Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Terapeutti ja asiakas huoneessa istumassa vastakkain.
UUTINEN
04.06.2024

Oma Häme turvaa toisen asteen opiskeluhuollon psykologipalveluja

Etäpsykologeilla varmistetaan palvelujen riittävyys ja vastataan kysyntään.

Terapeutti ja asiakas huoneessa istumassa vastakkain.

Oma Häme turvaa toisen asteen opiskeluhuollon psykologipalveluja

UUTINEN / 04.06.2024

Etäpsykologeilla varmistetaan palvelujen riittävyys ja vastataan kysyntään.

Terapeutti ja asiakas huoneessa istumassa vastakkain.

UUTINEN / 04.06.2024

Oma Häme turvaa toisen asteen opiskeluhuollon psykologipalveluja

Terapeutti ja asiakas huoneessa istumassa vastakkain.
Oma Hämeen uudet etäpsykologit tekevät myös lähityötä opiskeluhuollossa. Kuvituskuva. 

Oma Hämeen opiskeluhuollon psykologipalvelut toisen asteen oppilaitoksissa ovat olleet esillä mediassa viime päivinä. Maakunnan oppilaitokset ovat huolissaan psykologipalveluiden riittävyydestä ja saatavuudesta. Media on kertonut oppilaitosten yhteisestä kannanotosta, jolla ne ilmaisevat huolensa etäpsykologien palkkaamisesta.

Oma Häme on palkannut kevään aikana yhdeksän, pääosin etänä työskentelevää, psykologia paikkaamaan toisen asteen oppilaitosten opiskeluhuollon psykologipulaa. Etäpsykologeja tarvitaan, koska Oma Häme luopuu ostopalvelupsykologeista taloussyistä. Osa uusista psykologeista tekee lähityötä viikoittain, osa kuukausittain tai harvemmin. Kaikki jalkautuvat oppilaitoksiin tarvittaessa.

– Etäpsykologien rekrytointi lähti liikkeelle kokeiluna. Halusimme kokeilla, saammeko siten paremmin rekrytoitua ammattilaisia. Oma Häme ei ole tehnyt linjausta siitä, että psykologipalveluja tarjottaisiin toisella asteella ainoastaan etänä, painottaa perhekeskuspalvelujen tulosaluejohtaja Riikka Lammintausta-Mäkelä

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella oppilashuollossa hoitoon pääsee sujuvasti, sillä merkittävää jonoa ei ole kuraattoreille eikä myöskään psykologeille. Lakisääteinen mitoitus, 780 opiskelijaa yhtä psykologia kohden, toteutuu Kanta-Hämeessä. Tilanne nyt parempi kuin ennen hyvinvointialueen toiminnan alkamista, sillä aiemmin toisen asteen opiskeluhuollon psykologipalveluja oli maakunnassa tarjolla hyvin vaihtelevasti. Etäpsykologien turvin palvelut pystytään jatkossakin turvaamaan. Peruskouluissa psykologit tekevät edelleen pääsääntöisesti lähityötä.

Lue lisää etäpsykologien rekrytoinnista

Osa nuorista suorittaa opintojaan toisella asteella pääasiassa etänä, joten myös opiskeluhuoltopalvelujen tulee olla mahdollisia etänä. Etätyöstä saatiin kokemuksia korona-aikana, ja valtakunnallisesti psykologien etätyö on jo arkea. Oma Hämeen neuvolapalveluissa on kokeiltu etäpsykologipalvelua, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia.

Oma Häme toivoo tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa

Oma Hämeen oppilashuolto haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, jotta psykologien etätyö onnistuu mahdollisimman hyvin. Jokaiselle oppilaitokselle on nimetty psykologi, jolla on säännölliset tapaamiset muiden opiskeluhuollon toimijoiden ja tarvittaessa oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa.

Opiskelijoille ollaan tekemässä ohjeita siitä, miten etäpsykologin vastaanotolle hakeudutaan. Käyttöön tulee videovastaanotto. Oppilaitosten oppilashuoltoryhmien toiminta jatkuu niin, että suurin osa tapaamisista pidetään livekokoontumisina. Toimintatapoja kehitetään yhdessä oppilaitosten kanssa.

–  Edelleen Oma Häme mahdollistaa pääsyn psykologille opiskeluhuoltolain vaatimassa seitsemässä arkipäivässä. Pyrimme järjestämään lakisääteiset palvelut parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Lammintausta-Mäkelä.

Opiskeluhuoltopalvelujen kehittäminen etenee osana hyvinvointialueen perhekeskuspalvelujen kokonaiskehittämistä. Kanta-Hämeessä on käynnistetty tiivis yhteistyö kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa, jotta lasten, nuorten ja perheiden palvelut olisivat tulevaisuudessa entistä paremmin yhteen sovitettuja ja perheiden kokonaistilanteet huomioivia. Myös etäpsykologin palvelu kiinnittyy perheen muuhun palvelukokonaisuuteen yhteisten toimintamallien rakentamisen kautta.