Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

UUTINEN
09.06.2023

Terapiat etulinjaan -toimintamallista hyviä tuloksia Forssan mielenterveyspalveluissa

Uusi toimintamalli lisää asiakkaan omaa toimijuutta, vaikka vastuu onkin yhä ammattilaisella.

Terapiat etulinjaan -toimintamallista hyviä tuloksia Forssan mielenterveyspalveluissa

UUTINEN / 09.06.2023

Uusi toimintamalli lisää asiakkaan omaa toimijuutta, vaikka vastuu onkin yhä ammattilaisella.

UUTINEN / 09.06.2023

Terapiat etulinjaan -toimintamallista hyviä tuloksia Forssan mielenterveyspalveluissa

Kevään aikana käyttöön otettu Terapiat etulinjaan -toimintamalli lisää asiakkaan omaa toimijuutta, vaikka vastuu onkin yhä ammattilaisella.

Terapiat etulinjaan -toimintamalli pyrkii parantamaan perustason mielenterveyspalveluiden saatavuutta valtakunnallisesti. Kuvituskuva.

Kaikki Kanta-Hämeen hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdeyksiköiden ammattilaiset ovat saaneet kevään aikana koulutuksen Terapiat etulinjaan -toimintamallin työkaluihin. Ohjatun omahoidon ja Terapianavigaattorin ensijäsennykseen on kouluttautunut 45 työntekijää. Heistä 14 kouluttautuu parhaillaan kognitiivisen lyhytterapian osaajiksi. Toimintamalli otetaan Oma Hämeessä käyttöön vaiheittain. 

Forssan perustason mielenterveyspalveluissa on kevään aikana otettu käyttöön Terapianavigaattori sekä ohjattu omahoito ja kognitiivisen lyhytterapian menetelmät. Uudet työkalut ovat solahtaneet hienosti tiimin arkeen ja tuoneet mukanaan hyviä tuloksia. Forssan innostuneessa mielenterveys- ja päihdetiimissä työskentelevät sairaanhoitajat Mari Syyri-Alhomäki, Emmi Suomi ja Amanda Ahonen

Onnistumiseen on vaikuttanut tiimin halu kehittyä sekä työryhmänä että yksilöinä. Uudet työkalut ovat selkiyttäneet työskentelyä ja mahdollistaneet asiakkaiden tasapuolisen kohtelun. 

– Meillä on hyvä vire kehittymiseen työryhmänä sekä halu kehittää työn sisältöjä. Haluamme tehdä työstämme sujuvampaa, Syyri-Alhomäki toteaa.

Sujuvaa hoitoon ohjausta ja uusia voimavaroja

Työryhmän pitkäaikainen toive on ollut saada juurrutettua toimintaan myös lyhytterapiaa. Vuoden alusta käyttöön otettiin Terapianavigaattori ja ensijäsennys, helmikuun alussa mukaan tuli ohjattu omahoito.

Tiimin mukaan Terapianavigaattori on nopeuttanut hoidon aloittamista: 80 prosentilla asiakkaista hoito on päästy aloittamaan alle kahdessa viikossa. Asiakkaista lähes kaikki ovat täyttäneet Terapianavigaattorin. Navigaattorin täyttäminen on myös auttanut asiakasta orientoitumaan ensimmäiseen tapaamiseen. Tiimi pitää tärkeänä asiakkaan oman toimijuuden vahvistumista. 

Monesti Terapianavigaattorin ja ensijäsennyksen jälkeen asiakkaan kanssa päädytään aloittamaan ohjattu omahoito, jonka jälkeen lähes puolet ei ole tarvinnut jatkohoitoa. 


– Ohjattu omahoito on selkeä työkalu, joka auttaa ihmisiä huomaamaan omat mahdollisuutensa ja kyvykkyytensä, Suomi kertoo.

Joskus ohjattu omahoito ei riitä, vaan tarvitaan esimerkiksi kognitiivista lyhytterapiaa. Forssan tiimin kolmikko kouluttautuukin parhaillaan menetelmään. 

Forssan tiimi on kerännyt aktiivisesti seurantatietoja toimintamallin käytöstä, mikä on auttanut tuomaan hyödyt selvästi näkyviin.

Vastuu hoidosta on ammattilaisella, mutta tärkeää on myös asiakkaan osallisuus

Alkoipa hoito sitten ohjatusta omahoidosta tai lyhytterapiasta, olennaista on, että hoitopolku syntyy yksilöllisen arvioinnin tuloksena. Vastuu on ammattilaisella, joka arvioi, soveltuvatko menetelmät asiakkaalle ja räätälöi hoidon asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Asiakkaalta kuitenkin toivotaan aktiivista roolia. Tiimiläiset ovat yhtä mieltä siitä, että vaikka asiakkaan omaa toimijuutta vahvistetaan, hän ei jää yksin.

– Istumme kyydissä autossa, jota asiakas ohjaa. Tuemme häntä, jotta hän huomaisi ja muistaisi, että pystyy tekemään tai pystyy olemaan tekemättä. Mutta ilman hoitoa he eivät ole.

Terapiat etulinjaan -toimintamalli tarjoaa keinoja perustason mielenterveyspalveluiden saatavuuden ja prosessien kehittämiseksi yhteistyössä hyvinvointialueiden ja yliopistosairaaloiden kanssa. Toimintamalli tähtää siihen, että jokaisella sote-ammattilaisella on työkaluja tukea asiakkaan mielenterveyttä. Näin varmistetaan, että ihminen saa nopeasti tukea jo ensimmäiseltä terveydenhuollon ammattilaiselta, johon hän ottaa yhteyttä. 

Sisä-Suomen Terapiat etulinjaan -hanke on kevään aikana tarjonnut Kanta-Hämeen mielenterveys- ja päihdeyksiköiden ammattilaisille menetelmäkoulutuksia ja –ohjausta sekä esihenkilöille työkaluja ja tukea palveluprosessien kehittämiseen. Lisäksi OmaHämeen aluevaltuutetuille järjestettiin huhtikuussa oma webinaari, jossa päättäjille esiteltiin kansallisia ja paikallisia ratkaisuja mielenterveyspalveluiden haasteisiin.  

Lisätietoa Terapiat etulinjaan –toimintamallista
Sisä-Suomen projektipäällikkö Noora Vehmas, noora.vehmas@pirha.fi 
Kanta-Hämeen menetelmäkoordinaattori Tiina Husso, tiina.husso@pirha.fi