Navigointivalikko

Navigointivalikko

Kokouspapereita pinossa pöydällä.

Aluehallitus äänesti talousarvioesityksestä ja käsitteli palveluverkkosuunnitelman määritysperiaatteita

UUTINEN / 11.12.2023

Esitys tukipalveluiden yhtiöittämisestä jätettiin pöydälle.

Kokouspapereita pinossa pöydällä.

Aluehallitus äänesti talousarvioesityksestä ja käsitteli palveluverkkosuunnitelman määritysperiaatteita

UUTINEN / 11.12.2023

Esitys tukipalveluiden yhtiöittämisestä jätettiin pöydälle.

Kokouspapereita pinossa pöydällä.

UUTINEN / 11.12.2023

Aluehallitus äänesti talousarvioesityksestä ja käsitteli palveluverkkosuunnitelman määritysperiaatteita

Aluehallitus käsitteli maanantaina pitkään hyvinvointialueen talousarviota ja palveluverkkosuunnitelmaa. Kokouksen esityslistalla olivat myös muiden muassa asiakasmaksuihin esitetyt muutokset sekä Oma Hämeen palvelustrategia. Aluevaltuusto käsittelee kaikkia edellä mainittuja asioita kokoukseen 19. joulukuuta. Kokousta voi seurata suorana verkossa tiistaina klo 14 alkaen.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Oma Hämeen talouden tasapainottamisohjelman raportin ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan toimittamaan aineiston valtionvarainministeriölle. Aluehallituksen jäsenen Aapo Reiman (vas.) esityksestä asiakirjoihin lisätään hallinnosta säästämiselle lisäperusteluja, jotka koskevat muiden muassa johtamisjärjestelmää ja hierarkian vähentämistä.

Päivitetty tasapainottamisohjelma sisältää uusia tasapainottamistoimia vuosille 2024–2026. Niiden toteutussuunnitelma ja toimialakohtaiset kohdennukset on tarkoitus tuoda hyväksyttäväksi kevään talousarviomuutoksen yhteydessä. Reima teki muutosehdotuksia tuleviin tasapainottamistoimiin, mutta ne eivät saaneet riittävästi kannatusta äänestyksissä.

Myös ensi vuoden talousarvioesityksestä aluehallitus äänesti useamman kerran.  Hyvinvointialuejohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin lopulta sellaisenaan. Sen mukaan aluevaltuustolle esitetään, että se hyväksyy ensi viikon kokouksessaan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion sekä vuosien 2024–2026 taloussuunnitelman. Aluevaltuustolle esitetään myös, että se hyväksyy taloussuunnitelmassa esitetyn tasapainottamiskehyksen, painopisteet ja myöntää aluehallitukselle valtuuden kohdentaa määrärahoja talousarviokirjassa esitetyllä tavalla. Muilta osin kohdentaminen tehdään valtuuston maaliskuussa päättämän muutostalousarvion yhteydessä.

Tämän vuoden talousarvioon esitetyt muutokset aluehallitus hyväksyi ja esittää niitä hyväksyttäväksi myös aluevaltuustolle. 

Palveluverkkosuunnitelman määritysperiaatteet ohjaavat päätöksentekoa maaliskuussa

Lisäksi aluehallitus käsitteli maanantaina perusteellisesti palveluverkkosuunnitelman määritysperiaatteita, joista aluevaltuusto päättää ensi tiistaina. Määritysperiaatteiden pohjalta maaliskuussa 2024 tehdään päätöksiä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelumuodoista, saatavuudesta ja toimipisteistä. Hyvinvointialuejohtajan esitys hyväksyttiin muutamilla täydennyksillä. 

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavia palveluverkon yleisiä määritysperiaatteita: hyvinvointialueen palvelut rakentuvat palvelukeskusten ja palvelupisteiden verkostosta. Palvelukeskuksessa on laajasti eri palveluita usealta toimialalta. Palvelupisteessä taas tarjotaan joitakin sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palveluita kiinteänä, liikkuvana tai etäpalveluna. 

Toimitiloista aluehallitus esittää, että hyvinvointialue käyttää ensisijaisesti omia toimitiloja, korkealla käyttöasteella ja vuokratiloja tarpeen mukaan. Periaatteissa korostetaan esimerkiksi muunneltavuutta ja yhteiskäyttöä. Henkilöstöä koskien esitetään etä- ja hybridityön edellytysten vahvistamista sekä toimipisteiden sijaintia hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Lisäksi aluevaltuustolle esitetään, että hyvinvointialueen hallinnon ja tukipalveluiden palveluverkko perustuu asiakaspalveluita tuottavien toimialojen rakenteeseen.

Ikäihmisten palveluihin liittyvistä määritysperiaatteista esitetään muun muassa seuraavaa: Kotihoidon toimi- ja tukipisteet optimoidaan asiakkaiden sijainnin mukaan. Yhteisöllistä asumista suositaan, ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palvelun peittävyyden tavoite on kuusi prosenttia 2025 loppuun mennessä. Kuitenkin niin, että peittävyyden alentamisesta saadut kokemukset arvioidaan ennen päätöksiä edelleen alentamisesta.

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluihin määritysperiaatteiksi esitetään neuvolapalveluiden tarjoamista ensisijaisesti muiden palveluiden yhteydessä sekä opiskelija- ja kouluhuollon palveluiden tarjoamista pääsääntöisesti koulujen yhteydessä. 

Terveyspalveluihin esitetyt määritysperiaatteet linjaavat, että hyvinvointialueella on yksi erikoissairaanhoidon 24/7 palvelukeskus. Erityistason palvelut tuotettaisiin integroidusti osaamiskeskuksissa, ja kalliita laiteinvestointeja ja tukipalveluita vaativat toiminnot koottaisiin palvelukeskuksiin. Osastotoiminnot sijoittuisivat yksikköihin, joissa on laajat diagnostiset palvelut. Lisäksi Oma Hämeessä olisi alueellinen digiklinikka, joka hoitaa asiakkaita moniammatillisesti, yhden yhteydenoton periaatteella. 

Pelastustoimen määritysperiaatteiden mukaan toimipisteiden sijainti perustuisi toimintavalmiusajan vaatimuksiin riskialueittain. 

Maksukattojen seuraamista pyritään helpottamaan

Aluehallitus käsitteli maanantaina myös Oma Hämeen palvelustrategian täydennyksiä ja täsmennyksiä, jotka tulevat vielä valtuuston käsittelyyn ensi viikon kokouksessa. 

Lisäksi maanantain kokouksessa aluehallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sekä pelastustoimen maksuihin tehtävät muutokset 1.1.2024 alkaen. Tarkoituksena on tehdä indeksitarkistuksia vastaavat korotukset palveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Aluehallitus esittää valtuustolle, että asiakkaiden maksukattojen kertymisen omaehtoista seuraamista pyritään helpottamaan Oma Hämeessä.

Tukipalveluiden yhtiöittämiseen liittyvä asia jätettiin pöydälle, aluehallitus käsittelee sitä vasta ensi vuonna. Muut asiat päätettiin esityslistan mukaan. Aluehallituksen seuraava kokous on 18. joulukuuta. 

Aluehallituksen 11.12.2023 kokouksen asialista

Katso aluevaltuuston 19.12.2023 kokousta suorana verkosta