksi Oma Häme ryhtyi etsimään uutta kumppania. Provincialla on vahvaa näyttöä toiminnasta Päijät-Hämeen hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöpalveluiden palvelutuottajana. Provincian ratkaisu on kustannustehokas, koska Oma Hämeen ei tarvitse investoida mittavasti henkilöstöön ja tietojärjestelmiin. Nyt hyväksytty sopimuskokonaisuus pitää sisällään palvelu- ja projektisopimukset. 

Lisäksi aluehallitus hyväksyi sopimuksen Tuomi Logistiikan kanssa. Tuomi Logistiikalta hankitaan hankinta-, materiaali-, kuljetus-, ja henkilöliikennepalveluita. Hankittava palvelukokonaisuus on maksaa Oma Hämeelle noin 15 miljoonaa euroa vuositasolla. 

Aluehallitus hyväksyi lisäksi maanantaina hyvinvointialueen hankintasuunnitelman ensi vuodelle sekä ministeriöille toimitettavan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen alustavan investointisuunnitelman vuosille 2025–2028. Aluehallitus hyväksyi myös liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeen ja Oma Hämeen brändikäsikirjan. Aluehallitus päätti hylätä Riihimäen neurologisen osaston siirtoa koskevan oikaisuvaatimuksen, mutta se aikoo seurata tarkasti muutoksen etenemistä sekä sen vaikutuksia asiakkaille ja toiminnalle.

Ikäihmisten palvelujen myöntämisperusteet hyväksyttiin

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös ikäihmisten palveluiden myöntämisperusteita, jotka tulevat käyttöön vuoden alusta. Myöntämisperusteisiin tulee kaksi muutosta suhteessa tänä vuonna käytössä olleisiin perusteisiin. Kotiin toimitettavien aterioiden myöntämisperusteita on täsmennetty ja perusteisiin on lisätty yhteisöllisen asumisen myöntämisperusteet, joita ei aiemmin ole vahvistettu. Myöntämisperusteet määrittelevät, millä perusteilla asiakkaalle myönnetään palveluja. Perusteet on laadittu turvaamaan asiakkaiden tasavertainen kohtelu hyvinvointialueella, tukemaan palveluihin hakeutumista sekä myöntämiseen liittyvää päätöksentekoa. 

Aluehallituksen jäsen Hannele Saari (kd.) teki esityksen siitä, että myöntämisperusteisiin olisi liitetty yhteisöllisen asumisen määrittely. Saaren muutosesitys kaatui äänestyksessä 7-5. Saari teki toisenkin muutosesityksen, joka koski iäkkäiden avio- ja avopuolisoiden asumisoikeutta silloin, kun heidän palvelutarpeensa ovat erilaiset ja he eivät enää kykene asumaan aikaisemmassa kodissaan. Äänestyksessä Saaren esitys sai kuusi ääntä, samoin kuin hyvinvointialuejohtajan pohjaesitys. Puheenjohtajan ääni ratkaisi ja pohjaesitys voitti, eikä Saaren ehdottamaa lisäystä hyväksytty.

Aluehallitus nimesi Työvalmennussäätiö Luotsin hallitukseen vuosiksi 2024 – 2025 Lauri Jormanaisen (sd.) ja Tea Jaakkolan (ps.). Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Aluehallituksen seuraavassa kokouksessa 21. joulukuuta käsitellään vain aluevaltuuston tiistain kokouksen päätösten täytäntöönpano. Tammikuussa aluehallitus on koolla ensimmäisen kerran 15. päivä.

Aluehallituksen 18.12.2023 kokouksen esityslista

Lue lisää: Aluevaltuusto on koolla tiistaina Hämeenlinnassa