Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Oma Hämeen logo

UUTINEN / 07.03.2024

Oma Häme jatkaa talouden tasapainottamista – aluehallitukselle esitetään johto-, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön vähentämistä

Tiukka talouskuuri jatkuu hyvinvointialueella. Aluevaltuuston toukokuussa 2023 päättämät menoleikkaukset eivät toteudu riittävän nopeasti, mikä vaatii hyvinvointialueelta lisää tasapainottamistoimenpiteitä. Tämän vuoksi maanantaina 11.3. kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että hyvinvointialue käynnistäisi yhteistoimintaneuvottelut johto-, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön kanssa. 

Pääsääntöisesti neuvottelujen ulkopuolelle jätetään välitöntä asiakastyötä tekevät ammattilaiset, esimerkiksi lääkärit, sosiaalityöntekijät, hoitajat, pelastajat. Neuvottelujen piiriin kuuluu arviolta noin tuhat henkilöä ja tavoitteena on saavuttaa noin kuuden miljoonan euron säästö. Neuvottelut voivat johtaa myös irtisanomisiin.

– Olisin toivonut, ettei tähän tarvitsisi mennä, mutta aikataulu on liian tiukka hallinnon menokehityksen hillintään suunnitellusti. Se takia on välttämätöntä aloittaa neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa. Valitettavasti en voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että joudumme myös irtisanomaan henkilöstöä neuvotteluiden jälkeen. Otamme totta kai ensisijaisesti muut keinot käyttöön, sanoo hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen. 

Tasapainottaminen vaatii merkittäviä toimenpiteitä

Oma Hämeen tasapainotustarve vuosina 2024–2026 on vähintään 130 miljoonaa euroa. Viime vuoden tilinpäätös jäänee alustavan arvion mukaan noin 60 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tämän vuoden talousarvio puolestaan on noin 67 miljoonaa euroa alijäämäinen. Samaan aikaan talouden ensimmäisen tasapainotusohjelman säästöt eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla ja kustannusten nousu on jatkunut voimakkaana, mikä on vaikeuttanut tasapainottamisen toteutumista. Talouden saaminen tasapainoon lainsäädännön edellyttämässä määräajassa vaatii merkittäviä muutoksia ja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat henkilöstöön ja palveluihin.

Oma Häme tasapainottaa talouttaan useilla keinoilla. Toukokuussa 2023 hyväksytyllä ensimmäisellä tasapainottamisohjelmalla tavoitellaan vuoden 2025 loppuun mennessä 32 miljoonan euron säästöjä. Tätä tavoitellaan palvelurakenteiden ja toiminnan muutoksilla. Joulukuussa aluevaltuusto hyväksyi talousarviokäsittelyn yhteydessä uusia tasapainottamistoimia, joilla tavoitellaan 125 miljoonan säästöjä. Tämä koostuu käyttötalouden sopeuttamisesta, palveluverkkosuunnitelman tuomista säästöistä, hankintojen johtamisen tehostamisesta sekä henkilöstökuluihin liittyvästä kokonaisuudesta. 

– Talouden tasapainoon pääsemiseen lainsäädännön vaatimassa aikataulussa sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Vaikka kaikki tasapainottamistoimet toteutuisivat suunnitellusti, saattavat toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä rahoituksen tarkistuksen ja todellisten kustannuskasvun välinen epäsuhta johtaa siihen, että vuosina 2023 ja 2024 syntyviä alijäämiä ei saada täysin katettua. Talouden pitäisi kuitenkin vuositasolla olla jo 2025 tasapainossa. Uskon asian olevan myös valtakunnallisella tasolla näin. Kaikki alueet painivat nyt tämän saman ongelman kanssa, toteaa Naukkarinen.

Lue uutinen hyvinvointialuejohtajan esityksestä palveluverkkomuutoksista

Useiden neuvotteluiden kierre halutaan välttää

Yhteistoimintaneuvottelut hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön kanssa on tarkoitus saada päätökseen toukokuun puoliväliin mennessä. Neuvotteluilla tavoitellaan enintään 120 henkilötyövuoden vähennystä. Säästöt ovat pysyviä suunnittelukaudella ja vuodesta 2025 eteenpäin. Asiasta neuvotellaan henkilöstöjärjestöjen kanssa. 

Ensisijaisesti ratkaisuja haetaan muun muassa tarjoamalla toista tehtävää koulutuksen avulla, tehtävien tai toimenkuvien muutoksilla esimerkiksi välittömään asiakastyöhön sekä eläköityneiden tai irtisanoutuneiden paikkojen täyttämättä jättämisellä. Neuvottelut saattavat johtaa myös osa-aikaistamisiin ja irtisanomisiin hallinnollisissa ja tukipalvelutehtävissä. 

– Lomautuksia en aio esittää aluehallitukselle. Lisäksi haluaisin pitää siitä kiinni, että tämä tehdään nyt kerran tarpeellisessa laajuudessa, eikä lähdetä tekemään useita neuvottelukierroksia, sanoo hyvinvointialuejohtaja Naukkarinen.

Samalla arvioidaan kriittisesti toimialojen nykyisten organisaatio- ja johtamisrakenteiden tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta sekä tehdään näitä koskevia muutoksia. Lisäksi voidaan neuvotella myös muista keskeisistä henkilöstön palvelussuhde-ehdoista, paikallisista sopimuksista ja henkilöstöeduista.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tarpeen tarkastelu on mahdollista nyt, kun hyvinvointialueen toiminta on saatu käyntiin. Vuosi sitten kunnista ja kuntayhtymistä siirtyneen henkilöstön rakenteesta, henkilöstön tehtävistä ja toimenkuvista alkaa nyt olla sellainen kokonaiskäsitys, että tarkastelu on mahdollista.  

Toukokuussa 2023 aluevaltuuston hyväksymässä ensimmäisessä talouden tasapainottamisohjelmassa linjattiin, ettei henkilöstön irtisanomisia tai lomautuksia tarvita. Sen jälkeen hyvinvointialueen taloudellinen tilanne on nopeasti heikentynyt ja lisäsäästöjen tarve on kasvanut merkittävästi. Aluehallituksen päätös yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä viedään siksi myös aluevaltuustolle tiedoksi.

Aluehallituksen 11.3.2024 kokouksen esityslista