Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Kolme nuorta vierekkäin katsomassa auringonlaskua.
UUTINEN
27.06.2024

Nuorten nikotiinituotteiden käyttö huolestuttaa laajasti kantahämäläisiä

Kyselyn mukaan neuvontaa ja valistusta tarvitaan enemmän nuorille.

Kolme nuorta vierekkäin katsomassa auringonlaskua.

Nuorten nikotiinituotteiden käyttö huolestuttaa laajasti kantahämäläisiä

UUTINEN / 27.06.2024

Kyselyn mukaan neuvontaa ja valistusta tarvitaan enemmän nuorille.

Kolme nuorta vierekkäin katsomassa auringonlaskua.

UUTINEN / 27.06.2024

Nuorten nikotiinituotteiden käyttö huolestuttaa laajasti kantahämäläisiä

Kanta-Hämeessä toteutettiin huhtikuussa kysely päihdetilanteesta. Kyselyllä kartoitettiin kantahämäläisten näkemyksiä ja mielipiteitä päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä rahapelien haitoista. Lisäksi kysyttiin keinoista, joilla käyttöä voitaisiin ehkäistä ja käytön haittoja vähentää. Kyselyyn osallistui 3 908 vastaajaa, joista 2 238 oli 13–17-vuotiaita. Suurin osa vastaajista oli naisia. 

Täysi-ikäisten vastauksissa nousivat esiin erityisesti nuorten nikotiinituotteiden käyttö, alaikäisten päihteiden käyttö ja välitys sekä julkisilla paikoilla häiriköivät päihtyneet henkilöt. Puolet vastaajista toivoivat rahapelimainonnan rajoittamista etenkin kaupoissa. Noin 60 prosenttia kyselyyn osallistuneista haluaisi vaikuttaa, mikäli oman kodin välittömään lähiympäristöön suunniteltaisiin anniskeluravintolaa tai siellä sijaitsevalle ravintolalle haettaisiin jatkoaikaa tai lupaa terassianniskeluun. 

Kyselyssä tiedusteltiin myös sitä, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla oli otettu päihdeasioita puheeksi. Vastaajilta, jotka olivat käyneet vastaanotolla viimeisen vuoden aikana, oli noin puolelta kysytty alkoholin ja nikotiinituotteiden käytöstä. Huumausaineiden käytöstä oli kysytty 30 prosentilta, rahapelaamisen tai lääkkeiden väärinkäytöstä oli kysytty vain alle 10 prosentilta ammattilaisen vastaanotolla käyneistä. Puolet vastaajista ei tarvinnut neuvontaa päihteisiin tai rahapelaamiseen liittyen.

– Neuvontaa oli saanut vain muutama prosentti vastaajista. Päihteiden käyttöä ja rahapelaamista pitää jatkossa ottaa puheeksi entistä enemmän. Pitää myös antaa neuvontaa, jotta vakavampien haittojen syntyä voitaisiin ehkäistä jo varhaisessa vaiheessa, toteaa ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Anna Kenni Oma Hämeestä.

Kyselyyn vastanneet toivoivat ehkäisevältä päihdetyöltä esimerkiksi parempaa valvontaa ja puuttumista alaikäisten tupakointiin sekä nuuskan ja päihteiden käyttöön. Vastaajat toivoivat myös enemmän valistusta ja tietoa päihteiden haitoista ja riippuvuuksista sekä matalan kynnyksen apua ja hoitoa päihdeongelmaisille. Vastauksissa toivottiin niin ikään positiivista tekemistä nuorille ja rahapelikoneiden poistamista kaupoista.

Päihdetilannekysely tehtiin nyt ensimmäistä kertaa maakunnan laajuisesti Kanta-Hämeessä, hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyönä. Oma Häme ja kunnat käyttävät kyselyn tuloksia ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen tulevina vuosina. 

Nuoret toivovat lisää tietoa päihdehaitoista

Nuorten kyselyn vastaajat olivat pääosin yläkouluikäisiä. Alaikäisten alkoholin käyttöä oli nähnyt 60 prosenttia vastaajista, sähkösavukkeiden eli vapen käyttöä 80 prosenttia ja nikotiinipussien käyttöä noin puolet vastaajista. Noin 40 prosentilta nuorista oli viimeisen vuoden aikana joku kodin ulkopuolinen aikuinen kysynyt, ovatko he joskus kokeilleet tai käyttäneet alkoholia, tupakkaa tai vapeja. Huumausaineiden, rahapelaamisen tai lääkkeiden väärinkäytöstä oli kysytty harvemmin. Puolet nuorista tiesi mistä saa apua, jotta ei käyttäisi päihteitä tai pelaisi rahapelejä.  

Kyselyssä kysyttiin, mitä pitäisi tehdä, jotta nuoret eivät käyttäisi päihteitä tai pelaisi rahapelejä. Nuoret toivovat enemmän valvontaa ja rajoituksia päihteiden myynnissä ja saatavuudessa sekä enemmän tietoa niiden haitoista ja vaaroista. He toivoivat myös enemmän mielekästä tekemistä, kuten urheilua, taidetta, retkiä ja tapahtumia, jotka tarjoaisivat terveellisiä ja päihteettömiä elämyksiä. Lisäksi nuoret pitivät tärkeänä, että heidän mielenterveydestään huolehdittaisiin ja että heille tarjottaisiin apua ja tukea, jos heillä on ongelmia tai muita vaikeuksia.

– Nuoret korostivat, että vanhempien ja muiden aikuisten on tärkeää olla kiinnostuneita ja läsnä heidän elämässään. Vanhempien toivottiin asettavan heille selkeät rajat ja puhuvan avoimesti päihteiden käytöstä. Nuoret myös ehdottivat, että koulut järjestäisivät enemmän päihteisiin liittyviä luentoja ja oppitunteja, ja että opettajat puuttuisivat enemmän etenkin vapen käyttöön, Kenni täydentää.

Tukea ja vinkkejä hyvinvointiin ja päihteettömyyteen