Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Puheenjohtajan nuija kokouspöydällä.
UUTINEN
21.05.2024

Aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen riskienhallintapolitiikan

Aluehallitus kokoontuu tiivisti vielä ennen kesälomia.

Puheenjohtajan nuija kokouspöydällä.

Aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen riskienhallintapolitiikan

UUTINEN / 21.05.2024

Aluehallitus kokoontuu tiivisti vielä ennen kesälomia.

Puheenjohtajan nuija kokouspöydällä.

UUTINEN / 21.05.2024

Aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen riskienhallintapolitiikan

Maanantaina koolla ollut aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen riskienhallintapolitiikan ja merkitsi tiedoksi viime vuoden riskiarvioinnin keskeiset tulokset. Aluehallitus edellyttää riskienhallinnan tarkkaa seurantaa, korjaavia toimenpiteitä ja säännöllistä raportointia. 

Oma Hämeen riskienhallintapolitiikassa kuvataan, mitkä ovat eri hyvinvointialueen toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävät ja velvollisuudet riskienhallinnassa. Riskiarvioinnit tehdään hyvinvointialueella kaksi kertaa vuodessa toimi- tulos- ja palvelualuetasoisesti. Tämän lisäksi laaditaan merkittävistä ja laajakantoisista valmistelussa olevista asioista tarvittaessa erillinen riskiarviointi.

Riskienhallinnan käytännön toteutuksesta vastaa riskienhallinnan projektiryhmä, johon kuuluvat riskienhallintapäällikkö ja toimialoittain nimitetyt pääkäyttäjät. Vuoden 2024 alusta riskienhallinta on kuulunut strategia- ja integraatiotoimialaan.

Lisäksi maanantaina koolla ollut aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen lausunnon vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain 4 §:n luonnokseen, jota sosiaali- ja terveysministeriö on hyvinvointialueilta pyytänyt. Lakiuudistuksessa on tavoitteena tarkentaa vammaispalvelulain soveltamisalaa niin, että se turvaa vammaisten henkilöiden oikeuksia sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja hyvinvointialueiden mahdollisuutta rahoittaa palvelut. Tavoitteena on myös säilyttää vammaispalvelulaki vammaisille henkilöille tarkoitettuna erityislakina. Soveltamisalan tarkentamisella pyritään varmistamaan lain yhtenäinen soveltaminen ja yhdenvertainen palvelujen saanti eri alueilla.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 27. toukokuuta. Aluehallitus kokoontuu tiivisti vielä ennen kesälomia ja aluevaltuustolla on kokous kesäkuun 18. päivänä Riihimäellä. 

Aluehallituksen 20.5.2024 kokouksen esityslista